Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PODKOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Hamartoma podwzgórza w obrazie rezonansu magnetycznego u dwojga dzieci z objawami przedwczesnego dojrzewania płciowego.
Tytuł angielski: Magnetic resonance appearance of hypothalamic hamartoma in children with precocious puberty - report of two cases.
Autorzy: Podkowa Jacek, Sąsiadek Marek
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.251-254, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano dwa przypadki hamartoma podwzgórza u dzieci z objawami przedwczesnego dojrzewania płciowego rozpoznane w badaniu rezonansu magnetycznego (MR). U obojga dzieci w obrazie MR stwierdzono gładko konturowany twór zlokalizowany okołopodwzgórzowo, w sąsiedztwie dna komory III, izointensywny w stosunku do istoty szarej mózgu, nie wzmacniający się po podaniu kontrastu. Obraz ten jest dość charakterystyczny i wraz z objawami klinicznymi umożliwia ustalenie rozpoznania hamartoma. Omówiono postacie hamartoma podwzgórza, technikę badania MR w tych przypadkach oraz charakterystyczne cechy obrazu MR, pozwalające na różnicowanie z guzami nowotworowymi.

  Streszczenie angielskie: The authors descirbe two cases of hypothalamic hamartoma in children with precocious puberty, whih were diagnosed with magnetic resonance (MR). In both children MR revealed well-defined lesions in the parahypothalamic area, in the vicinity of the inferior wall of the third ventricle. It was isointensive to the grey matter and did not enhance after contrast administration. This appearance is quite typical and in connection with clinical findings allowed diagnosing hamrtoma. The authors discuss the types of hypothalamic hamartoma, MR technique in these cases and the features of MR appearance, which differentiate hamartoma from neoplastic tumors.


  2/2

  Tytuł oryginału: Efficiency of CT-angiography in the diagnosis of intracranial aneurysms.
  Autorzy: Sąsiadek Marek, Kowalewski Krzysztof, Turek Tomasz, Hendrich Barbara, Podkowa Jacek, Maksymowicz Hanna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.MT99-MT109, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: CT-angiography is a non-invasive method, alternative to cerebral angiography in the diagnosis of intracranial aneurysms. The aim of the study was the assessment of the efficiency of CT-angiography in a large material, which has been mostly verified with angiography ad/or surgery. CT-angiography was performed in 196 patients with intracranial bleeding. Seventy-three (73) patients underwent also cerebral angiography (CA), 121 were operated on, 74 of them solely on the basis of CT-angiography. A spiral CT scanning (2 mm slices, 1-1.5 pitch, 1 mm-gap reconstruction) combined with an injection of 120 mL of contrast medium (5 mL/sec) was used. Subsequently three-dimensional MIP reconstructions were received, supplemented in some cases with SSD, VRT and MPR. CT-angiography revealed 128 aneurysms in 106 patients, located mostly in anterior communicating, middle cerebral and internal carotid arteries. The size of most aneurysms was 6 - 10 mm, but nearly one-third of them did not exceed 5 mm. In the group of patients who underwent CA, there was only 1 false negative CT-angiography result, while in 7 patients CT- angiography allowed for the diagnosis of small aneurysms which were not clearly visible on CA. CT-anioggraphy was superior to CA in assessment of aneurysm morphology by 3 independent radiologists in 17 out of 22 cases. CT-angiography findings were confirmed during surgery in all 74 patients. CT-angiography is highly effective in the diagnosis of intracranial aneurysms and the evaluation of their morphology. In our opinion, in most cases, CT-angiography is precise enough to plan a surgical or endovascular procedure.

  stosując format: