Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POGORZELSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłego rozwarstwienia aorty piersiowej w jej części zstępującej za pomocą stent-graftu - opis przypadku.
Tytuł angielski: Treatment of chronic descending aortic dissection by stent-graft - caser report.
Autorzy: Szostek Mieczysław, Pogorzelski Ryszard, Szostek Małgorzata M., Rowiński Olgierd
Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.632-636, il., bibliogr. 5 poz. + bibliogr. [1] poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek przewlekłego rozwarstwienia aorty zstępującej powikłanego jego tętniakowatym poszerzeniem leczonego za pomocą stent-graftu. Rozprężony stent-graft w kanale prawdziwym w aorcie zstępującej wprowadzono przez prawą tętnicę udową wspólną. Wcześniej w odcinku brzusznym aorty wykonano fenestrację w przegrodzie, celem rewaskularyzacji tętnic nerkowych i biodrowych odchodzących od kanału fałszywego. Angiografia kontrolna nie wykazała przecieków, ale prawidłowy napływ krwi do naczyń trzewnych. Kontrolna tomografia komputerowa wykonana po miesiącu od wprowadzenia stent-graftu uwidoczniła całkowitą zakrzepicę kanału fałszywego, brak przecieków oraz stabilność stent-graftu.

  Streszczenie angielskie: Endoluminal grafting of chronic aortic dissection combined with thoracic aortic aneurysm is an acceptable alternative to open surgery. The procedure was performed via the right common femoral artery. Angiogram revealed that renal and iliac arteries were to arrise from the false lumen, thus, scissor fenestration of the abdominal dissection was required to prefent renal ischemia. A stent-graft was placed into the true lument of the descending aorta, which cmpletely excluded proximal tiers. No endoleaks were found on angiogram, and normal renal and visceral prefusion was visualized. After one month, during follow-up the patient was in good general condition. The CT-scan demonstrated complete exclusion and thrombosis of the false lumen, without endoleaks, stent migration or microembolization.


  2/9

  Tytuł oryginału: Zapalenie płuc u dzieci.
  Tytuł angielski: Pneumonias in children.
  Autorzy: Pogorzelski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.253-256, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalenia płuc u dzieci są znaczącym problemem zdrowotnym. W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy na temat etiologii, obrazu klinicznego i metod leczenia zapaleń płuc u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Pneumonias are significant health problem in children. In this paper we present state of the art on etiology, clinical presentation and treatment of pneumonias in children.


  3/9

  Tytuł oryginału: Mukowiscydoza - choroba nie tylko układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Cystic fibrosis - not only respiratory disease.
  Autorzy: Pogorzelski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.261-264, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza jest istotnym problemem zdrowotnym. W pracy przedstawiono podstawowe informacje o jej etiologii, obrazie klinicznym i leczeniu.

  Streszczenie angielskie: Cystic fibrosis are significant health problem. In this paper we present state of the art on etiology, clinical presentation and treatment cystic fibrosis.


  4/9

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  5/9

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  6/9

  Tytuł oryginału: Ocena zmian morfologicznych w pozostawionym płacie tarczycy po jednostronnej tyroidektomii.
  Autorzy: Świątkiewicz Janusz, Piórek Krzysztof, Kabala Przemysław, Pogorzelski Ryszard, Leowska Elżbieta, Kurnicki Jacek
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.69-71, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: Pozaantybiotykowe właściwości makrolidów.
  Tytuł angielski: Non-antimicrobial properties of macrolides.
  Autorzy: Pogorzelski Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.42, 44-45, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This review summarizes the proposed anti-inflammatory mechanism of macrolide antibiotics and discusses the effect of macrolides on modulation of the inflammatory pathways, neutrophil function, bronchoconstriction, Pseudomonas biofilm, mucus rheology, and bacterial adherence.


  8/9

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of cystic fibrosis.
  Opracowanie edytorskie: Milanowski Andrzej (Oprac.), Pogorzelski Andrzej (oprac.), Orlik Teresa (oprac.), Piotrowski Robert (oprac.), Walkowiak Jarosław (oprac.), Skorupa Wojciech (oprac.), Witt Michał (oprac.), Latoś Tadeusz (oprac.), Żebrak Jerzy (oprac.), Nowakowska Anna (oprac.), Sands Dorota (oprac.), Mazurczak Tadeusz (oprac.), Majka Lucyna (oprac.), Minarowska Alina (oprac.), Socha Jerzy (oprac.).
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.600, 602, 604-612, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesną klasyfikację mukowiscydozy, zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia chorych. Podano zasady opieki ambulatoryjnej i szpitalnej w ośrodkach specjalistycznych i referencyjnych.


  9/9

  Tytuł oryginału: Pneumonologia i alergologia.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Pogorzelski Andrzej, Jędrys-Kłucjasz Urszula, Wanat-Krzak Małgorzata
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.69, 71-73, 75-76, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: