Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PODHAJSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Reaktywne formy tlenu jako cząsteczki sygnałowe.
Tytuł angielski: Reactive oxygen species as signal molecules.
Autorzy: Grzenkowicz Jolanta, Wojtkowiak Diana, Podhajska Anna J.
Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (2) s.90-106, il., bibliogr. 43 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,432

Streszczenie polskie: Ekspresja genów w komórce zachodzi zarówno na skutek regulacji za pośrednictwem hormonów i cytokin jak i sygnałów płynących ze środowiska np. UV, promieniowanie jonizujące. Reaktywne formy tlenu (RFT) powstają w sposób ciągły w komórce, jako produkty reakcji biol., w których ma miejsce transfer elektronów. Do RFT zaliczamy takie cząsteczki jak: anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik wodorotlenowy, nadtlenek wodoru, nadtlenoazotyn, tlenek azotu. Reaktywne formy tlenu są wtórnymi cząsteczkami sygnalizacyjnymi dla czynników transkrypcyjnych i cytokin. Zachowanie homeostazy na poziomie reakcjii utleniania i redukcji, ma istotne znaczenie dla wielu procesów biologicznych takich jak: aktywacja enzymów, synteza DNA, regulacja cyklu komórkowego, aktywacja transkrypcji genów i programowana śmierć komórki. Komórki chronią się przed stresem tlenowym za pośrednictwem enzymów antyoksydacyjnych oraz cząsteczek, które posiadają w swej strukturze miejsca wrażliwe na reakcje utleniania i redukcji. Ekspresja enzymów antyoksydacyjnych jest indukowana na poziomie transkrypcji przez stres tlenowy.

Streszczenie angielskie: Gene expression is modulated both by regulation through hormones and cytokines and environmental stimuli, for example UV or ionizing radiation. Reactive oxygen species (ROS) are constantly formed as side products of biological reactions in which electron transfer goes on. ROS include superoxide anion-radical, hydroxide radical, hydrogen peroxide, peroxynitrite, nitrogen oxide. Reactive oxygen species have been described as second messengers for transcription factors and cytokines. The maintenance of homeostasis at the redox levelis particularly important for many biological processes, such as: enzymes activation, DNA synthesis, cellular cycle regulation, genes transcription activation, and programmed death of the cell. Cells protect themselves against oxidative stress by means of antioxidative enzymes and molecules which in their structure have redox sensitive spots. Expression of antioxidative enzymes is induced at the transcription level through oxidative stress.


2/2

Tytuł oryginału: Zmiana czynnościowa komórek skóry w odpowiedzi na stan zapalny.
Tytuł angielski: Modulatory change of skin cells in response to inflammatory process.
Autorzy: Grzenkowicz Jolanta, Wojtkowiak Diana, Podhajska Anna J.
Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.182-192, bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,432

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • dermatologia i wenerologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Skóra ludzka narażona jest na działanie czynników mikrobiologicznych oraz fizycznych, które rozpoczynają bądź towarzyszą procesowi odpowiedzi obronnej jakim jest stan zapalny. Szeroki zasób sygnałów jest w stanie wywołać odpowiedź zapalną np.: bakterie, wirusy, promieniowanie UV, metale, białka. Układ obrony immunologicznej skóry można podzielić na wykorzystujące komórkowe elementy statyczne: keratynocyty, fibroblasty i komórki śródbłonka oraz na elementy dynamiczne: limfocyty, makrofagi, granulocyty i komórki dendrytyczne, które przebywają w skórze przez określony czas. Celem niniejszej pracy przeglądowej jest zwrócenie uwagi czytelnika na zdarzenia, związane z reakcjami utleniania i redukcji, występujące podczas toczącego się procesu zapalenego w skórze takie jak: aktywacja kinaz, czynników transkrypcyjnych, produkcja cytokin i cząsteczek adhezyjnych. Czynniki utleniające, uwalniane w skórze podczas nacieku neurotrofili lub produkowane przez keratynocyty, odgrywają ważną rolę jako wtórne cząsteczki sygnalizacyjne w procesie przekazywania sygnałów, które prowadzą do wystąpienia stanu zapalnego oraz biorą udział w procesie gojenia się ran.

    stosując format: