Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PODRAZA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Stężenie prokalcytoniny w surowicy krwi pępowinowej niezakażonych noworodków w wybranych sytuacjach klinicznych.
Tytuł angielski: Serum procalcitonin concentration in the umbilical cord blood of the nonifected newborn infants in different clinical conditions.
Autorzy: Kordek Agnieszka, Giedrys-Kalemba Stefania, Pawlus Beata, Podraza Wojciech, Rudnicki Jacek, Czajka Ryszard
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.153-156, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem naszej pracy było zbadanie stężenia PCT w surowicy krwi pępowinowej niezakażonych norowodków w wybranych przez nas sytuacjach klinicznych. Badanie prospektywne przeprowadzono w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w latach 2000-2001. Oznaczono stężenie PCT metodą immunoluminetryczną (LUMItest firmy BRAHMS) w 155 próbkach krwi pępowinowej pobranej w losowo wybranej grupie przypadków. Z badania wyłączono wszystkie próbki krwi pępowinowej od dzieci, które w okresie adaptacji rozwinęły zakażenie. Wyodrębniono następujące grupy : A - kontrolna, n = 37 (krew pępowinowa zdrowych noworodków donoszonych pochodzących od zdrowych matek, po niepowikłanej ciąży i porodzie), B - n=38, krew pępowinowa noworodków urodzonych przedwcześnie, C - n = 80, krew pępowinowa noworodków donoszonych bez zakażenia wrodzonego, ale z obecnością różnych matczynych i płodowych czynników. W opracowaniu statystycznym zastosowano test U Manna Whitenya. nie stwierdzono znaczenia porodu przedwczesnego dla stężenia PCT we krwi pępowinowej (p 0,05). Poszukiwaliśmy więc znaczenia takich parametrów jak: rozwiązanie cięciem cesarskim ze wskazań nagłych (n = 23), odchodzenie płynu owodniowego 12 godzin przed porodem (n = 16), stężenie CRP we krwi pępowinowej ň 1 mg/L (n = 17), obecność zielonych wód płodowych (n = 35) i czynnika pępowinowego (n = 30), gestoaz EPH u matki (n - 6), niedotlenienie wewnątrzmaciczne u płodu (n = 6). Dla żadnego z tych ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. Evaluation of the serum procalcitonin (PCT) concentration in the umbilical cord blood in different clinical conditions except infection is the aim of the paper. Design. PCT is usually not detectable in the serum of healthy adults and rises highly during the bacterial infection. There is however physiological increase of venous blood serum PCT concentration in first 24-36 hours of life and decrease to the initial level in 48 hours. Materials and methods. Serum procalcitonin concentrations were evaluated in 155 umbilical cord blood samples randomly chosen. Three groups have been defined: controls A (n = 37); healthy, full-term newborn infants of healthy mothers, B (n = 38) preterm, noninfected newborns, and C (n = 80): full-term, noninfected newborns with the other risk factors. Immunoluminometric assay was used for procalcitonin examinations. The U Mann-Whiteny test was applied. Resutls. Preterm delivery did not affect serum PCT concentration in the cord blood (p 0,05). The other risk factors such as: emergency caesarean section (n = 23) and elective (32), parturient risk factors of infection (n - 16) and intrapartum antimicrobial administration (n =31), serum C=reactive protein concentration of the umbilical cord blood 1 mg/L (n = 17), meconium amniotic fluid (n - 35), interval between rupture of membranes and delivery 12 hours (n = 16), umbilical factor (n = 30), gestosis EPH (n = 6), neonatal asphyxia i.e. Apgar score of = 5 at 5 minute of life (n ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Rola polimorfizmu genów katecholo-O-metylotransferazy (COMT), monoaminooksydazy typu B (MAOB) oraz cytochromu P450 2D6 (CYP2D6) i N-acetylotransferazy (NAT2) w patogenezie choroby Parkinsona.
  Tytuł angielski: Role of gene polymorphism of catechol-O-metyltransferaze (COMT), monoamine oxidase B (MAO B), cytochrome P450CYP2D6 (CYP2D6), and N-acetyltransferase 2 (NAT2) in pathogenesis of Parkinson's disease.
  Autorzy: Białecka Monika, Droździk Marek, Podraza Hanna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.113-121, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współczesne badania medyczne charakteryzuje poszukiwanie molekularnego podłoża chorób. W ostatnich latach pojawia się coraz większa liczba doniesień sugerujących podłoże genetyczne chorób ośrodkowego układu nerwowego, wśród nich choroby Parkinsona. Poszukując nowych czynników mogących prowadzić do zwyrodnienia neuronów dopaminergicznych zainteresowano się rolą enzymów katabolizujących różnego rodzaju ksenobiotyki (cytochrom P4502D6, N-acetylotransferaza NAT2) oraz aminy katecholowe (katecholo-O-metylotransferaza - COMT, monoaminooksydaza typu B - MAO B). Polimorfizm genów kodujących izotypy enzymów o różnej aktywności biologicznej ma wpływ na predyspozycję do zachorowania na chorobę Parkinsona, szybkość progresji oraz skuteczność jej farmakoterapii.

  Streszczenie angielskie: Factors underlying pathogenesis of diseases are currently being searched. In recent years in creasing number of reports on genetic background of central nervous system diseases have appeared. In the search of factors that can precipitate degeneartion of dopaminergic neurons the role of enzymes catabolising xenobiotics (CYP2D6, NAT2) and enzymes metabolising catecholamines (COMT, MAO B) had been postulated. Polimorphism of genes coding for isotypes characterised by different biological activity could be responsible for the propensity for Parkinson's disease progression and efficacy of pharmacotherapy of the disease.

  stosując format: