Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POCHYLSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Analiza wybranych czynników komórkowych biorących udział w karcinogenezie szyjki macicy : praca doktorska
Autorzy: Pochylski Tomasz, Kwaśniewska Anna (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Szpital Uniwersytecki Aker Sykehus Zakład Anatomii Patologicznej w Oslo
Źródło: 2002, 127 k. : il., tab., bibliogr. k. 104-127, streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20960

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Prevalence of human papillomavirus and Chlamydia trachomatis infections in cervical dysplasia and carcinoma.
  Tytuł polski: Częstość występowania infekcji HPV i Chlamydia trachomatis w dysplazji i raku szyjki macicy.
  Autorzy: Pochylski Tomasz, Gąsowska Urszula, Kwaśniewska Anna
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (3) s.47-52, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W rozwoju karcinogenezy szyjki macicy podkreśla się rolę koinfekcji wirusowej i bakteryjnej. Pogląd, że rak szyjki macicy jest chorobą przenoszoną drogą płciową (ang. sexually transmitted disease - STD) rozszerzył obszar poszukiwań innych czynników przenoszonych drogą płciową i coraz częściej przedmiotem badań staje się również bakteria Chlamydia trachomatis oraz wirusy Herpes simplex. Cel pracy. Ocena częstości występowania DNA wirusów brodawczaka ludzkiego HPV oraz Chlamydia trachomatis w nabłonku: raków płaskonabłonkowych szyjki macicy, dysplazji dużego stopnia szyjki macicy (CIN III) oraz prawidłowym szyjki macicy, pochodzącym od kobiet operowanych z powodu mięśniaków macicy. Materiał i metody. Grupę badania stanowiło 35 tkanek pooperacyjnych z rozpoznaniem dysplazja dużego stopnia oraz 29 tkanek pooperacyjnych z rozpoznaniem: rak płaskonabłonkowy szyjki macicy. Grupę kontrolną stanowiły tkanki prawidłowej szyjki macicy uzyskane od 33 pacjentek operowanych z powodu mięśniaków macicy. W celu identyfikacji wirusowego kwasu deoksyrybonukleinowego w DNA izolowanym z materiału pooperacyjnego kobiet grup badanych (CIN III oraz Carcinoma) i kontrolnej, przeprowadzono PCR z zastosowaniem starterów o sekwencjach komplementarnych do różnych typów wirusa HPV (primer uniwersalny, oceniający istnienie 33 typów HPV oraz typy: HPV 16 i HPV 18). PCR posłużyło również do identyfikacji infekcji Chlamydia trachomatis (stosowano PCR II). Wyniki. W grupie kontrolnej Chlamydia ...

  Streszczenie angielskie: Background. The role of viral and bacterial co-infection is stressed in cervival carcinoma. A view that cervical carcinoma is a sexually transmitted disease made the area of research larger and stimulated scientists to seek other sexually transmitted factors, among which Chlamydia trachomatis and Herpes simplex are frequently examined. Purpose. The aim of the study was evaluation of frequency of occurrence of HPV-DNA and frequency of co-infection with Chlamydia trachomatis in epithelium of squamous cell cervical carcinomas, high grade dysplasis and normal cervix. Material and methods. Study group consisted of 35 patients with high grade dysplasia and 29 with squamous cell cervical carcinoma. Control group consisted of 33 healthy patients after myomectomy. In order to identify viral DNA in DNA isolated from postoperative material, PCR analysis was performed using starters complementary to various types of HPV. Results. In control group, Chlamydia trachomatis was found in 3 cases (3/33), i.e. 9.1 p.c. In 5 cases (5/29), which constituted 16.7 p.c., Chlamydia trachomatis was identified in patients with squamous cell cervical carcinoma. However, difference with the control group was not statistically significant. It was shown that frequency of occurrence of Chlamydia trachomatis was statistically significantly higher in patients with high grade dysplasia (p 0.05 p.c.) compared to control group. In CIN III group, Chlamydia trachomatis infections were found in 12 cases, ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Prevalence of Human Papillomavirus (HPV) and Herpes Simplex Virus type 2 (HSV-2) in cervical dysplasias and carcinomas.
  Autorzy: Pochylski Tomasz, Kwaśniewska Anna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.71-75, tab., bibliogr. 15 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Using PCR methods HPV incidence was evaluated including type 16 and 18, as well as Herpes genitalis in paraffinised section from women that underwent surgery to either squamous cell cervical cancer or high degree dysplasia. It was statistically proven that incidence of HSV-2 was significantly higher in a group of patients with carcinoma planoepitheliale colli uteri. In the study and control groups no correlation was found between the occurrence of HPV and Herpes virus genitalis.

  stosując format: