Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PODWIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przetoka okołoodbytnicza - problemy rozpoznawcze, leczenie.
Tytuł angielski: Perirectal fistula - diagnostic and therapeutic problems.
Autorzy: Arendt Jerzy, Trompeta Jacek, Podwiński Antoni, Rdes Jerzy
Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.73-80, il., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,505

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • chirurgia
  • gastroenterologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa i doświadczenia własnego autorów w pracy przedstawiono problemy związane z diagnostyką i leczeniem przetok okołoodbytnicznych. Omówiono etiopatogenezę przetok okołoodbytniczych oraz ich liczne podziały ze względu na przebieg kanału przetoki, umiejscowienia ujścia zewnętrznego i wewnętrznego w stosunku do elementów anatomicznych układu zwieraczowego odbytnicy. Zaproponowano postępowanie diagnostyczne, uwzględniające wywiad i badanie fizykalne oraz możliwości badań obrazowych. Porównano przydatność tych ostatnich w diagnostyce przedoperacyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie samego zabiegu operacyjnego w ustaleniu przebiegu kanału i lokalizacji ujścia wewnętrznego przetoki. Omówiono różne techniki leczenia operacyjnego, zależność między rodzajem przetoki a sposobem wykonanego zabiegu. Zwrócono uwagę na duże znaczenie umiejętności technicznych lekarza przeprowadzającego operację i jego doświadczenie warunkujące skuteczność leczenia.

    stosując format: