Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PLUTA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Realizacja fonemów języka polskiego u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego - przegląd wybranych problemów, stanowisk, propozycji.
Tytuł angielski: The realization of Polish language phonemes in persons with primary and/or secondary cleft palate - a survey of selected problems, standpoints and proposals.
Autorzy: Pluta-Wojciechowska Danuta
Źródło: Logopedia 2002: 31 s.199-225, bibliogr. s. 223-225, sum.
Sygnatura GBL: 725,970

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/14

  Tytuł oryginału: Realizacja fonemu /t/ ze względu na miejsce artykulacji u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego.
  Tytuł angielski: The realization of the /t/ phoneme in respect of the point of articulation in patients with primary and/or secondary cleft palate.
  Autorzy: Pluta-Wojciechowska Danuta
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.115-130, il., tab., bibliogr. s. 129-130, sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/14

  Tytuł oryginału: Posiedzenie Rady FIP - Singapur 2001.
  Tytuł angielski: FIP Council Meeting - Singapore 2001.
  Autorzy: Pluta Janusz
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.111-113 - 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji i Nauk Farmaceutycznych Singapur 02-06.09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/14

  Tytuł oryginału: LORATAN. Nowoczesna forma - skuteczność działania.
  Tytuł angielski: LORATAN. Modern form and effectiveness.
  Autorzy: Pluta Janusz
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.IX - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  5/14

  Tytuł oryginału: Long-term results of postoperative radiotherapy in adult patients with incompletely excised infratentorial low grade astrocytoma.
  Tytuł polski: Odległe wyniki pooperacyjnej terapii chorych dorosłych na podnamiotowe gwiaździaki mózgu o niskiej złośliwości histologicznej.
  Autorzy: Pluta Elżbieta, Gliński Bogdan, Szpytma Teresa, Nowak-Sadzikowska Jadwiga
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.37-40, il., tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Podnamiotowe gwiaździaki o niskiej złośliwości histologicznej (PGNZH) stanowią około 3 proc. wszystkich guzów śródczaszkowych u dorosłych. Podstawową metodą leczenia tych nowotworów jest neurochirurgia, która w przypadku radykalnego usunięcia guza pozwala na uzyskanie wysokiego odsetka kontroli miejscowej. Rola uzupełniającego napromieniowania po zabiegach niedoszczętnych nie jest określona w sposób jednoznaczny. Cel pracy. Ocena wartości pooperacyjnej radioterapii chorych dorosłych na PGNZH po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Materiał i metody. W latach 1975-1995 napromieniano pooperacyjnie 31 chorych dorosłych na PGNHZ po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych drogą kraniotomii. Radioterapię prowadzono w warunkach telegammaterapii 60Co. Dawka całkowita wynosiła od 50 do 60 Gy (średnia 54 Gy), frakcjonowana po 1,8 - 2 Gy dziennie. Teren napromieniany obejmował pozostałość guza z marginesem 1-2 cm. Wyniki. Dobrą tolerancję leczenia wykazało 30 chorych, tj. 97 proc. materiału. W całej omawianej grupie prognozowane całkowite przeżycie 15 letnie wyniosło 62 proc. Dla chorych młodych w wieku do 20 lat wyniosło ono 85 proc., w porównaniu do 46 proc. w grupie chorych starszych. Róznica w przeżyciach była statystycznie istotna (p = 0,0205). Wnioski. Klasycznie frakcjonowana radioterapia pooperacyjna w dawce 50-60 Gy może poprawić przeżycie odległe chorych na PGNZH po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Wiek chorych w istotny sposób determinuje ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Infratentorial low grade astrocytoma (ILGA) occurs rarely in adult patients and accounts for about 3 p.c. of all intracranial tumors. The basic method of treatment for ILGA is surgery. Complete resection results in high local control rate and the role of postoperative irradiation in management of partially resected tumors is not cleary determined. The aim of this study was to evaluate the efficacy of postoperative irradiation in adult patients with incompletely excised ILGA. Material and methods. Between 1975 and 1995, thirty one adult patients with incompletely excised ILGA received postoperative irradiation with curative intent. All patients were treated with megavoltage gamma rays (60Co). The total dose ranged from 50 to 60 Gy (mean; 54 Gy) and was delivered with daily fraction of 1.8 - 2 Gy. The treatment volume covered the tumor being area with a margin of 1-2 cm. Results. Tolerance to treatment has been found to be good in 30 patients (97 p.c.). The overall 15-year actuarial survival rate was 62 p.c. in the entire group. Young patients, up to twenty years of age achieved a 15-year overall actuarial survival rate of 85 p.c., older patients - 46 p.c. This difference was statistically significant (p = 0.0205). Conclusion. Conventionally fractionated postoperative radiotherapy with doses of 50 to 60 Gy may improve long term results of adult patients with ILGA after uncomplete resection. Age is a significant prognostic factor - young patients, up to ...


  6/14

  Tytuł oryginału: Autoimmunologiczne zapalenie wątroby w świetle współczesnej immunologii.
  Tytuł angielski: Autoimmune hepatitis in the sight of contemporary immunology.
  Autorzy: Gutkowski Krzysztof, Hartleb Marek, Pluta Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.567-573, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/14

  Tytuł oryginału: Studies on the influence of auxiliary substances on the physico-chemical characteristics of ophthalmic drugs. P. 1: Studies on the influence of auxiliary substances on the critical micellar concentration of surfactants solutions in eye drops containing sulphacetamidum natricum.
  Autorzy: Pluta Janusz, Meler Jan
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.247-252, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Interactions between Tweens, surfactants used in eye drops and the remaining compounds of the preparations were investigated. The interactions were assessed by means of the surface tension measurement method. Obtained results demonstrate that the substances used in the facture of the preparation affect the critical miclear concentrations of Tweens. Only hydroxyethylcellulose was found to exert a stabilizing effect on the critical micellar concentration of these substances. The amount of used surfactant should be taken into consideration in the manufacture of eye preparations.


  8/14

  Tytuł oryginału: Problemy zdrowotne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej [im. L. i A. Helclów w Krakowie] oraz sposoby ich rozwiązywania
  Autorzy: Dubowska Ada, Sutowicz Joanna, Pluta Halina, Warmuz Aneta, Caus Irena
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.171-178, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  9/14

  Tytuł oryginału: Miejsce cyklofosfamidu w układowych chorobach tkanki łącznej.
  Tytuł angielski: The role of cyclophosphamide in the treatment of systemic connective tissue disorders.
  Autorzy: Pluta Andrzej, Dudziński Marek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.315-319, bibliogr. 36 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cyklososfamid jest cytostatykiem z grupy leków alkilujących o silnym działaniu immunosupresyjnym. W publikacji autorzy przedstawiają aktualne poglady na zastosowanie cyklososfamidu w układowych chorobach tkanki łącznej.

  Streszczenie angielskie: Cycliphosphamide remains a potent immunosuppressive drug frequently used in resistant connective tissue disorders. Recent progress in this field is discussed.


  10/14

  Tytuł oryginału: Stereoizomeria leków.
  Tytuł angielski: Stereoisomerism of drugs. P. 1: Importance in pharmacology.
  Autorzy: Pluta Janusz, Haznar Dorota, Chałon Marek
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.987-992, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Functional structure of the human body is constructed by the only L-amino-acids and D-sacharides, and in this reason biochemical reactions in the organism are highly stereo selective. As a result of dissimilar spatial arrangement of enantiomers the differences in theirs farmacokinetics and farmacodynamics can be observed in every stage. Examples of such differences appearing for enantiomers in the human organism are presented.


  11/14

  Tytuł oryginału: Białaczka limfatyczna przewlekła B-komórkowa: rokowanie i leczenie z uwzględnieniem grupy młodych chorych.
  Tytuł angielski: B-cell chronic lypmhocytic leukemia: prognosis and therapy including younger age group patients.
  Autorzy: Pluta Andrzej, Dudziński Marek, Gutkowski Krzysztof, Pluta Anna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.19-28, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła białaczka limfatyczna jest chorobą nowotworową wieku podeszłego o stosunkowo łagodnym przebiegu. W grupie pacjentów poniżej 50 roku życia, pomimo klasycznych metod leczenia lekami alkilującymi prowadzi do skrócenia oczekiwanego czasu przeżycia o 19 lat. Nowe metody bardziej agresywnego leczenia takie jak stosowanie analogów puryn oraz auto i allotrasplantacje szpiku kostnego umożliwiają osiągnięcie remisji choroby, niekiedy wyleczenia w tej grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Chronic lymphocytic leukemia is considered as indolent neoplastic disease of eldery people. In the cohort of patients below 50 years old, despite conservative treatment approach with alkylating agents, expected estimated survival is shortened by an average of 19 years. New, more aggressive treatment modalities such as purine analogues, allogeneic and autologous bone marrow transplantations make remissions and sometimes disease eradication possible.


  12/14

  Tytuł oryginału: Wpływ składu na właściwości fizykochemiczne polimerowej matrycy żelatynowej.
  Tytuł angielski: The effect of composition upon the physical and chemical properties of biodegradable gelatin polymer matrixes.
  Autorzy: Pluta Janusz, Haznar Dorota
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.11-19, il., tab., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było uzyskanie elastycznej matrycy żelatynwoej o długim czasie rozpadu jako nośnika dla substancji leczniczej. W doświadczeniach użyto żelatyny ze sków świni o różnym stopniu żelowania oraz glicerolu. Badania wykazały, że z biopolimeru jakim jest żelatyna, możliwe jest otrzymanie matrycy, która będzie utrzymywała się w organizmie przez dłuższy czas, a porowata strutkura wpływnie na zdolność wiązania płynu wysiękowego i szybkość uwalniania leku.

  Streszczenie angielskie: The aim of the research was to obtain porous, elastic gel matrix with a long decomposition time as a carrier of therapeutic substance. The pigskin gleatin of various degrees of gelation and lycerol was used in the experiment. The studies showed that such biopolymer as gelatin is enable to prepare the matrix which can remain in organizm for a long time and a porous structure of the sponge allows to increase absorbing capaicty of exudate.


  13/14

  Tytuł oryginału: Właściwości fizykochemiczne opatrunków stomatologicznych na bazie biodegradowalnych niejonowych polimerów.
  Tytuł angielski: Physicochemical properties of stomatological dressings on the basis of biodegradable nonionic polymers.
  Autorzy: Pluta Janusz, Karolewciz Bożena
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.20-29, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Właściwości alkoholu poliwinylowego (PAV), takie jak: zdolnosć do tworzenia błon, dobra względna zdolność bioadhezyjna, zdolność do mieszania się z innymi polimerami, biodegradowalnosć, pęcznienie w wodzie, pozwlają sądzić, iż polimer ten może zostać wykrozystany z dobrym skutkiem jako nośnik leku na błony śluzowe, co zadecydowało o podjęciu niniejszych badań [1-4]. Stwierdzono, iż zależnie od stopnia hydrolizy polialkoholu, opatrunki sporządzone na bazie PAV i metylocelulozy (MC) z dodatkiem hydrofilizatorów, charakteryzowały się odmiennymi właściwościami reologicznymi i w różny sposób uwalniały substancję leczniczą. Badania kinetyki uwalniania stosowanego w terapii miejscowej antyseptyku diglukoninu chlorheksydyny w modelu biofarmaceutycznym, wskazały na istnienie dla wybranych formulacji zbliżonej do prostoliniowej zależności między ilością uwolnionej substancji i czasem uwalniania.

  Streszczenie angielskie: The properties of polyvinyl acohol (PVA), such as the ability to form membranes, good relative bioadhesiveness, the ability to mix with other polymers, biodegradability, swelling in water, lead to an assumption that the polymer may be used effectively as a carrier of the active substance onto the mucous membranes, what has led us to udnertake present studies [1-4]. They revealed that depending on the degree of polyalcohol hydrolysis, the dressings made on the basis of PVA and methlcellulose (MC) with the addition of hydrophilic substances were characterised by distinct rheological properties and released the active substance in various ways. The sutdies on the kinetics of the release of a locally applied antiseptic, chlorhexidine digluconate, in biopharmaceutical model provided evidence of close to rectilinear relationship between the amount of released substance and the time of release for selected formulations.


  14/14

  Tytuł oryginału: Bóle kości, mięśni i stawów - problemy diagnostyczne i lecznicze.
  Autorzy: Szczepański Leszek, Pluta Andrzej
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.84, 86, 88-90, 92, bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z odpowiedzi ankietowanych lekarz pierwszego kontaktu wynika, że co czwarta dorosła osoba, która zgłasza się po poradę, skarzy się na bóle kości, mięśni lub stawów. Większość tych objawów ma podłoże w uszkodzeniach (często mechanicznych) i stanach zapalnych różnych elementow układu ruchu. Lekarze nie są dobrze przygotowani do ich diagnozowania i leczenia, nie ma bowiem odpowiednich programów szkolenia przed- i podyplomowego w zakresie zespołów bólowych układu ruchu. Artykuł zawiera propozycje strategii postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w bólach kości, mięśni i stawów.

  stosując format: