Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PODGÓRSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne nerwiaków nerwu trójdzielnego.
Tytuł angielski: Surgical treatment of trigeminal neurinoma.
Autorzy: Koziarski Andrzej, Mandat Tomasz, Warczyńska Agnieszka, Podgórski Jan Krzysztof, Zieliński Grzegorz, Siwik Jan
Opracowanie edytorskie: Trojanowski Tomasz (koment.).
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.587-596, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiona jest grupa pięciu chorych z rozpoznanym klinicznie i histologicznie nerwiakiem nerwu trójdzielnego, którzy byli operowani w latach 1995 - 2000 w Klinice Neurochirurgii CSK WAM. Troje chorych było operowanych jednoetapowo z dojścia podskroniowego i podpotylicznego, dwoje chorych było operowanych dwuetapowo z dojść podskroniowych i podpotylicznych. U czworga chorych guz usunięto doszczętnie, co zostało potwierdzone badaniem CT i MRI. Wszyscy chorzy przeżyli, są samodzielni i aktywni zawodowo. Obserwowane powikłania pooperacyjne to: utrwalona niedoczulica w zakresie unerwienia nerwu trójdzielnego oraz zaniki mięśni żwaczy, przemijający niedowład nerwu twarzowego z owrzodzeniem i zmętnieniem rogówki, oraz przemijający niedowład nerwu odwodzącego.

  Streszczenie angielskie: The article presents the group of five patients with clinical and radiological symptoms of trigeminal neurinoma that were operated on in the Neurosurgical Clinic of Central Clinical Hospital of Military Medical Academy in the five-years period (1995 - 2000). There of them were operated in a single step procedure from subtemporal and suboccipital appeoach. Two other were operated in two steps, also from subtemporal and suboccipital approaches. Four neurinomas were removed radically, as confirmed by CT, and MRI scans. All the patients are independent and professionally active. Complications observed after the operation were: persistent anaesthesia in the trigeminal area, atrophy of the masseter muscle, transient paresis of the facial nerve with ulceration and opacification of the cornea, and transient paresis of the abducens nerve.


  2/14

  Tytuł oryginału: Turner's syndrome followed by acromegaly in the third decade of life: an unusual coincidence of two rare conditions.
  Autorzy: Bolanowski B., Łomna-Bogdanov E., Kosmala W., Malczewska J., Ślęzak R., Zadrożna B., Podgórski J. K.
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (4) s.331-334, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present an unusual coincidence of acromegaly and Turner's syndrome. A girl was diagnosed with Turner's syndrome when she presented with short stature, primary amenorrhea, Hashimoto's thyroiditis, and some heart and renal anomalies. No therapy with growth hormone and only a few months treatment with estrogen-progestin was given. A typical picture of acromegaly occurred in the third decade of her life. Bone radiographs and densitometry suggested the more pronounced influence of acromegaly within the skeleton, but no features typical for acromegaly were found in the cardiovascular system. To our knowledge no case of coincidence of the above mentioned conditions has been reported to date. The influence of both of these conditions on bones and heart is discussed.


  3/14

  Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna skali Knosp'a w operacjach przezklinowych gruczolaków przysadki mózgowej.
  Tytuł angielski: Prognostic value of Knosp scale in transsphenoidal surgery of pituitary adenomas.
  Autorzy: Zieliński Grzegorz, Podgórski Jan K.
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.69-82, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecnie różne dostępy chirurgiczne stosowane są w leczeniu guzów przysadki przebiegających z objawami akromegalii. Dostępem z wyboru pozostaje jednak selektywna, przezklinowa adenomektomia. Wyniki tego leczenia uzależnione są od wielkości guza, jego wzrostu nadsiodłowego i ekspansji okołosiodłowej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu naciekania zatoki jamistej. Nowoczesna diagnostyka obrazowa z zastosowaniem rezonansu magnetycznego pozwala dokładnie ocenić wielkość guza i kierunki jego wzrostu, jednak uwidocznienie zakresu naciekania przestrzeni jamistej jest możliwe tylko na podstawie obserwacji śródoperacyjnych. Engelbert Knosp uwzględniając własne obserwacje śródoperacyjne oraz uzyskane wyniki badania antygenu proliferacyjnego Ki- 67 opracował klasyfikację pozwalającą na ocenę wzrostu okołosiodłowego gruczolaków przysadki na podstawie badania tomografii rezonansu magnetycznego. W pracy prezentujemy grupę 142 pacjentów leczonych operacyjnie, przezklinowo z powodu guza somatotropowego przysadki. Wszyscy chorzy mieli wykonane w okresie przedoperacyjnym badanie MR, na podstawie którego oceniano zakres wzrostu okołosiodłowego stosując kryteria podane przez Knops'a. Wyniki leczenia chirurgicznego oceniano w odniesieniu do zakresu wzrostu okołosiodłowego (naciekania zatoki jamistej) gruczolaków. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, iż skala Knops'a pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć możliwość doszczętnego usunięcia guza.

  Streszczenie angielskie: Various surgical approaches are available for the treatment for somatotroph pituitary adenomas. The treatment of choice remains surgical excision via transsphenoidal route. The results of that operation depend on the volume of the tumour, its suprasellar ana parasellar extension, especially to the cavernous sinus. Modern neuroimaging by magnetic resonance provides visualization of the size and extension of the tumour, but invasion of the carvenous sinus space remains still a surgical diagnosis. According to intraoperative observations and proliferation marker (Ki-67) Knosp has evolved out radiological classification describing parasellar extension of pituitary adenomas. We present a series of 142 somatotroph pituitary adenomas surgically by transsphenoidal route. The radiological features of the tumours are described using Knosp classification. The results of surgery are analyzed with special reference to preoperartive magnetic resonance findings. We found Knosp scale useful for prognostic classification for transsphenoidal surgery cases.


  4/14

  Tytuł oryginału: Akromegalia - czy wiemy już wszystko o leczeniu gruczolaków somatotropowych przysadki?
  Tytuł angielski: Acromegaly - do we already known everything about treatment of the somatotroph pituitary adenomas?
  Autorzy: Zieliński Grzegorz, Podgórski Jan K.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.540-547, il., tab., bibliogr. 83 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Akromegalia jest podstępną chorobą, w której pacjenci narażeni są na 3-5 krotnie większe ryzyko zgonu w porównaniu z populacją zdrową. Wśród głównych jej powikłań wymienia się choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz zwiększoną predyspozycję do zachorowania na nowotwór złośliwy. Celem skutecznego leczenia w akromegalii jest normalizacja wartości hormonu wzrostu, insulinopodobnego czynnika wzrostowego jako efekt usunięcia masy nowotorowej, przy bezwzględnej konieczności zachowania prawidłowej czynności przysadki mózgowej. Takie postępowanie zmniejsza nasilenie powikłań narządowych oraz redukuje ryzyko szybkiego zgonu u akromegalików. Leczeniem z wyboru akromegalii pozostaje przezklinowa adenomektomia, a jego wynik uzależniony jest od wielkości (objętości) nowotworu, jego ekspansji nasiodłowej oraz okołoosiowej, ze szczególnym uwzględnieniem naciekania zatoki jamistej. Celem pracy jest przedstawienie kryteriów diagnostycznych oraz zasad postępowania terapeutycznego w przypadkach guzów przysadki wywołujących objawy akromegalii. Nasze doświadczenia opiera się na przykładach ponad 150 pacjentów operowanych w ciągu ostatnich pięciu lat. Prezentujemy także przegląd dostępnej literatury.

  Streszczenie angielskie: Acromegaly - do we alredy know everything about treatment of the somatotroph pituitary adenomas? - Acromegaly, an insidious neuroendocrine disorder, reduces life expectancy and leads to 3-5 - fold increase in mortality. The main causes are cardiovascular, pulmonary and enhanced prevalence of deaths from malignancy. Successful therapy ought to normalize GH, IGF-I secretion, remove adenoma mass and its local pressure effects and preserve pituitary function to improve systemic morbidity and normalize mortality. The primary therapy for most patients with acromegaly caused by somatotroph pituitary adenomas is still transshenoidal resection of the tumor. The resultys of the transsphenoidal surgery for pituitary adenoma for acromegaly depend on the volume of the tumor, its suprasellar and parasellar extension, especially to the cavernous sinus. The aim of this paper was to present the diagnostic criteria and principle therapy in these tumors. Our experience was based on the analysis of more than 150 patients operate on during the last five years and review of the literature.


  5/14

  Tytuł oryginału: Występowanie torbieli koloidowych przysadki mózgowej.
  Tytuł angielski: Colloid cysts of the pituitary gland.
  Autorzy: Zieliński Grzegorz, Podgórski Jan K., Siwik Jan, Warczyńska Agnieszka, Zgliczyński Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.293-306, il., tab. bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Torbiele koloidowe przysadki mózgowej są bardzo rzadkimi zmianami patologicznymi występującymi w okolicy skrzyżowania wzrokowego. Ich patogeneza nie jest do końca wyjaśniona. Lokalizują się na pograniczu płata przedniego i tylnego przysadki. Ze względu na położenie torbiele koloidowe wywołują objawy niedoczynności przysadki mózgowej, moczówkę prostą, zaburzenia widzenia, itp. Są także przyczyną udarów przysadki. Najdokładniejszą metodą ich obrazowania jest badanie rezonansu magnetycznego z kontrastem. W okresie od stycznia 1996 do lutego 2001 roku wykonano 503 przezklinowe eksploracje siodła tureckiego. U 7 osób (jeden z pacjentów był operowany przezczaszkowo) stwierdzono torbiel koloidową przysadki z towarzyszącymi zaburzeniami funkcji układu podwzgórzowo-przysadkowego. Najczęściej obserwowanymi objawami były bóle głowy, zaburzenia miesiączkowania i mlekotok. Moczówka prosta w okresie przedoperacyjnym występowała u dwóch pacjentek. Torbiel koloidowa była przyczyną udaru przysadki w jednym przypadku. U dwojga chorych stwierdzano ograniczenie pola widzenia. Wszystkich chorych leczono operacyjnie. Szścioro chorych poddano eksploaracji siodła tureckiego z dostępu przezklinowego, a jednego z pacjentów operowano przezczaszkowo. W okresie pooperacyjnym oceniano funkcję układu podwzgórzowo-przysadkowego w odniesieniu do stanu wyjściowego. Zabieg operacyjny z dostępu przezklinowego jest bezpieczną metodą leczenia torbieli koloidowych przysadki.

  Streszczenie angielskie: Colloid cysts of the pituitary gland are very rare pathological lesions occurring in sellar region. Their pathogenesis is not clear. They are located between the anterior and posterior lobe of the pituitary. Colloid cysts of the pituitary gland are space occupying lesions and induce hypopituitarism, diabetes insipidus, visual disturbances, ect. They cause pituitary apoplexy too. Magnetic resonance imaging is the prefered neurodiagnostic method in evaluating these lesions. 503 transsphenoidal procedures were performed from January 1996 to February 2001. Hypothalamo-hypophyseal dysfunction was caused by colloid cyst in seven cases. The most frequently presenting symptoms were headaches, oligomenorrhea and loss of libido. Diabetes insipidus was found in two cases before surgery. Colloid cyst induced pituitary apoplexy in one patient. Two patients presented visual disturbances. All our patients were operated on. We performed six transsphenoidal procedures and one transcranial operation. postoperatively, the endocrine function of the pituitary gland was evaluated. We concluded that transsphenoidal operation is a safe method for treating colloid cyst located in the sellar region.


  6/14

  Tytuł oryginału: Pourazowa agnozja wzrokowa i padaczka jako powikłanie rany postrzałowej głowy. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Posttraumatic visual agnosia and epilepsy as a consequence of gunshot injury to the head. Case report.
  Autorzy: Mandat Tomasz, Potakiewicz Ziemowit, Bolewski Janusz, Matuszewska Anna, Podgórski Jan Krzysztof
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.403-411, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pół miliona osób rocznie na świecie doznaje ran postrzałowych głowy, w tym osiemdziesiąt tysięcy chorych jest hospitalizowanych. Postrzały głowy stały sie w Polsce drugą pod względem częstości przyczyną zgonow wśród urazów głowy. W niektórych społecznościach podczas pokoju są najczęstszą przyczyną zgonów w grupie chorych z ranami pourazowymi głowy. Dla celów prognostycznych przydatna jest GCS (ang. Glasgow Coma Scale). Na obraz kliniczny chorych z raną postrzałową głowy poza deficytem związanym z uszkodzeniem elokwentnych okolicy mózgu ma wpływ: wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, krwiaki śród- i przymózgowe, krwawienie podpajęczynówkowe, skurcz naczyniowy, uszkodzenie dużych naczyń, płynotok, infekcje, zaburzenia krzepnięcia krwi oraz padaczka. Zabieg operacyjny jest leczeniem z wyboru u wszystkich chorych z ranami postrzałowymi głowy bez względu na ich stan kliniczny w chwili przyjęcia. W pracy przedstawiony jest opis leczenia chorego z raną postrzałową głowy, u którego obserwowano niezwykle rzadko występującą pourazową agnozję wzrokową oraz pourazową padaczkę. Po dwudziestu dwóch miesiącach od operacji chory jest samodzielny i aktywny zawodowo.

  Streszczenie angielskie: Half milion people in the world, each year have a gunshot injury to the head and eighty thousand of them are hospitalized. Gunshot injuries to the head have became in Poland second most frequent cause of death from head trauma, and in some countries during peace became the most frequent cause of death among patient with head injury. Glasgow Coma Scale (GCS) is a useful prognostic factor for patients with gunshort injury to the head. Injury to the eloquent regions of the brain, commotion and contusion of the brain, intracranial hematomas, subarachnoid hemorrhage, cerebro-vascular spasm, injuries to the major vessels, liquorrhea, infections, coagulopathies and epilepsy are the most important and influential factors in the clinical status of the patient with gunshort injury tio the head. The operation is the preferred treatment to all patient, no matter of their clinical status at the moment of the admission. The report presents the history of treatment of a patient with gunshort injury to the head. During the treatment extremely infrequently occurring posttraumatic visual agnosia and posttraumatic epilepsy were observed. Twenty-two months after operation the patient is independent and professionaly active.


  7/14

  Tytuł oryginału: Neuroendoskopia w leczeniu wodogłowia trójkomorowego w przebiegu guzów tylnej części komory trzeciej mózgu u dzieci.
  Tytuł angielski: Neuroendoscopy in the treatment of triventricular hydrocephalus accompanying tumours of the posterior part of the third ventricle in children.
  Autorzy: Mandat Tomasz, Roszkowski Marcin, Barszcz Sławomir, Podgórski Jan Krzysztof, Jurkiewicz Elżbieta
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.711-722, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Opracowanie ma na celu określenie skuteczności metody endoskopowego przebicia dna komory III (ETV) w leczeniu wodogłowia obturacyjnego towarzyszącego guzom okolicy szyszynki. Materiał i metody: Grupa badana obejmuje 32 pacjentów (13 dziewczynek i 19 chłopców) leczonych w latach 1996 - 2000 w Klinice Neurochirurgii Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W grupie badanej diagnostyka wykazała łagodne guzy blaszki czworaczej (BTM) u 22 chorych oraz 10 guzów złośliwych (9 nowotworów pochodzenia germinalnego i 1 złośliwy wyściółczak). Chorzy pozostawali w obserwacji po zabiegu endoskopowej wentrikulostomii (ETV) w okresie od 5 miesięcy do 4 lat (średnio 21 miesięcy). Celem oceny efektów zabiegu analizie retrospektywnej poddano dokumentację medyczną oraz kontrolne badania obrazowe CT, MRI i czynnościowe PC MRI-cine (kino - MRI). Wyniki: Wczesny wynik leczenia operacyjnego, po upływie 3 miesięcy, oceniono jako dobry w całej badanej grupie. 8 chorych z rozpoznanymi guzami złośliwymi poddanych zostało radykalnej operacji usunięcia resztek nowotworu po uprzedniej chemioterpii wstępnej. Zabieg ten przeprowadzono po upływie ponad 3 miesięcy od operacji endoskopowej. W okresie obserwacji u dwóch chorych stwierdzono rozsiew oponowy nowotworów złośliwych. W długotrwałej obserwacji trwałe ustąpienie objawów czynnego wodogłowia stwierdzono u 26 pacjentów (81 proc.). Ponowne wystąpienie aktywnego wodogłowia stwierdzono w 6 przypadkach (19 proc.), 3 w grupie łagodnych guzów blaszki czworaczej i 3 wśród guzów złośliwych. Znane przyczyny niepowodzeń to: oponowy rozsiew guza złośliwego...


  8/14

  Tytuł oryginału: Prawdy i mity o masażu aromaterapeutycznym.
  Autorzy: Podgórski Tomasz
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (3) s.16-19, il.
  Sygnatura GBL: 313,246

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  9/14

  Tytuł oryginału: Ektopowy gruczolak przysadki. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Ectopic pituitary adenoma. Case report and review of the literature.
  Autorzy: Warczyńska Agnieszka, Zieliński Grzegorz, Koziarski Andrzej, Podgórski Jan K.
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1185-1196, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ektopowe gruczolaki przysadki są bardzo rzadkimi nowotworami. Zazwyczaj zlokalizowane są są w obrębie zatoki klinowej oraz w stropie nosogardła. Powstają z tkanki gruczołowej zarodkowego przewodu czaszkowo-gardłowego. Wykazują podobieństwo morfologiczne, właściwości antygenowe oraz czynność hormonalną identyczną z gruczolakami przedniego płata przysadki. Znane z piśmiennictwa ektopowe guzy przysadki w 1/3 były nieczynne hormonalnie w pozostałych przypadkach wykazywały czynność hormonalną zwykle wydzielały ACTH i powodowały objawy choroby Cushinga. Około 50 proc. ektopowych gruczolaków było zlokalizowanych w obrębie podstawy czaszki i charakteryzowało się agresywnym, inwazyjnym wzrostem. Ich obecność potwierdzono badaniami obrazowymi (CT i/lub MR), a wszystkich pacjentów leczono chirurgicznie. Przedoperacyjne rozpoznanie nie czynnego hormonalnie ektopowego guza przysadki zlokalizowanego w obrębie podstawy czaszki jest trudne. Zwykle wykonane badania diagnostyczne sugerują inny typ nowotworu np.: struniak, rak nosogardła, przerzut. Ustalenie właściwego rozpoznania jest możliwe dopiero po wykonaniu badania histopatologicznego (często po uzupełnieniu o diagnostykę immunohistochemiczną). Prezentujemy, rzdko występujący przypadek ektopowego, nieczynnego hormonalnie gruczolaka przysadki zlokalizowanego w obrębie zatoki klinowej i nosogardła przebiegającego z uszkodzeniem nerwów czaszkowych. Obecność rozległego, inwazyjnego guza ujawniono badaniem rezonansu magnnetycznego. Wykonana diagnostyka histopatologiczna (uzupełniona o barwienia immunochistochemiczne) usuniętej operacyjnie zmiany potwierdziła rozpoznanie.

  Streszczenie angielskie: Ectopic pituitary adenomas are very rare neoplasms. They are usually located in the sphenoid sinus or nasopharynx. Ectopic tumours derive from a residual pituitary fragment in the craniopharyngeal duct. They are similar in morphology, immunohistochemistry and hormonal activity to the typical pituitary adwenoma. One third ectopic pituitary tumors reported in the litearure are endocrine inactive, while the remaining ones indicate a hormonal activity and usually secrete ACTH, causing the Cushing disease. About 50 p.c. of pituitary adenomas are located at the skull base and present as aggressive neoplams. The computed axial tomography (CAT) and magnetic resonance imaging (MRI) a very useful in revealing of the presence of these tumors. Preoperative diagnosis of ectopic pituitary adenomas located at the skull base is difficult. Diagnosis procedures usually suggest another type of neoplasms, e.g. chordoma, nasopharyngeal carcinoma, or a metastatic tumor. Pathological examination ibncluding immunohistochemical studies of neuroendocrine markers is important in establishing the diagnosis. A unique case of ectopic, nonfunctioning pituitary adenoma involving the sphenoid sinus and nasopharnyx and causing palsy of cranial nerves is presented. MRI examination revealed the presence of a large invasive tumor. The neoplasms was partially resected by transnasal approach. The diagnosis was confirmed by a pathological examination including immunohistochemical smears.


  10/14

  Tytuł oryginału: Tyreotropinoma - gruczolak przysadki wydzielający TSH.
  Tytuł angielski: Thyrotropinoma - TSH secreting pituitary tumor.
  Autorzy: Zieliński Grzegorz, Podgórski Jan K., Warczyńska Agnieszka, Koziarski Andrzej, Zgliczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1018-1023, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gruczolaki wydzielające hormon tyreotropowy (TSH) stanowią od 0,9 proc. do 2,8 proc. wszystkich rozpoznawanych nowotworów przysadki. Są one powodem występowania wtórnej, centralnej nadczynności tarczycy. Częstosć rozpoznawania tych guzów wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat w zwiazku z poprawą diagnostyki biochemicznej (wprowadzeniem czułych testów immunoradiometrycznych do oznaczania TSH) i radiologicznej (rutynowe zastoswoanie obrazowania MR). Gruczolaki tyreotropinowe są nowotworami o szybkim i inwazyjnym wzroście a stosowane leczenie (farmakologiczne, chirurgiczne, radioterapia) jest ciągle mało sktueczne. Obecnie, rozpoznanie guza tyreotropniowego piera sie o znastępujące kryteria: a. brak hamowania wydzielania TSH wobec prawidłowego lub częściej podwyższonego stężenia wolnych hormonó tarczycy: b. brak wydzielania TSH w teście stymulacji z TRH, c. obecnośc nieprawidłowej masy nowotworwej w obrębie siodła tureckiego potwierdzonej badaniem MR. Leczeniem z wyboru w przypadku guzów wydzielających TSH jest selektywna przezklinowa adenomektomia. Operacje przezczaszkowe są zarezerwowane dla przypadków o wzroście pozasiodłowym. Obecnie uznaje się, że operacja guza tyreotropinowego powinna być poprzedzona farmakolgoicznym przygotowaniem z użyciem analogu somatostatyny. Leczenie to pozwala, bowiem na uzyskanie zmniejszenie stężeń TSH i wolnych hormonów tarczycy a także powoduje zmniejszenie rozmiarów guza i wpływa na jego konsystencję. Dzięki temu częstość niepowodzeń i ilość ...

  Streszczenie angielskie: Thyrotropin-releasing pituitary tumors represent 0,9 to 2,8 p.c. of all pitiutary adenomas. They cause secondary or central hyperthyroidism. The diagnosis of these tumors has been increasing in the past 20 years. It was produced by introduction of the sensitive immunoradio-metric assay of TSH and better radiological imaging (magnetic resonance imaging). TSH - secreting pituitary adenomas are aggressive an invasive neoplasms. Most reports describe apoor outcome after pharmacological therapy, surgery and radiation therapy. Presently the diagnosis of thyrotropin-secreting pituitary tumor is based on the lack of: a. inhibition of TSH levels in the presence of increased free thyroid hormones; b. response of TSH to stimulation with TRH; c. and presence of a abnormal, neoplastic (adenomatous) intrasellar or parasellar mass. Surgical excision (selective adenomectomy) by the transsphenoidal route is the first treatment. Craniotomy should be reserved for parasellar tumors with signfiicant lateral extension. Pharmacological pretreatment with long acting somatostatin analogues is recently a standard before surgery. This medical treatment of the TSH-omas is effective in reducing TSH and free thyroid hormone plasma levels. Adminsitration of the somatostatin analogues causing tumor mass shrinkage and changes consistency. This pretreatment is effective therapy and improves surgical outcome especially in patients harbouring macroadenomas. Radiotherapy is noncurative and produces long ...


  11/14

  Tytuł oryginału: Limfocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki.
  Tytuł angielski: Lymphocytic inflammation of the hypothalamus and of the pituitary.
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Zdunowski Piotr, Słowińska-Srzednicka Jadwiga, Królicki Leszek, Podgórski Jan, Zieliński Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.425-441, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Limfocytarne zapalenie przysadki jest rzadkim schorzeniem naciekowo-zapalnym o podłożu immunologicznym prowadzącym do uszkodzenia gruczołu przysadki. Do niedawna rozpoznanie choroby ustalić można było jedynie w oparciu o badania histopatologiczne (zwykle pośmiertne). Wprowadzenie do diagnostyki chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) przyczyniło się do ujawnienia zmian obejmujących nie tylko przysadkę, ale i jej szypułę oraz podwzgórze. Celem pracy była próba ustalenia kryteriów rozpoznania i leczenia limfocytarnego zapalenia podwzgórza i przysadki. W oparciu o materiał obejmujący 7 kobiet w wieku od 29 do 54 lat (średnio 40,4) poddanych obserwacji przez okres 2 do 7 lat (średnio 5,0) wykazano, że limfocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki najczęściej występuje u kobiet, może być związane z ciążą i okresem poporodowym, często towarzyszy innym chorobom o podłożu autoimmunologicznym. Klinicznie najczęściej objawia się: wtórną niedoczynnością nadnerczy i gonad, zapaleniem tarczycy, moczówką prostą oraz umiarkowanego stopnia hiperprolaktynemią. W obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego charakteryzuje się występowaniem intensywnie wysycających się po podaniu środka kontrastowego (Gd-DTPA) obszarów obejmujących podwzgórze lub symetrycznie powiększoną przysadkę. Leczenie limfocytarnego zapalenia podwzgórza i przysadki polega na wyrównaniu niedoborów hormonalnych a w przypadku nasilenia objawów neurologicznych zastosowaniu kortykosterydów, które prowadzą do poprawy klinicznej i cofania się zmian naciekowych okolicy podwzgórza i przysadki.

  Streszczenie angielskie: Lymphocytic hypophysitis is a rare, inflammatory disorder of the pituitary gland. This autoimmune disease may lead to multihormonal deficiency and to the gland enlargement mimicking pituitary tumor. The aim of the study was to establish criteria of the diagnosis and to present most effective therapeutic strategies. Based on material consisting of 7 women aged 20 to 54 yrs (mean 40,4) observed for 2 to 7 years (mean 5,0) we showed, that lymphocytic hypophysytis, affecting mainly women often is temporally related to pregnancy or postpartum period, and coexists with others autoimmune diseases. Clinical features include secondary suprarenal and gonadal hypofunction, thyroiditis, and mild hyperprolactinaemia. MR-scanning of pituitary gland and parasellar region shows intensive, homogenous enhancement after Gd-DTPA administration. Treatment of hypophysitis should be primarily pharmacological: pituitary and peripheral gland supplementation and introducing corticosteroids in the case of neurological injury.


  12/14

  Tytuł oryginału: Moczówka prosta jako pierwszy objaw germinoma centralnego układu nerwowego (CUN).
  Tytuł angielski: Diabetes insipidus as the first symptom of germinoma of the Central Nervous System (CNS).
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Zdunowski Piotr, Fijuth Jacek, Podgórski Jan, Zieliński Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.443-457, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecność guza okolicy okołosiodłowej rzadko prowadzi do pojawienia się moczówki prostej. Moczówka prosta znacznie częściej jest wynikiem procesu o podłożu autoimmunologicznym lub naciekowo-zapalnym. Może być też skutkiem urazu mózgu lub interwencji neurochirurgicznej. Celem pracy była próba ustalenia kryteriów rozpoznawania i leczenia guzów centralnego układu nerwowego (CUN) pochodzenia zarodkowego (germinoma). W związku z tym, dokonano analizy przebiegu klinicznego i wyników leczenia siedmiu chorych: 6 mężczyzn i 1 kobiety, w wieku od 18 do 42 lat (śr. 24,5 lat). U wszystkich przeprowadzono szczegółowe badanie kliniczne łącznie z oceną czynności hormonalnej przysadki, obecności HCG i AFP w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz w surowicy krwi. U wszystkich wykonano też badanie MR mózgowia z zastosowaniem kontrastu. U wszystkich siedmiu chorych, pierwszym objawem zmian nowotworowych pochodzenia zarodkowego była moczówka prosta. U wszystkich stwierdzono również niedoczynność przedniego płata przysadki, a u pięciu dodatkowo zaburzenia pola widzenia. W czterech przypadkach obserwowano hiperprolaktynemię. U wszystkich wykazano obecność HCG w płynie mózgowo-rdzeniowym wobec braku tego hormonu we krwi obwodowej. U większości chorych w badaniu MR uwidoczniono co najmniej dwuogniskowość zmian, obejmujących głównie szyszynkę i okolicę ponadsiodłową, ulegających silnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Zastosowanie radioterapii na obszar mózgu i rdzenia przedłużonego u sześciu chorych doprowadziła do całkowitej i długotrwałej remisji zmian. Tylko w jednym przypadku raka zarodkowego radioterapia okazała się nieskuteczna.

  Streszczenie angielskie: Parasellar tumors rarely lead to occurence of diabetes insipidus. Central diabetes insipidus is caused in most cases by an autoimmune process or infiltrative disease of the hypothalamus and pituitary stalk. It may be an effect of neurosurgical intervention or, less commonly, skull injury. The presented work aims to establish diagnostic criteria and trteatment options for CNS tumors of germinal origin (germinoma). Clinical course and treatment effects of seven cases (6 males and 1 female), aged 18 to 42 yrs (mean 24,5) were analyzed. In all the cases detailed clinical examination, hormonal assessments including presence of AFP and HCG in cerebrospinal fluid as well as GdDTPA-enhanced MR imaging were perfomed. In all the seven cases primary symptom of CNS germinoma was diabetes insipidus. In all the cases pituitary hypofunction was found. Other symptoms of parasellar mass were less common (visual field disturbance 5 of 7 and hyperprolactinaemia 4 of 7). In all cases measurable concentrations of HCG in cerebrospinal fluid and undetectable in peripheral blood supported the diagnosis. In majority of cases MR imaging revealed multi- and at least bifocal lesions with strong gadolinium enhancement localized in parasellar region and in the pineal gland. Radiotherapy of CNS and medulla oblongata was effective in 6 of 7 leading to complete and continuous remission. Only in one case of germinal carcinoma radiotherapy was ineffective.


  13/14

  Tytuł oryginału: Udar gruczolaka przysadki.
  Tytuł angielski: Pituitary adenoma apoplexy.
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Zdunowski Piotr, Podgórski Jan, Zieliński Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.459-474, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono różnorodny przebieg kliniczny i sposób postępowania terapeutycznego u pięciu chorych z udarem przysadki. Najczęstszymi objawami udaru przysadki były: nagły ból głowy, wymioty i zaburzenia widzenia, rzadziej występowały porażenia mięśni okoruchowych i zaburzenia świadomości. W dwóch przypadkach udar był pierwszym objawem gruczolaka przysadki, a w dwóch innych doprowadził do jego samowyleczenia. Burzliwe i szybko narastające objawy neurologiczne spowodowane udarem przysadki nie ustępujące po kortykosterydach były wskazaniem do pilnej interwencji neurochirurgicznej u dwóch chorych, pozostałuch trzech z powodzeniem leczono zachowawczo.

  Streszczenie angielskie: Various clinical courses and therapeutic management methods have been presented in five (5) patients with pituitary apoplexy. The most frequently observed symptoms of pituitary apoplexy included: rapid headaches, vomiting, and visual disturbances, while ophthalmoplegia and disturbed consciousness were less frequent. In the firsts two cases, the apoplexy was the first symptom of pituitary adenoma and - in other two - it brought about its spontaneous regression. Violent and rapidly increasing neurological symptoms, resulting from the pituitary apoplexy and not regressing after corticosteroids, were an indication for urgent neurosurgical intervention in two patients, while prophylactic treatment was sufficient in the remaining three.


  14/14

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analogów somatostatyny u chorych z akromegalią.
  Tytuł angielski: The use of somatostatin analogues in patients with acromegaly.
  Autorzy: Sworczak Krzysztof, Błaut Krzysztof, Lewczuk Anna, Siekierska-Hellmann Małgorzata, Podgórski Jan Krzysztof
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.53-63, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: