Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POŁAWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Mięśniakomięsak prążkowany ślinianki przyusznej u 4-letniego dziecka.
Tytuł angielski: Rhabdomyosarcoma of parotid gland in 4 years old boy.
Autorzy: Poławska Katarzyna
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.249-253, il., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek mięśniakomięsaka poprzecznie prążkowanego ślinianki przyusznej u 4-letniego chłopca. Przebieg leczenia był uwarunkowany brakiem zgody rodziców dziecka na radykalne leczenie chirurgiczne, które w początkowym okresie choroby wydawało się najbardziej racjonalne. Dziecko leczone było cytostatykami oraz napromienianiem, w wyniku czego uzyskano okresową remisję. Leczenie chirurgiczne zastosowano wówczas, gdy pojawiła się wznowa miejscowa nowotworu. Mimo wykonania całkowitej radykalanej parotidektomii doszło do progresji choroby (miejscowej przerzutów do kości), która doprowadziła do zgodnu dziecka po 3 latach od rozpoznania.

  Streszczenie angielskie: The author described the case of parotid gland rhabdomyosarcoma in 4 years old boy. As there was no parents agreement to initial, radical surgical treatment, the patient underwent chemo- and radiotherapy, after which temporary remission of the disease was observed. The surgical treatment was performed for local recurrence, but despite radical parotidectomy, which was done, the progression of disease was occurred (with local recurrence and bone metastases). The patient died 3 years after initial diagnosis.

  stosując format: