Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PLUSKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ocena układu kostnego u dzieci i młodzieży z niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym.
Tytuł angielski: Skeletal status in children and adolescents with predialysis renal failure.
Autorzy: Pluskiewicz Wojciech, Adamczyk Piotr, Drozdzowska Bogna, Szpynger Krystyna, Szczepańska Maria, Halaba Zenon, Karasek Dariusz
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.413-416, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stanu mineralizacji układu kostnego w grupie chorych z niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym. Badaniami objęto 16 dzieci z Poradni Nefrologicznej (8 dziewczynek i 8 chłopców; śr. wiek 13,7 ń 3,9 lat) z przewlekłą niewydolnością nerek rozpoznaną przed 5,6 ń 3,8 laty. Pomiaru masy kostnej kręgosłupa (Spine-BMD) i całego układu kostnego (TB-BMD) dokonano aparatem DPX-L (Lunar, USA); pomiar ultradźwiękowy paliczków dłoni (Ad SoS) aparatem DBM 1200 (IGEA Włochy). Ponadto oceniono PTH, wapń całkowity i zjonizowany, fosfor, oraz stadia Tannera. Średnia wartość Ad-SoS 1949 m/s był niższa niż u zdrowych (2008, p 0,05), Spne-BMD wyniosło 0,79 g/cmý (Z-score - 1,9), TB-BMD 0,9 g/cmý (Z-score -1,3), PTH 235 pg/ml, wapń całkowity 2,52 mmol/l, wapń zjonizowany - 1,14 mmol/l, P 1,5 mmol/l, stadium Tannera 2,4. Ad-SoS korelował z Spine-BMD (r = 0,78; p 0,0001) i z TB-BMD (r = 0,83; p 0,0001). Wiek, masa ciała i wzrost istotnie korelowały z: Ad-SoS (r odpowiednio 0,77; 0,87 i 0,92; p 0,0001), Spine-BMD (r odpowiednio 0,71; 0,87 i 0,8; p 0,0001), TB-BMD (r odpowiednio 0,78; 0,94 i 0,87; p 0,0001). Stadia Tannera wykazywały korelację z: Ad-SoS (r = 0,93, p 0,00001), Spine-BMD (r = 0,77; p 0,001), TB-BMD (r = 0,79; p 0,001). PTH korelował z Ad-SoS (r = -0,67; p 0,05) i z TB-BMD ( r=-0,74; p 0,05). Nie było istotnych korelacji z czasem trwania niewydolności nerek i pozostałymi badaniami laboratoryjnymi. Badani chorzy mają znaczne ...

  Streszczenie angielskie: Bone status assessment in children with predialysis chronic renal failure (CRF) was performed in 16 subjects (8 girls and 8 boys) in mean age of 13.7 ń 3.9 years with CRF diagnozed 5.6 ń 3.8 years earlier. Controls created 1080 healthy subjects matched with patients in age. Bone mineral density (BMD) by DPX-L (Lunar, USA) at the spine (s-BMD) and total body (TB-BMD); quantitative ultrasound by DMB 1200 (IGEA, Italy) at the hand phalanges (Ad-SoS); PTH, total and ionized serum calcium, serum phosphate and Tanner stages were measured. Mean Ad-SoS 1949 m/s was significantly lower than in healthy controls (2008 m/s, p 0.05), s-BMD was 0.79 g/cm2 (Z-score - 1.9), TB-BMD 0.9 g/cmý (Z-score - 1.3), PTH 235 pg/ml, total calcium 2.52 mmol/l, ionized calcium 1.14 mmol/l, phosphate 1.5 mmol/l and mean Tanner stage was 2.4. Ad-SoS correlated significantly with s-BMD (r = 0.78, p 0.0001) and with TB-BMD (r - 0.83, - 0.0001). Age, weight and height correlated significantly with: Ad-SoS (r values 0.77, 0.87, 0.92 respectively p 0.0001), s-BMD (r values 0.71, 0.87, 0.80 respectively, p 0.0001), TB-BMD (r values 0.78, 0.94, 0.87 respectively, p 0.0001). Tanner stages correlated with: Ad-SoS (r - 0.93, p 0.00001), s-BMD (r = 0.77, p 0.001), TB-BMD (r = 0.79, p 0.0001). PTH corelated with Ad-SoS (r - -0.67, p 0.05) and with TB-BMD (r = -0.74, p 0.05). No correlation of measured parameters with duration of CRF, calcium and phosphate was noted. In children with ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Prediction of the biomechanical properties of cancellous bone using ultrasound velocity and bone mineral density - an in vitro study.
  Autorzy: Drozdowska Bogna, Pluskiewicz Wojciech, Przedlacki Jerzy
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.MT15-MT20, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Backgrouns: Recent experimental studies have suggested that the combination of DXA (dual energy X-ray absorptiometry) and ultrasound (US) measurements could improve the prediction of bone strength. The aim of this study was to investigate the ability of bone density and US velocity, measured by the phalangeal US system, to predict the Young's modulus and strength of cancellous bone. Material/Methods: 35 cubes of bovine cancellous bone from the distal radii were prepared using a dimond cutting saw. The US velocity (Speed of Sound - SoS [m/s]) was measured for the three orthogonal directions (proximal-distal -PD; anterior-posterior - AP; medial-lateral - ML) using a DBM Sonic 1200 device (Igea, Italy). Bone mineral density (BMD [g/cmý]) was measured by DXA, as well as the apparent volumetric BMD (v-BMD [g/cm**3], as the ratio of BMD to sample thickness). Young's modulus (E[MPa]) and ultimate strength (omikron[MPa]) were measured in the PD and AP directions by the uniaxial compressive test. Results: The SoS and biomechanical parameters were significantly higher (p 0.001) for the PD direction than for horizontal directions. In the PD direction, SoS, BMD adn v-BMD correlated significantly with E (r = 0.79 - 0.84, p 0.001) and omikron (r = 0.68 - 0.80, p 0.01). In the AP direction, SoS and v-BMD correlated significantly (r = 0.75 - 0.77, p 0.05) and BMD correlated almost significantly (r = 0.66, p = 0.05) with omikron, whereas their correlations with E were nonsignificant. In the PD direction, teh predictive value of SoS or bone density alone for E and omikron was generally...


  3/7

  Tytuł oryginału: Longitudinal changes in mandibular bone mineral density compared with hip bone mineral density and quantitative ultrasound at calcaneus and hand phalanges.
  Autorzy: Drozdowska B., Pluskiewicz W.
  Źródło: Br. J. Radiol. 2002: 75 (897) s.743-747, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: ,300,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this prospective study was to evaluate changes in bone mineral density (BMD) of the mandible (m-BMD) compared with hip BMD and ultrasound parameters of the calcaneus and hand phalanges over 28 months. The study group consisted of 18 post-menopausal edentulous women with no reasons known to effect bone metabolism, such as disease or medication. Each women had undergone natural menopause. No previous fractures were noted. Measurements were performed at baseline and repeated after 28 months. Bone status was assessed by measuring BMD using dual energy X-ray absorptiometry (DXA) at the mandible and hip and by measuring speed of sound (SOS), broadband ultrasound attenuation (BUA), stiffness index (SI) and amplitude-dependent SOS (Ad-SOS) using quantitative ultrasound at the calcaneus and phalanges of the hand. The coefficient of variation for mandibular measurements was 2,6 p.c. BMD of the mandible, femoral neck and Ward's triangle decreased significantly (-7.54 p.c., -1.2 p.c., -1.97 p.c. per year, respectively, p 0.05), whilst BUA, SI and Ad-SOS decreased, but not significantly (-1.1 p.c., -0.47 p.c., -0.08 p.c. per year, respectively). Both SOS and BMD of the trochanter had almost the same value without significant differences. The least significant change (LSC), denoting the minimum difference between two successive results in an individual that can be considered to reflect a real change,was calculated. With the exception of changes in m-BMD, no significant changes were observed at any of the sites for the majority of the women (38-39 p.c.)...


  4/7

  Tytuł oryginału: Pomiary densytometryczne i ultradźwiękowe kośćca u chorych po przebytym udarze mózgu : praca doktorska
  Autorzy: Pietraszkiewicz Franciszek, Pluskiewicz Wojciech (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych Kości w Zabrzu, Szpital SP ZOZ Oddział Rehabilitacji Pourazowej I Neurologicznej w Nowej Soli
  Źródło: 2002, [1], 58 k., [4] k. tabl. : bibliogr. 72 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20025

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/7

  Tytuł oryginału: Czy cukrzyca typu 2 wpływa na stan mineralizacji szkieletu u chorych po przebytym udarze mózgu?
  Tytuł angielski: Does diabetes type 2 influence bone status in patients after stroke?
  Autorzy: Pluskiewicz Wojciech, Pietraszkiewicz Franciszek, Boroń Anita
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.461-465, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena występowania różnic mineralizacji szkieletu i stanu czynnościowego u chorych po udarze mózgu z cukrzycą typu 2 w porównaniu z chorymi bez cukrzycy. Materiał i metody. Badano grupę 72 osób (28 kobiet i 44 mężczyzn), w tym 64 chorych bez cukrzycy (grupa 1) i 8 chorych na cuktrzycę typu 2 (grupa 2) po udarze mózgu przebytym około 3 lat temu. Średni wiek, masa ciała, wzrost, czas od wystąpienia udaru nie różniły się istotnie pomiędzy grupami. Stan mineralizacji szkieletu badano za pomocą aparatów PIXI (Lunar, Stany Zjednoczone) - pomiary densytometryczne przedramienia i pięty oraz DBM Sonic 1200 (IGEA, Włochy) - pomiary ultradźwiękowe paliczków dłoni (Ad-SoS, m/s). Stan czynnościowy badano przy użyciu skali Repty (ocena stopnia uszkodzenia mózgu) i wskaźnikiem Barthel (ocena sprawności). Wyniki. Pomiary densytometryczne i ultradźwiękowe nie różniły się istotnie w obu grupach chorych. Wyniki pomiarów przedramienia i paliczków były istotnie niższe po stronie po udarze w porównaniu ze stroną przeciwną u chorych bez cukrzycy (p 0,05), a u chorych na cukrzycę tylko pomiary ultradźwiękowe paliczków były niższe po stronie po udarze (p 0,05). Nie wykazano także istotnych różnic w zakresie badań czynnościowych pomiędzy grupami poza istotnie statystycznie lepszą sprawnością kończyny górnej u chorych na cukrzycę (p 0,05). Nie wykazano żadnych korelacji pomiędzy czasem, jaki upłynął od udaru, a pomiarami szkieletowymi i wynikiem badań czynnościowych. Obecność cukrzycy wpływa na związek między czasem od wystąpienia udaru a pionizacją chorych z badaniami czynnościowymi...


  6/7

  Tytuł oryginału: Kliniczna i densytometryczna ocena późnych wyników leczenia złamań dalszej nasady kości promieniowej u kobiet : praca doktorska
  Autorzy: Sianos Grzegorz, Pluskiewicz Wojciech (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych Kości w Zabrzu, Szpital Miejski nr 1 Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej w Zabrzu
  Źródło: 2002, 49 k. : tab., bibliogr. 68 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Ocena ilościową metodą ultradźwiękową paliczków dłoni kobiet ciężarnych i jej związek z wybranymi pomiarami ultrasonograficznymi płodów : praca doktorska
  Autorzy: Stolecki Marek, Pluskiewicz Wojciech (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych Kości w Zabrzu
  Źródło: 2002, 50 k. : il., tab., bibliogr. 54 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód

  stosując format: