Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POŹNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Amputacja piersi - tragedia i nadzieja.
Tytuł angielski: Breast amputation - tragedy and hope.
Autorzy: Pasternak Kazimierz, Poźniak Ewa, Cipora Elżbieta
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.148-151, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. W zależności od stopnia zaawansowania procesu nowotworowego stosowane jest leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia, leczenie hormonalne lub skojarzone. Amputacja piersi jest koniecznością w radykalnym leczeniu chirurgicznym. Zabieg ten okalecza kobietę fizycznie i psychicznie. W związku z tym konieczne jest podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie czy wyeliminowanie negatywnych skutków mastektomii. Istnieje konieczność działań edukacyjnych wśród kobiet i ich rodzin, psychoterapii oraz leczenia rehabilitacyjnego. Duże znaczenie odgrywa psychoterapia grupowa i wsparcie innych kobiet działających w klubach "Amazonki". W leczeni raka piersi ważne jest uratowanie życia pacjentce, ale równie ważna, po leczeniu, jest sprawa jego jakości.

  Streszczenie angielskie: Breast cancer is the most common malignant neoplasm-affecting woman in Poland. Depending on the level of advancement of the neoplastic process treatment includes surgery, radiotherapy, chemotherapy, hormone treatment or complimentary treatment. Amputation is necessary in radial surgical therapy. Such treatment disfigures women physiologically and psychologically. Therefore, it is necesary to take steps to reduce or eliminate the negative effects of mastectomy. It is necessary to provide education for women and their families, psychotherapy and rehabilitation. Significant is group psychotherapy and the support of other women in so-called Amazon clubs. Saving the breast cancer victims life is important, but after treatment, so is quality of life.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wysoka reaktywność IgM skierowana przeciw lipoproteinom niskiej gęstości modyfikowanym aldehydem octowym (etylowanym LDL).
  Tytuł angielski: High IgM reactivity directed to acetaldehyde-modified (ethylated) low density lipoproteins.
  Autorzy: Rodo Maria, Bednarska-Makaruk Małgorzata, Milewski Bohdan, Poźniak Monika, Wehr Hanna
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.277-282, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Aldehyd octowy - główny metabolit alkoholu etylowego tworzy połączenia z różnymi białkami. Modyfikacja lipoprotein niskiej gęstości (LDL) zwiększa ich immunogenność. W osoczu krwi u osób pijących alkohol stierdzono obecność zmodyfikowanych aldehydem octowym (etylowanych) LDL oraz skierowanych przeciw nim przeciwciał. W tej pracy porównano reaktywność dwu grup przeciwciał - IgG i IgM skierowaną przeciw etylowanym oraz inaczej modyfikowanym LDL. LDL izolowano z surowicy zdrowych osób i poddawano modyfikacji in vitro. Oznaczenia wykonywano przy użyciu metody ELISA stosując drugorzędowe przeciwciała skierowane przeciwko ludzkim IgG i IgM. Stwierdzono, że reaktywność IgM skierowana przeciw etylowanym LDL była znacznie wyższa w porównaniu z reaktywnością skierowaną przeciw LDL natywnym lub modyfikowanym aldehydem dwumalonowym (MDA-LDL). Ta obserwacja dotyczyła różnych grup badanych, jak: umiarkowanie pijący, uzależnieni od alkoholu bez objawów uszkodzenia wątroby oraz z poalkoholowym jej uszkodzeniem, jak również pacjenci z niedokrwienną chorobą serca. Nie obserwowano wysokiej reaktywności IgM przeciw w inny sposób modyfikowanym LDL, a mianowicie utlenionym w obecności jonów miedzi, acetylowanym, ani karbamylowanym. Nie można wykluczyć, że wysoka reaktywność IgM skierowanna przeciw etylowanym LDL zależy od szczególnych cech chemicznych tego rodzaju modyfikacji. Jest jednak prawdopodobne, że wynika z wysokiej produkcji tej grupy przeciwciał in vivo i jest również możliwe, że przyczynia się do uszkodzenia narządów po piciu alkoholu.

  Streszczenie angielskie: Acetaldehyde - the main metabolite of ethanol forms adducts with various proteins. Modification of low density lipoproteins (LDL) enhances their immunogenicity. Acetyldehyde-modified (ethylated) LDL and antibodies against these particles are present in the plasma of alcohol drinkers. In this work the reactivity of IgG and IgM directed to in several ways modified LDL was compared. LDL isolated from healthy subjects were modified in vitro. Antibodies reactivity was determined by ELISA technique using antihuman IgG and IgM as secondary antibodies. It was stated that IgM reacted considerably stronger with ethylated LDL as compared with LDL modified by malondialdehyde (MDA-LDL). This observation concerned various groups of investigated subjects: social drinkers, alcoholics without and with liver involvement and patients with coronary heart disease. The high IgM reactivity did not concern in varoius other ways modified LDL i.e. oxidized in the presence of cupric ions, acetylated or carbamylated ones. It cannot be excluded that the high reactivity of IgM towards ethylated LDL could be caused by chemical characteristics of this kind of modification. It is however very probable that it is the results of unusually high development of IgM antibodies in vivo. It could take part in organ deterioration after alcohol drinking.

  stosując format: