Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIWOWARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: The effects of LDL-apheresis on exercise tolerance and selected parameters of endothelial function in patietns with coronary heart disease.
Tytuł polski: Wpływ LDL-aferezy na tolerancję wysiłku oraz wybrane parametry funkcji śródbłonka w chorobie niedokrwiennej serca.
Autorzy: Bartuś Stanisław, Partyka Łukasz, Konduracka Ewa, Dudek Dariusz, Dembińska-Kieć Aldona, Hartwig Jadwiga, Zdzienicka Anna, Piwowarska Wiesława, Sadowski Jerzy, Sułowicz Władysław, Dubiel Jacek S.
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.188-199, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The reduction of plasma LDL-cholesterol (LDL-Ch) by LDL-apheresis has been suggested to improve endothelial function and increase myocardial blood flow. Aim. To assess the LDL-apheresis-induced lipid changes on endothelial function and exercise tolerance. Methods. After one month of treatment with diet and statins 7 patients with total cholesterol (TCh) 6 mmol/l scheduled for coronary revascularisation underwent LDL-apheresis as well as simvastatin (20-40 mg/day) and diet therapy. LDL-apheresis was introduced 2-3 days before revascularisation and was continued (with 7-14 day intervals) for up to 3 months. The control 8 patients underwent coronary revascularisation and received simvastatin (20-40 mg/day) as well as diet therapy. The exercise test as well as the evaluation of vascular endothelial growth factor (VEGF) which is involved in atheromatous plaque progression and von Willebrand factor (vWF) (the endothelial damage marker) were performed before, immediately, 6 and 12 months afte LDL-apheresis. Results. LDL-apheresis decreased T-Ch by 49 p.c., LDL-Ch by 58 p.c., and triglyceride by 62 p.c. (p 0.01). The susceptibility of LDL fraction to oxidation was also decreased (p 0.01). The vWF level was significantly lowered from 123 ń 23.2 p.c. to 72 ń 12.7 p.c., and VEGF165 concentration was decreased from 39 ń 8 pg/ml to 15 pg/ml (below the detection level). After 12 months the VEGF and vWF levels remained significantly decreased (22 ń 4 and 105 ń 55, respectively). After 6 and 12 months the exercise tolerance was preserved in the LDL-apheresis group...


  2/7

  Tytuł oryginału: Peptyd natriuretyczny typu B. Nowa metoda w diagnostyce niewydolności serca.
  Tytuł angielski: B-type natriuretic peptide. New tool in clinical cardiology?
  Autorzy: Gackowski Andrzej, Isnard Richard, Piwowarska Wiesława, Komajda Michel
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.644-648, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Relationship between hyperinsulinemia and angiographically defined coronary atherosclerosis in non-diabetic men.
  Autorzy: Kruszelnicka-Kwiatkowska O., Surdacki A., Goldsztajn P., Matysek J., Piwowarska W., Golay A.
  Źródło: Diabetes Metab. 2002: 28 (4 c. 1) s.305-309, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,123

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. Our aim was estimate the relationship between hyperinsulinemia and angiographically validated coronary atherosclerosis. Methods: 102 consecutive non-diabetic male subjects (age 48.9 ń 9.6 years) with a body mass index 25.9 ń 2.8 kg/mý referred to coronary angiography in our centre were studied. A 75-g oral glucose tolerance test (OGTT) was performed and the areas under the curve (AUC) of serum insulin and glucose were calculated. Results: Discriminant analysis with stepwise forward variable selection revealed that in younger patients ( 50 years), the following parameters affected positively the number of significant coronary lumen reductions: age (F = 8.5, p = 0.005). InAUCinsulin (F = 5.8, p = 0.02), low HDL cholesterol (F = 4.4, p =n 0.04), the smoking habit (F = 4.1, p = 0.05). In those 50 years of age, exclusively age (F = 5.8, p = 0.02) and hyperuricemia (F = 3.8, p = 0.06) entered of the final model. Conclusion: Our results indicate that in non-diabetic male subjects the association of hyperinsulinemia with the severity of coronary arterosclerosis is only seen in younger patients.


  4/7

  Tytuł oryginału: Upośledzenie funkcji mięśnia serca i naczyń wieńcowych u osób z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Myocardial and coronary vessel dysfunction in diabetes 1 patients.
  Autorzy: Konduracka Ewa, Galicka-Latała Danuta, Piwowarska Wiesława, Sieradzki Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.514-518, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pomimo znacznego postępu w diagnostyce i leczeniu pacjentów z cukrzycą, powikłania w układzie sercowo-naczyniowym są wciąż główną przyczyną śmierci u tych pacjentów. Cukrzyca wpływa na funkcję mięśnia serca i naczyń wieńcowych przez makroangiopatię, mikroangiopatię, zaburzenia metaboliczne oraz neuropatię autonomicznej części układu nerwowego. Wszystkie te czynniki prowadzą do zaburzeń funkcji rozkurczowej i skurczowej mięśnia serca. Kardiomiopatia, zastoinowa niewydolność krążeniowa oraz groźne zaburzenia rytmu serca są końcowym stadium tych powikłań. Makroangiopatia przebiega jako przyspieszona miażdżyca (obejmująca także tętnice wieńcowe), której skutki mogą być obserwowane u osób już około 30 roku życia. Przyczyny zwiększonego ryzyka makroangiopatii u osób z cukrzycą typu 1 nie są do końca jasne. Jest niewiele perspektywnych badań klinicznych, pozwalających ocenić rzeczywistą przyczynę zwiększonej częstości i śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca w tej grupie pacjentów. Oprócz tradycyjnych czynników ryzyka miażdżycy takich jak: predyspozycja genetyczna, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemie, otyłość, palenie papierosów, niewłaściwa dieta, u chorych z cukrzycą obserwuje się wiele innych istotnych czynników ryzyka miażdżycy. Tylko nieliczne badania sugerują, że hiperglikemia, procesy glikacji, glikoksydacji białek, lipoprotein, zmiany w ich składzie oraz mikroalbuminiria, zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy są dodatkowymi czynnikami ryzyka ...

  Streszczenie angielskie: Despite of dramatical improvement in diagnostic procedures and treatment of diabetic patients, cardio-vascular complications are still the most frequent causes of death in these patients. Diabetes influences myocardial and coronary vessels function by coexisting macroangiopathy, microangiopathy, metabolic disturbances and autonomic nervous system neuropathy. All these factors results in diastolic dysfunction of the heart. Cardiomyopathy, congestive heart failure and serious arrhythmias are the end stage of diabetic complications. Macroangiopathy demonstrates accelerated atherosclerosis (involving coronary arteries), which consequences can be observed in 1 type diabetes patients at around the age of 30. Causes of increased risk of macroangiography in type 1 diabetic patients are not clear. There are not many clinical, prospective trials which can allow for etiology determination of the increased incidence of atherosclerosis and mortality due to coronary artery disease in this population. Adding to traditional risk factors of atherosclerosis like genetic factors, hypertension, dyslipidaemia, obesity, smoking and improper diet, other important risk factors are observed in diabetic patients. Only few clinical trials suggest that hyperglycemia, glycation, glycoxidation of proteins, lipoproteins, changes in their composition, microalbuminuria, coagulation, fibrinolytic disturbances are additional risk factors of endothelium dysfunction and atherosclerosis. Prevention and ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Własny automatyzm węzła zatokowego w ocenie jego czynności : praca doktorska
  Autorzy: Pietrucha Artur, Piwowarska Wiesława (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Instytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej w Krakowie
  Źródło: 2002, 145 k. : il., tab., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/7

  Tytuł oryginału: Znaczenie niepełnej rewaskularyzacji mięśnia serca metodą przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej w wielonaczyniowej chorobie serca : praca doktorska
  Autorzy: Pietrzak Izabela, Piwowarska Wiesława (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej w Krakowie
  Źródło: 2002, 168 k. : il., tab., bibliogr. 78 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Znaczenie rokownicze przemijającego bloku lewej odnogi pęczka Hisa występującego w trakcie próby wysiłkowej.
  Tytuł angielski: Prognostic significance of transient left bundle branch block occurring during exercise test.
  Autorzy: Libionka Anna, Libionka Witold, Nessler Jadwiga, Piwowarska Wiesława
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.491-497, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Znaczenie kliniczne indukowanego wysiłkiem przemijającego bloku lewej odnogi pęczka Hisa (TLBBB) nie zostało jednoznacznie ustalone. Celem niniejszej pracy jest określenie związku między występowaniem TLBBB w czasie testu wysiłkowego a obecnością w koronarografii istotny (ň 50 proc.) zwężeń tętnic wieńcowych oraz obserwacją u tych chorych przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Materiał i metody: Przeanalizowano 13 360 elektrokardiogramów wysiłkowych 5763 pacjentów. U 15 chorych (0,22 proc.) w 31 elektrokardiogramach (0,22 proc.) rozpoznano TLBBB. Do dalszej analizy zakwalifikowano 10 chorych, ponieważ zostali oni poddani koronarografii z wentrykulografią. W okresie 1,5 - 7 lat od ostatniej hospitalizacji 8 spośród 10 analizowanych osób poddano badaniom kontrolnym, obejmującym wywiad, badanie przedmiotowe, echokardiografię i próbę wysiłkową. Wyniki: 10 analizowanych pacjentów poddano łącznie 54 próbom wysiłkowym. W 27 z nich obserwowano TLBBB, w tym w 8 testach współistniał on z potwierdzonymi koronarografią istotnymi zwężeniami tętnic wieńcowych. W pozostałych 27 testach, w których TLBBB nie wystąpił, istotne zwężenia tętnic wieńcowych stwierdzono w 2 przypadkach (p 0,04). U 5 spośród 8 kontrolnie badanych stwierdzono postęp choroby niedokrwiennej serca, zgodnie z klasyfikacją Kanadyjskeigo Towarzystwa Kardiologicznego (CCS). U 3 z nich doszło do utrwalenia bloku lewej odnogi w EKG spoczynkowym. U pozostałych 3 pacjentów nie zaobserwowano pogorszenia stanu ...

  Streszczenie angielskie: Clinical and prognostic significance of transient significance of transient left bundle branch block (TLBBB) occurring during exercise test (ET) remains unclear. Therefore we studied the correlation between TLBBB and presence of significant ( ň 50 p.c.) luminal reduction (SLR) of major branch in coronary angiography and we followed patients with recognized TLBBB. Material and methods: 13,360 exercise electrocartiograms (ECGs) of 5763 consecutive patients were reviewed. Fifteen patients (0.26 p.c.) were identified as having TLBBB in 31 exercise ECGs (0.22 p.c.). 10 patients who had coronary angiography with ventriculography were selected for further investigation. Within 18 to 84 months from the last hosptialization 8 from the 10 patients were reevalueate dby anamnesis, physical examination, resting ECG, exercise testing and echocardiography. Results: 10 patients who had coronary angiography with ventriculography were selected for further investigation. Within 18 to 84 months from the last hospitalization 8 from the 10 patients were reevaluated by anamnesis, physical examination, resting ECG, exercise testing and echocardiography. Resutls: 10 analyzed patients underwent a total of 54 ET. Among the 54 ET, TLBBB was observed in 27. In 8 of them the occurrence of TLBBB coexisted with SLR. In the remaining 27 ET TLBBB did not occur. SLR coexisted only in 2 of them (p 0.04). In 5 of 8 reevaluated patients progression of ischemic heart disease (IHD), accordin to CCS ...

  stosując format: