Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POGŁÓD
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Charakterystyka ekspresji molekuł adhezyjnych i receptorowej kinazy tyrozynowej c-kit w nowotworowych rozrostach plazmocytowych i jej kliniczne implikacje : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Pogłód Ryszard; Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Źródło: - Warszawa, IHiT 2002, 134 s. : il., tab., bibliogr. 200 poz., sum., 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,624

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Cząstki adhezyjne w szpiczaku plazmocytowym.
  Tytuł angielski: Adhesion molecules in multiple myeloma.
  Autorzy: Pogłód Ryszard
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.29-40, tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rola adhezji komórkowej w szpiczaku plazmocytowym jest najbardziej widoczna w prawie wyłącznej lokalizacji nowotworu w szpiku kostnym. Adhazja komórkowa pociąga za sobą szereg procesów związanych z patogenezą i manifestacją kliniczną szpiczaka implikując tym samym możliwości wykorzystania praktycznego ekspresji cząsteczek adhezyjnych w diagnostyce, prognozowaniu i leczeniu tej choroby.

  Streszczenie angielskie: Cell adhesion in multiple myeloma is not only limited to almost exclusive tumour localisation in bone marrow but is also involved in numerous events connected with pathogenesis and clinical manifestation of malignancy. Studies on adhesion molecules deliver a rationale for practical application of their expression in diagnosis, prognosis and new approaches to the treatment of this malignancy.


  3/3

  Tytuł oryginału: Comparative evaluation of safety and efficacy of pamidronate and zoledronic acid in multiple myeloma patients (single cenetr experience).
  Autorzy: Kraj Maria, Pogłód Ryszard, Maj Stanisław, Pawlikowski Jan, Sokołowska Urszula, Szczepanik Janusz
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.478-482, tab., bibliogr. 12 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Osteolytic bone destruction, caused by the aberrant production and activation of osteoclasts, results in significant morbidity for patients with multiple myeloma (MM). Pamidronate [(3-amino-1-hydroxypropylidene)-1,1-bis-phosphonate] inhibits osteoclastic activity and reduces bone resorption. A potency of zoledronic acid (2-[imidazol-1-y1]-1-hydroxyethylidence-1,1-bisphosphonic acid, a new third generation bisphosphonate, as inhibitor of resorption was 850-fold greater than pamidronate, as was shown in preclinical models of bone resorption. Randomized, double-blind study was conducted to compare the efficacy and safety of zoledronic acid and pamidronate for treating mycloma bone disease. Since March 1999 the efficacy and safety of pamidronate and zoledronic acid is evaluated in MM patients all receiving anti-myeloma chemotherapy acc. to VMCP/VBAP alternating regimen. Nine patients with stage III myeloma and osteolytic lesions (3 female, 6 male, median age 57 years, range 52-67, with monoclonal protein: IgG-7, IgA-2) were randomly assigned (1:1:1 ratio) to treatment with either 4 or 8 mg of zoledronic acid via 15-minute intravenous infusion or 90 mg of pamidronate via 2-hour intravenous infusion every 3 to 4 weeks for 12 months. All patients have received 500 mg of calcium supplements and 500 IU of vit.D, orally, once daily, for the duration of administration of study medication. In extension phase of the study (June 2000 - April 2002) patients did not received bisphosphonates. In 7 patients 18 cycles of assessed treatment was administered to each of them and one patient received 16 cycles...

  stosując format: