Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PLATA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: XX Dni Farmacji Szpitalnej - Jurata 2002.
Autorzy: Szewczyński Jerzy, Plata Hanna
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (23) s.1118-1121, il. - 20 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Farmacji Szpitalnej Jurata 26-29.05. 2002
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia transrektalna (TRUS) - ocena wydolności badania w przedoperacyjnym określeniu stopnia zaawansowania miejscowego raka odbytnicy w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Transrectal ultrasonography - evaluation of efficiency of the examination in preoperative staging of rectal carcinoma on our material.
  Autorzy: Wyczółkowski Marek, Piasecki Zbigniew, Malik Lesław, Łabza Henryk, Hartwich Artur, Plata Stanisław
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.17-21, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest ocena przydatności ultrasonografii transrektalnej w ocenie stopnia zaawansowania miejscowego raków odbytnicy. Materiał i metoda. Wykonano ultrasongorafię transrektalną u 52 chorych, u których na podstawie badania proktologicznego i histopatologicznego rozpoznano raka odbytnicy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników podjęto próbę oceny trafności diagnostycznej transrektalnej ultrasonografii w określeniu stopnia miejscowego zaawansowania raka odbytnicy, w oparciu o weryfikację śródoperacyjną i badanie histopatologiczne preparatu. U 42 chorych (80 proc.) określono stopień zaawansownaia raka, w oparciu o ocenę preparatu operacyjengo odbytnicy wraz z guzem. U pozostałych 10 chorych (20 proc.), z nieoperacyjnym rakiem odbytnicy za badanie referencyjne przyjęto ocenę operatora i badanie mikroskopowe wycinków pobranych śródoperacyjnie dla ustalenia zasięgu naciekania miejsowego guza. Dla oceny głębokości nacieku nowotworu w ścianie odbytnicy przyjęto podział czterostopniowy zaproponowany przez Hillbedranta. Ogółem badaniem transrektalnym trafnie oceniono głębokość naciekania raka odbytnicy u 44 (85 proc.) chorych, na 52 przebadanych (100 proc.). Wnioski. 1. TRUS jest metodą uwidaczniającą poszczególne warstwy ściany odbytnicy, oraz wykazuje wysoką trafność w ocneie miejscowego zaawansowania raka odbytnicy. 2. Wysoka czułość i swoistosć badanej metody ułatwia wybór techniki operacyjnej. 3. Czułość i swoistość badanej metody jest wysoka niezależnie od stopnia miejscowego zaawansowania nowotworu.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The purpose of this paper, is to evaluate the accuracy of the transrectal ultrasound in staging of rectal carcinoma. Material and methods. The TRUS has been performed on 52 patients which went through the proctological and histopatological examination of the diagnosis and had rectal carcinoma confirmed. On the basis of comparision of this examination with the intraoperative and histopatological evaluation the attempt et diagnostic evaluation accuracy of this examination was performed. On 42 patients (80 p.c.) staging of rectal carcinoma was estimated, on the basis of the evaluation of the excised part of rectum with the tumor. On other 10 patients (20 p.c.) with nonoperative rectal carcinoma the reference examination is carried out, which includes: - the surgeon's opinion - the intraoperative histopatholgoical examination in staging of rectal carcinoma. In order to evaluate staging of rectal carcinoma, four degree classification introduced by Hilbedrant has been admitted. Results. TRUS examination has proved to be successful in staging of rectal carcinoma on 44 (88 p.c.) patients our of 52 (100 p.c.). Conclusions. 1. TRUS is a method with reveals the respective layers of the rectal wall furhtermore. TRUS is noted for its high accuracy in the evaluation of staging of rectal carcinoma. 2. TRUS determines the surgery technique. 3. Sensitivity and specificity is high regardless of staging of rectal carcinoma.


  3/3

  Tytuł oryginału: Hiperglikemia objawowa w zespole ostrego brzucha u dzieci.
  Tytuł angielski: Symptomatic hyperglycemia in acute abdomen syndrome in children.
  Autorzy: Szarszewski Adam, Plata-Nazar Katarzyna, Popadiuk Stefan, Korzon Maria
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.180-184, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W niewyrównanej cukrzycy obserwuje się niekiedy silne dolegliwości bólowe ze strony jamy brzusznej, sugerujące występowanie "zespołu ostrego brzucha". Natomiast bardzo rzadko opisywana jest sytuacja odwrotna, kiedy to w wyniku stresu spowodowanego ostrym schorzeniem jamy brzusznej, dochozi do zaburzeń gospodarki węglowodanowej przypominających cukrzycę. W pracy opublikowano dwa przypadki występowania hiperglikemii u dzieci z niedrożnością mechaniczną przewodu pokarmowego, wywołaną zadzierzgnięciem jelita cienkiego. Opis przypadków: Przypadek 1. Chłopiec w wieku 5 lat, zgłosił się z powodu bólu brzucha i wymiotów. Od 4 tygodni zgłaszał zwiększone pragnienie i często oddawał mocz. Chirurg dziecięcy nie stwierdzał wskazań do interwencji chirurgicznej. Badania dodatkowe wykazały m. in. obecność glukozy w moczu i podwyższony poziom glukozy w surowicy. Dziecko zostało przekazane do Kliniki Endokrynologii. Kilka godzin później stan ogólny pacjenta uległ znacznemu pogorszeniu. Chłopiec z dodatnimi objawami otrzewnowymi zostałprzeniesiony do Kliniki Chirurgii. Ze wskazań życiowych wykonano laparotomię. Rozpoznano niedrożność mechaniczną z zadzierzgnięcia, skręt krezki i martwicę jelita cienkiego. Przypadek 2. Chłopiec 11-letnii, zgłosił się z powodu trwających od kilku godzin silnych, napadowych bólów brzucha. Dwa miesiące przedtem pacjent był operowany z powodu zgorzelinowego zapalenia wyrostka robaczkowego. W dniu przyjęcia chłopiec wymiotował. W badaniu fizykalnym stwierdzono bolesność palpacyjną brzucha. Objawy otrzewnowe były ujemne. W wykonanych badaniach laboratoryjnych wykazano hipokaliemię, niewyrównywana kwasicą metaboliczną...

  stosując format: