Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PISKORSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wskaźnik PAR w ocenie skuteczności leczenia pacjentów z tyłozgryzem za pomocą aparatu Lehmana i aparatu stałego.
Autorzy: Piskorski Dominik, Bielawska Hanna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.14-16, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy porównano wyniki leczenia ortodontycznego dwoma różnymi aparatami pacjentów z tyłozgryzem. W leczeniu zastosowano apart Lehmana i aparat stały. Do porównania wyników leczenia użyto wskaźnika PAR. Rezultaty badań wskazują, że najwyższą skuteczność leczenia osiągnięto w grupie leczonej aparatem Lehmana.

  Streszczenie angielskie: The study compares the results of orthodontic treatment of reverse bite using two different types of apparatus. The Lehman appliance and a fixed appliance were used for treatment and the PAR Index was used to compare results. The results indicate that the highest level of success was obtained in the group treated with the Lehman appliance.


  2/7

  Tytuł oryginału: Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - wpływ na układ oddechowy człowieka.
  Tytuł angielski: Air pollution - impact on the human respiratory system.
  Autorzy: Frank-Piskorska Anna, Piskorski Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.462-467, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają problem skażenia powietrza atmosferycznego w Europie Centralnej na przełomie wieków i analizują jego wpływ na oddychanie omawiając kolejno: Źródła zanieczyszczeń atmosfery naturalne i antropogeniczne; Główne rodzaje zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza SO2, O3); Zalecenia WHO odnośnie jakości powietrza atmosferycznego; Skażenia powietrza w otoczeniu poza i wewnątrzdomowym; Przewlekły i epizodyczny wpływ przekroczeń przyjętych standardów jakości powietrza; Mechanizmy i efekty kliniczne oddziaływania zanieczyszczenia powietrza na układ oddechowy (czynność, zdolności obronne i strukturę).

  Streszczenie angielskie: Authors present the problems of airpollution in Central Europe at the turn of centuries. The main sources (natural & antropogenic), main types of pollutants (particularly SO2 and O3), WHO atmospheric air quality Guidelines, outdoor & indoor air pollution, episodic and chronic consequences and mechanisms with clinical effects of air pollution on the respiratory system (function, self-defence) were shortly performed).


  3/7

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia ortodontycznego za pomocą wskaźnika PAR (Peer Assesment Rating Index) : praca doktorska
  Autorzy: Piskorski Dominik, Pietrzyk Maria (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Ortodoncji. Studium Doktoranckie w Szczecinie
  Źródło: 2002, 121 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20152

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.


  4/7

  Tytuł oryginału: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1-2
  Opracowanie edytorskie: Andziak Piotr (red.), Noszczyk Wojciech (red.), Kwaśniewski Aleksander (przedm.), Buzek Jerzy (przedm.), Płażyński Maciej (przedm.), Grześkowiak Alicja (przedm.), Glemp Józef Kardynał (przedm.), Opala Grzegorz (przedm.), Wiszniewski Andrzej (przedm.), Piskorski Paweł (przedm.), Pietkiewicz Antoni (przedm.), Woy-Wojciechowski Jerzy (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 2002, 2 t.: ([2], 388 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.] ; 509 s. : il.), 24 cm. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001 - Tyt. również w jęz. ang
  Seria: Biblioteka Przeglądu Chirurgicznego
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  5/7

  Tytuł oryginału: Gorset Chˆneau-Toulouse-Munster.
  Tytuł angielski: The Chˆneau-Toulouse-Munster brace.
  Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej, Czekalska Maria, Piskorski Zdzisław
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.95-108, il., bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zasady działania i wskazań do leczenia skolioz gorsetem Chˆneau. Mechanizm działania gorsetu Chˆneau opiera się na systemie mnogich trójpunktowych układów sił korekcyjnych, przyłożonych do uwypuklonych okolic tułowia chorego ze skoliozą. Korekcja skrzywienia odbywa się dzięki przygotowaniu w gorsecie rozległych przestrzeni odciążających. Oryginalność koncepcji dotyczy kształtu i umiejscowienia pelot, rozwiązania osadzenia gorsetu na miednicy i działania trójpłaszczyznowego ortezy. Wskazania wiekowe, kątowe i lokalizacyjne odpowiadają innym gorsetom z wyłączeniem skrzywień szyjno-piersiowych. Celem leczenia jest osiągnięcie 50 proc. korekcji radiologicznej i 100 proc. korekcji klinicznej i utrzymanie wyniku w trakcie leczenia. Dotychczas publikowane wyniki przemawiają za skutecznością gorsetu, a wyniki osiągane w Klinice Ortopedii Dziecięcej AM w Poznaniu będą przedmiotem odrębnego doniesienia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the mode of Chˆneau's brace and indications for its use in the treatment of scolioses. The jackets exerts its action via a set of 3-point corrective forces applied to pads over the convex areas of patient's trunk, wiht simultaneously proved wide depressurised areas in the jackets. Novelty of that concept lies in the shape and positioning of the pads, in the mode of resting the jacket on pelvis, and in the three-planar (spatial) action of the ortesis. The indications by age, angle and position correspond to those for other types of jackets, excluding thoraco-cervical curvatures. The aim of applying Chˆneau's jacket is to achieve a correction as high as 50 p.c. by X-ray, a full clinical correction, and to maintain that result throughout the therapy. The results published so far speak for a good efficacy of the Chˆneau's jacket, and those achieved at the Paediatric Orthopaedics Clinic of the Medical University in Poznań will be reported elsewhere.


  6/7

  Tytuł oryginału: Wskaźnik PAR w ocenie skuteczności leczenia aparatami stałymi cienkoigłowymi.
  Tytuł angielski: PAR index evaluation of effectiveness of treatment using thin wire arch fixed appliances.
  Autorzy: Piskorski Dominik
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.28-30, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy porównano skuteczność leczenia dwóch grup pacjentów cienkołukowymi aparatmi stałymi. Pacjenci z grupy I leczeni byli aparatami stałymi załóżonymi na zęby szczęki. Pacjentów z grupy II leczono aparatami stałymi założonymi na zęby szczęki i żuchwy. Skuteczność leczenia oceniono za pomocą wskaźnika PAR. Wyniki badania wskazują, że efektywność leczenia pacjentów z grupy II była większa niż pacjentów z grupy I.

  Streszczenie angielskie: The study compared the effectiveness of treating two groups of patients using thin wire arch fixed applicance. Patients in group I were treated using fixed applicances on maxillary teeth. Patients in group II were treated using fixed appliances on maxillary and mandible teeth. The effectiveness of treatment was evaluated using the PAR index. The results showed the treatment for patients in group II tobe more effective than those in group I.


  7/7

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia ortodontycznego pacjentów Zakładu Ortodoncji PAM w Szczecinie.
  Tytuł angielski: Evaluation of effectiveness of orthodontic treatment in patients at the Department of Orthodontic of the PAM in Szczecin.
  Autorzy: Piskorski Dominik
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.73-79, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę skuteczności leczenia ortodontycznego grupy 292 pacjentów leczonych w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej. Ocenę wykonano za pomocą wskaźnika PAR. Średnia redukcja punktów PAR wyniosła 70 proc. W badanej grupie 27 pacjentów (9,2 proc.) zaliczono do kategorii pogorszenie - brak poprawy, 213 (72,9 proc.) do kategorii poprawa, a 52 pacjentów (17,8 proc.) do kategorii duża poprawa.

  Streszczenie angielskie: The study evaluates the effectiveness of orthodontic treatment in a group of 292 patients treated at the Department of Orthodontics of the PAM in Szczecin. The PAR index was used. The mean reduction in PAR points was 70 p.c. In the examined group 27 patients (9.2 p.c.) were classified as worse/lack of improvement, 213 (72.9 p.c.) as improvement, and 52 patients (17.8 p.c.) as a big improvement.

  stosując format: