Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PODBIELSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Obraz przemian szpitala psychiatrycznego w polskiej literaturze pięknej - od Oświecenia do czasów współczesnych.
Tytuł angielski: The picture of psychiatric hospital in Polish belles-lettres - from Enlightenment to present age.
Autorzy: Grabowski Andrzej, Opiełka-Pawlak Aleksandra, Podbielski Zygmunt, Bryła Ludwik
Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.125-130, sum.
Sygnatura GBL: 313,515

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVI wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W poniższej pracy autorzy pragną przyjrzeć się transformacji instytucji lecznictwa psychiatrycznego i poglądów na naturę rozumienia chorób psychicznych poprzez pryzmat wybranych utworów z różnych epok literatury polskiej. Autorzy zdają sobie sprawę, że licentia poetica stwarza nieograniczone możliwości przedstawiania obrazów rzeczywistości, jednak pokazywana przez pisarzy fikcja odnajduje odniesienia w otaczającej realności. Wyodrębnienie istotnych elementów opisu szpitala w utworach literatury pięknej pozwala zobaczyć jak wyglądały szpitale niegdyś, prześledzić ewolucję lecznictwa psychiatrycznegop na przestrzeni wieków i zobrazować jednocześnie zmieniające się miejsce chorego w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: Authors try to review the process of transformation of the psychiatric health-care system and the ways of understanding mental diseases in the chosen works of polish belles-lettres from different time periods. Authors realise that lecentia poetica creates unlimited possibilities of showing the pictures of reality, but fiction presented by writers has the real connections with it. Pointing out the important elements of the description of the psychiatric hospital in belles-letters allows to see how it looked like in the past and show the evolution of the psychiatric health-care system through the ages and, in the same time, to picture changes of the position of the mentally ill in the community.


  2/3

  Tytuł oryginału: Differences in the deprivation of needs among women and men in connection with the necessity of hospitalisation in the psychiatric ward.
  Autorzy: Ziarko Beata, Podbielski Zygmunt, Twardowska Marzena
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (4) s.53-58, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Beckground and aim: We aimed to study the differences in the deprivation of needs among women and men in connection with the necessity of being hospitalised in a psychiatric ward. Material and method: The study included 53 patients hospitalised in the Neuropsychiatric Hospital in Lubliniec (29 women, 24 men). We took into account the number of psychiatric hospitalisations, lenght of the present psychiatric hospitalisation and clinical diagnosis. As a clinical tool we used a questionnaire constructed especially for the study. The questionnaire is based on Murray's needs' conception. Results: Although the average value of the deprivation of needs for both examined groups appeared to be the same, differences appeared within the hierarchy of needs. There are statistically significant differences between men and women referring to the needs of getting to know new things, of reaching one's own ambition and sexual satisfaction. Conclusion: In certain aspects men and women differ significantly in the deprivation of needs when hospitalised.


  3/3

  Tytuł oryginału: Peripheral pulmonary carcinoid.
  Autorzy: Erella Venkata S., Larson Barbara E., Rodriguez Heron E., Blecha Matthew J., Connolly Mark M., Podbielski Francis J.
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.209-211, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Primary neuroendocrine tumors of the lung are uncommon neoplasms. Of those found, the vast majority occur in the distal trachea and proximal larger airways. The risk of metastasis depends on the histologic subtype of the tumor. Case report: Our patient is a 46-year-old woman who developed a cough and presented with hemoptysis. Further evaluation revealed a two-centimetr lung mass in her left lower lobe. The mediastinum was radiographically negative. A lung resection was performed that revealed a well-differentiated typical carcinoid tumor. Given its size and nodal status the tumor was assigned a T1NoMx class or Stage 1 malignancy. Conclusions: The atipical location of this uncommon pulmonary neoplasm raises sailent issuies regarding the appropriate evaluation of indeterminant pulmonary nodules. The routine use percutaneous lung biopsy with its small sample size could lead to an error in diagnosis, as differentiation between small cell lung cancer and neuroedocrine tumors can often be difficult. We belive the optimal approach to treatment of a solitary pulmonary nodule in a patient with a radiographically negative mediastinum should be flexible bronchoscop, and if not contraindicated, open or VATS resection of the nodule for definitive diagnosis and treatment.

  stosując format: