Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIOTROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/43

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych : rewizja dziesiąta : ICD-10 : kategorie 3-znakowe
Opracowanie edytorskie: Pająk Andrzej (red.), Brykczyńska Celina (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Kautsch Marcin (tł.), Kobayashi Maria (tł.), Kozierkiewicz Adam (tł.), Kunz Jerzy (tł.), Kwaśny-Krochin Beata (tł.), Namysłowska Irena (tł.), Nowak-Węgrzyn Anna (tł.), Olszanecki Piotr (tł.), Parnowski Tadeusz (tł.), Pawlęga Janusz (tł.), Pietruszewski Kazimierz (tł.), Piotrowski Andrzej (tł.), Pużyński Stanisław (tł.), Szelenberger Waldemar (tł.), Topór-Mądry Roman (tł.), Wciórka Jacek (tł.), Zaczek Anna (tł.).
Źródło: - Krakow, Fundacja Zdrowia Publicznego ; Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 2002, 78 s. : il., 24 cm. - tyt. oryg. Classification of Diseases and Health Related Problems : tenth revision
Sygnatura GBL: 740,380

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/43

  Tytuł oryginału: Zespół Papillona-LefŠvre'a u 4-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Papillon-LefŠvre syndrome in a 4 year old boy.
  Autorzy: Markunina Marta, Piotrowski Paweł
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.173-178, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska


  3/43

  Tytuł oryginału: Dilated cardiomyopathy - a prospective family study.
  Tytuł polski: Kardiomiopatia rozstrzeniowa. Badanie prospektywne rodzin.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Michalak Ewa, Grzybowski Jacek, Skwarek Mirosław, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Piotrowski Walerian, Rydlewska-Sadowska Wanda, Rużyłło Witold
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.31-39, tab., bibliogr. 22 poz. - Kongres AHAKongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego AtlantaBarcelona 19991999 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. There is an increasing awareness of the familial nature of dilated cardiomyopathy (DCM) and of the fact that a sizeable proportion of DCM relatives have left ventricular enlargement (LVE). Aim. To detect the early stage of DCM by repeated clinical and non-invasive assessment of symptom-free relatives of patients with the disease. Methods. We prospectively evaluated 371 relatives (mean age 28.2 years, 191 male, 229 1st degree relatives) of 60 consecutive DCM patients (6.2 relatives/family). The diagnosis of DCM was based on the WHO criteria. The familial DCM was defined as 1 affected family member with DCM. The study protocol included clinical examination, 12-lead ECG and 2-D Doppler echocardiogram. LVE was defined according to the method of Henry. Results. Familial disease was present in 27 pedigrees. Sixty three (17 p.c.) relatives were excluded from the study because of other cardiovascular and/or systemic disease. Based on the screening results, we identified 13 (6 p.c.) relatives with DCM coming from 10 familial pedigrees. Of the 296 non-affected relatives, 78 (46.2 p.c.) fromfamilial and 47 (37.3 p.c.) from non-familial pedigrees were found to have LVE and/or other minor cardiac abnormalities (NS). Thirteeen newly-daignosed relatives were treated with angiotensin converting enzyme inhibitor.Long-term follow-up data ( 2 years) were available for 9 of them. One relative - a 82 year old male, with a fractional shortening of 15 p.c., died. In 5 of the affected relatives the fractional shortening increased from 21.9 ń 2.0 p.c. to 27.7 ń 2.4 p.c. whereas in the other three it remained unchanged...


  4/43

  Tytuł oryginału: Płucne i oskrzelowe powikłania grypy.
  Tytuł angielski: Pulmonary complications of influenza.
  Autorzy: Piotrowski Wojciech J., Górski Paweł
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.27-31, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wirusy grypy wywołują ostre objawy oddechowe, które w okresie epidemii mogą występować aż u 20 proc. populacji. Mimo, że w większości przypadków obserwujemy tendencję do samowyleczenia, to zdarzają się również ciężkie powikłania, nierzadko prowadzące do zgonu. Większe ryzyko powikłań występuje u małych dzieci, osób starszych, pensjonariuszy domów opieki, chorych na przewlekłe schorzenia układu oddechowego i krążenia oraz inne choroby upośledzające odporność. W artykule omówiono najczęściej występujące płucne i okrzelowe powikłania grypy, takie jak pierwotne i wtórne zapalenie głuc, zwłóknienie, zarostowe zapalenie oskrzelików, a także wpływ infekcji grypowej na przebieg astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Specjalną uwagę poświęcono znaczeniu szczepień przeciwgrypowych w profilaktyce.

  Streszczenie angielskie: Influenza viruses usually cause acute respiratory symptoms, and may affect up to 20 p.c. of population during epidemic. Althoug in the majority of cases the disease subside without treatment, severe complications and deaths may also occur. At higher risk are: infants, elderly persons, residents of nursing homes, patients suffering from chronic respiratory and circulatory disorders, and other diseases leading to impaired immune response. The present paper describes the most common respiratory complications of influenza, such a primary and secondary pneumonia, long fibrosis, bronchitis obliterns, and also the impact of influenca on asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Special regard was paid to prophylactic anti-influenca vacciantions.


  5/43

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/43

  Tytuł oryginału: Brachyterapia nowotworów motodą Pulsed Dose Rate - opis metody oraz przegląd wskazań do leczenia.
  Tytuł angielski: Pulsed Dose Rate Brachytherapy - method description and review of clinical applications.
  Autorzy: Skowronek Janusz, Piotrowski Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.31-36, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Brachyterapia metodą Pulsed Dose Rate (PDR) jest nową metodą leczenia umożliwiającą skojarzenie korzystnych fizycznych właściwości metody HDR (optymalizacja rozkładu izodoz, ochrona radioterapeutyczna) z radiobiologicznymi cechami metody LDR. Podstawową cechą tej metody jest zastosowanie źródła o wyższej aktywności niż w przypadku brachyterapii LDR oraz podawanie dawki w postaci serii krótkich (10 do 30 minut) impulsów co godzinę. Dawka całkowita oraz czas leczenia nie odbiegają od stosowanych w leczeniu LDR. Nowoczesny system ładowania źródeł ("afterloading") ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjmyn zakładaniem oddzielnych źródeł do cewników, igieł, prowadnic. Rozkład izodoz może być starannie zaplanowany przy pomocy komputerowych systemów planowania leczenia. Automatyczne ładowanie i wycofywanie źródła w okresie przerw pomiędzy impulsami zwiększa ochronę przed napromieniowaniem dla personelu i odwiedzających chorego. Ponadto unika się przygotowywania źródeł przez personel. W pracy opartej na dostępnych publikacjach omówiono cechy brachyterapii PDR, zasady jej stosowania, różnice w stosunku do innych metod brachyterapeutycznych oraz nieliczne, jak dotąd, wyniki leczenia tą metodą.

  Streszczenie angielskie: Pulsed Dose Rate (PDR) treatment is a new brachytherapy modality that combines physical adventagaes of high-dose-rate (HDR) brachytherapy (isodose optimization, radiation safety) with the radiobiological advantages of low-dose-rate (LDR) brachytherapy. Pulsed brachytherapy consists of using a stronger radiation source than for LDR brachytherapy and is given in a series of short exposures of 10 to 30 minute intervals in every hour to approximately the same total dose overall as with the LDR. Modern afterloading equipment offers some advantages over interstitial or intracavitary isertion of separate needles, tubes, seeds or wires. Isodose volumes in tissue can be created flexibly by a combination of careful placement of the catheter and adjustment of the dwell times of the computerized stepping source. Automatic removal of the radiation sources into a shielded safe eliminates radiation exposure to staff and visitors. Radiation exposure is also eliminated to the staff who formerly loaded and unloaded a multiplicity of radioactive sources into the catheters, ovoids, tubes etc. This retrospective study based on summarized clinical investigation analyses evaluates the feasibility, differences between methods of brachytherapy and preliminary oncologic results of PDR brachytherapy.


  7/43

  Tytuł oryginału: Zachowanie się kwasu chinolinowego w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Behaviour of quinolinic acid during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Myśliwiec Piotr, Piotrowski Zdzisław, Pawlak Dariusz, Gryko Mariusz, Buczko Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.393-399, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się stężenia kwasu chinolinowego w przebiegu ostrego zapalenia trzustki (OZT). Materiał i metodyka. Dośwadczalne ostre zapalenie trzustki wywoływano u szczurów przez podawnaie dootrzewnowe ceruleiny w dawce 40 ćg/kg dwukrotnie w odstępie godziny. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo 0,9 proc. roztwór NaCl. Badania prowadzone po 5 i 48 godzinach. Stężenie ŕ-amylazy w osoczu krwi oznaczano metodą kolorymetryczną, natomiast stężenie kwasu chinolinowego metodą chromatograficzną przy użyciu chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej. Wyniki. Stwierdzono wyższe stężenie kwasu chinolinowego w osoczu krwi u zwierząt z OZT w porównaniu do grupy kontrolnej - po 48 godzinach od indukcji OZT wzrosło o 75 proc. Wniosek. Mając na uwadze, że kwas chinolinowy ma silne własności neurotoksyczne, wzrost jego stężenia u zwierząt z doświadczalnym OZT może mieć wpływ na zaburzenia neurologiczne w tej chorobie, opisane u ludzi pod mianem encefalopatii trzustkowej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess quinolinic acid serum concentrations during the course of acute pancreatitis (AP). Material and methods. Experimental acute pancreatitis was produced in rats by 2 intraperitoneal injections of cerulein (40 ćg/kg) at 1-hour intervals. The control group comparised animals that received a saline solution, intraperitoneally. Assessments were performed after 5 and 48 hours from the onset of AP. The ŕ-amylase concentrations was assessed by means of the colorimetric method and quinolinic acid - with HPLC (high performance liquid chromatography). Results. We noted a higher quinolinic acid concentration in the plasma of animals with AP, as compared to the control group - after 48 hours from the onset of AP, it increased by 75 p.c. Conclusion. Since quinolinic acid has strong neurotoxic properties, its increase in animals with experimental AP may have an influence on neurological disturbances during the course of the disease.


  8/43

  Tytuł oryginału: Posocznica wewnątrzszpitalna u noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii - etiologia i czynniki ryzyka (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: Nosocomial sepsis in neonates treated in a intensive care unit - risk facotrs and an etiology (prelimnary data).
  Autorzy: Piotrowski Andrzej, Pawluk Edyta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.47-52, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Posocznice nabyte w szpitalu podczas leczenia noworodków sa ciągle aktualnym problemem medycznym. Projekt badania: praca prospektywna, z ujednoliconymi kryteriami włączenia na podstawie rozpoznania posocznicy potwierdzonej dodtanim posiewem krwi. Cel: Ocena częstości występwoania, etiolgii i czynników ryzyka wystąpienia posocznicy nabytej u norodków leczonych z powodu niewydolności oddechowej. Miejsce: 14 łóżkowy oddział intensywnej terapii w szpitalu akadmeickim, hospitalizujący noworodki i dzieci do lat 18. Wyniki: Przeanalizowano dane noworodków z masą ciała 2000 g leczonych z powodu niewydolności oddechowej (głównie z powodu zespołu zaburzeń oddychania lub zapalenia płuc). Do badań włączono 39 dzieci przyjętych w okresie kolejnych 8 miesięcy, u 28 z nich doszło do rozwoju 35 posocznic, średnio w 22 dobie pobytu. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym był gronkowiec naskórkowy, do czynników ryzyka należały: niska masa ciała, długotrwała wentylacja zastępcza, kaniulacja żył centralnych i naczyń tętniczych, a dodatkowo u dzieci z posocznicą Gram (-) podaż katecholamin przy przyjęciu i obecność PDA a u dzieci z zakażeniem florą Gram (+) dodatkowo rozpoznanie ZZO z podażą surfaktantu. Zmarło w sumie 7 dzieci (18 proc.), z tego 3 (8 proc.) z powodu posocznicy. Zgony wystąpiły jednie w grupie dzieci z posocznicą wywołaną bakteriami Gram (-). Wnioski: Posocznica nabyta podczas leczenia noworodków z m.c. 2000 g i niewydolnością oddechową jest zjawiskiem bardzo częstym, głównie powodowanym przez batkerie Gram dodatnie, sprzyja jej niska masa ciałą dzieci oraz procedurey inwazyjne.

  Streszczenie angielskie: Nosocomial spesis remains and important complication during treatment of newborn ifnants. Objectives: to assess prevalence, etiology and importance of some risk factors for nosocomial spesis in neonates admitted to Intensive Care Unit (ICU) because of respiratory failure. Design: a prospective study with specific inclusion criteria including weight 2000 g, respiratory failure at admission and signs of late-onset sepsis confirmed by a positive blood culture; conducted in a 14 bed ICU for neonates and children up to 8 years of age. Materials and methods. All consecutive neonates admitted from 24th October 2000 are included. Data on first 39 babies were analyzed including their demographic data and details concerning septic episodes. The study is continued. Results: Among 39 infants 28 developed one or two episodes of sepsis, the most common etiological factor was Staphylococcus epidermidis, main risk factors for sepsis were - low birth weight, long-term ventilatory support, central venous and arterial cannulation and among Gram-negative sepsis also use of catecholamines at admission, and presence of persistent ductus areteriosus. For Gram positive sepsis additional risk facotrs were diagnosis of RDS and treatment with surfactant. Conclusion: nosocomial sepsis is very common in neonates treated in pediatric ICU, important risk factors include low birth weight, invasive procedures and alos presence of PDA and treatment with natural surfactant.


  9/43

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  10/43

  Tytuł oryginału: Zastosowanie siarczanu magnezu w leczeniu przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków.
  Tytuł angielski: Magnesium sulphate for persistent pulmonary hypertension of the newborn.
  Autorzy: Dąbrowska-Wójciak Iwona, Krajewski Paweł, Piotrowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.166-171, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przebieg leczenia siarczanem magnezu 13 noworodków z przetrwałym nadciśnieniem płucnym (PPHN), u których stosowano 30-minutowy wlew nasycający (200 mg kg-1), a następnie ciągły (50 mg kg 1 h-1), pod kontrolą stężenia Mg w surowicy, tak aby utrzymać stężenie 3,5 mmol l-1. Przed podaniem MgSO4 saturacja hemoglobiny wynosiła średnio 82 proc., wskaźnik utlenowania (Ol) 45, a różnica pęcherzykowo-tętnicza prężności tlenu (A-aDO2) 576 mmHg (76,8 kPa). Jedenastu pacjentów zareagowało pozytywnie na leczenie, dwa noworodki bez poprawy utlenowania przekazano do ośrodka dysponującego tlenkiem azotu. Obserwowany u 11 pacjentów wzrost prężności tlenu krwi tętniczej wystąpił średnio po 6 godzinach od podania MgSO4, a kuracja była utrzymywana przez 48 do 72 godzin. czterech z nich wymagało stosowania również innych leków - tolazoliny, prostacykliny, surfaktantu. Obserwowano znaczne uspokojenie noworodków, a także hipotensję - 10 z nich wymagało podaży amin katecholowych. Wszyscy (n = 11), którzy zareagowali pozytywnie na leczenie przeżyli. Średni czas leczenia respiratorem wyniósł 6,7 dnia. Kontrolowane stosowanie siarczanu magnezu w terapii PPHN wydaje się bezpieczną i w większości skuteczną metodą terapeutyczną.

  Streszczenie angielskie: We used magnesium sulphate intrvenously in 13 neonates with persistent pulmonary hypertension (PPHN). All required ventilatory support, their baseline mean Sp02 was 82 p.c., oxygenation index - 45, and A-aDO2 - 576 mmHg (76,8 kPa). The 20 min intravenous bolus infusion of 20 p.c. solution of MgSO4 (200 mg kg-1 h-1), aimed to obtain a magnesium blood concentration of at least 3,5 mmol l-1. In 11 neonates PaO2 increased approximately 6 hours after the initial dose and magnesium infusion was continued for 48 to 72 hours. Four babies received tolazoline, prostacycline and surfacent), 10 required inotropic support. Two patients did not respond to treatment and were transferred to another center for therapy with nitric oxide (one of them survived). Deep sedation was observed in all patients, in two hyperkaliemia was noted. Mean time mechanical ventilation was 6,7 days. All eleven patients who responded to MgSO4 survived with and were discharged from hospital. We conclude that magnesium sulphate may be beneficial in PPHN cases, especially when nitric oxide is not available.


  11/43

  Tytuł oryginału: Algorytm postępowania po przezskórnym drenażu dróg żółciowych.
  Tytuł angielski: Procedure algorithms following transcutaneous drainage of bile ducts.
  Autorzy: Ciesielczyk Błażej, Skommer Maria
  Opracowanie edytorskie: Piotrowski Zdzisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.713-723, il., bibliogr. 13 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie algorytmu postępowania po przeskórnym drenażu dróg żółciowych wykonanym z powodu żółtaczki mechanicznej będącej rezultatem nieoperacyjnego guza dróg żółciowych lub nacieku nowotworowego. Materiał i metodyka. W latach 1996-2001 wykonano 38 przezskórnych drenaży dróg żółciowych pod kontrolą ultrasonografii u chorych, u których niemożliwe było wykonanie zespoleń omijających lub endoskopowych protezowań dróg żółciowych. Złośliwy charakter guzów potwierdzono badaniem histopatologicznym. Chorzy znajdowali się pod stałą kontrolą ambulatoryjną. Badano umiejscowienie i drożność cewnika (ewentualnie zmieniano cewnik), wskaźniki biochemiczne, morfologiczne, masę ciała, dolegliwości oraz komfort życia. Wyniki. U wszystkich chorych miernie ustąpiła żółtaczka mechaniczna z okresami nawrotów będącymi wynikiem upośledzenia drożności cewnika lub zakażenia dróg żółciowych. U dłużej żyjących chorych zaobserwowano mocznicę z hipokaliemią. Najczęstszymi przyczynami zgonów było wyniszczenie nowotworowe lub krwotok z przewodu pokarmowego. Żaden chory nie zmarł w wyniku śpiączki wątrobowej spowodowanej niewydolnością wątroby. Piętnastu chorych przeżyło ponad 6 miesięcy i na podstawie przebiegu ich choroby opracowano algorytm postępowania, który pozwala na częściowe uniknięcie powikłań. Wniosek. Przeskórny drenaż dróg żółciowych pod kontrolą ultrasonografii uzupełniony włąściwą paliatywną opieką pooperacyjną pozwala na wielomiesięczne wydłużenie życia chorych, u których niewykonalne są inne zbiegi paliatywne.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine procedure algorithms follwing transcutaneous bile duct drainage performed due to obstructive jaundice, in case of inoperative bile duct tumors or neoplastic infiltrations. Material and methods. Between 1996 and 2001, 38 transcultaeous drainages were performed under ultrasound control in patietns where anastomosis or the use of bile duct prostheses proved impossible. Malignancy was confirmed by means of histopathology or cytology examinations. The patietns were under constant outpatient surveillance. The localization and free passage of the catheter were examined (eventual replacement of the catheter), as well as biochemical parameters, morphology, body mass, discomfort and value of life. Results. In all patietns a slight regression of jaundice was noticed with a eriodic recurrence due to catheter obstruction or bile duct infection. No deaths due to hepatic coma were observed. In some patients who lived more than 6 months, uremia nad hypokaliemia were noted. 15 patietns lived over 6 months. Their history enabled to elaborate follow-up procedure algorithms. Conclusion. Transcutaneous bile duct dranage under ultrasound control supplemented by proper palliative postoperative treatment leads towards prolongation of life (months), in patients where other palliative surgery is impossible.


  12/43

  Tytuł oryginału: 1000 lat polskiej medycyny. Wiek XII.
  Opracowanie edytorskie: Piotrowski Wiktor (Oprac.).
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.342
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza


  13/43

  Tytuł oryginału: Elevated plasma homocysteine level as a risk factor for hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie homocysteiny w osoczu jako czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Kądziela Jacek, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Dzielińska Zofia, Sitkiewicz Dariusz, Gaździk Danuta, Szaroszyk Włodzimierz, Piotrowski Walerian, Januszewicz Andrzej, Rużyłło Witold
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.75-82, tab., bibliogr. 38 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena związku pomiędzy stężeniem homocysteiny a występowaniem nadciśnienia tętniczego. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 88 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (62 mężczyzn i 26 kobiet w wieku 18-72 lat) i 120 zdrowych ochotników (87 mężczyzn i 33 kobiety, w wieku 32-81 lat). Stężenie homocysteiny w osoczu na oznaczono metodę FPI (Fluorescence Polarization Immunoassay), stężenia kwasu foliowego i witaminy B12 oznaczano chemiluminescencji. Wyniki. Stężenie homocysteiny było większe w grupie pacjentów niż w grupie kontrolnej (12,07 ń 5,1 vs. 10,72 ń 2,13 ćmol/l, p 0,001, skorygowane względem wieku). Podwyższone stężenie homocysteiny - definiowane jako stężenie powyżej 90 pecentyla rozkładu w grupie kontrolnej ( ň 13,52 ćmol/l) - zaobserwowano u 24 proc. pacjentów i u 10 proc. osób z grupy kontrolnej. Iloraz szans (OR, odds ratio) wystąpienia nadciśnienia tętniczego u osób z podwyższonym stężeniem homocysteiny wyniósł 2,8 (95-procentowy przedział ufności 1,3 - 6,1, p 0,01). W analizie wieloczynnikowej, po uwzględnieniu innych czynników ryzyka (wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, palenie tytoniu, występowanie chorób układu krążenia w rodzinie, hiperlipidemia), podwyższone stężenie homocysteiny pozostało niezależnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego (OR 6,6, 95-procentowy przedział ufności 2,3 - 19,1, p 0,001). Iloraz szans wystąpienia nadciśnienia tętniczego przy wzroście stężenia homocysteiny o 5 ćmol/l wyniósł 1,7 ...

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of the study was to assess the significance of association between hypertension (Ht) and circulating homocysteine concentrations. Material and methods. 88 consecutive hypertensive patients (62 men and 26 women, aged 18 to 72 years) and 120 healthy controls (87 men and 33 women, aged 32 - 81 years) were investigated. Homocysteine was assayed using Fluorescence Polarisation Immunoassay on the IMx Analyser made by Axis Biochemicals. Plasma folate and plasma vitamin B12 were assayed with chemiluminescency and IMMULITE Automated Analyser made by the Diagnostic Products Corporation. Results. Homocysteine concentrations were higher in patients than in controls (12,07 ń 5,1 vs. 10,72 ń 2,13 ćmol/L, p 0,001, adjusted for age). Elevated homocysteine level - defined as a level above the 90th p.c. of the control distribution ( ň 13,52 ćmol/L) - was seen in 24 p.c. of the patients compared with 10 p.c. of the control group (p 0,05). The odds ratio (OR) for Ht in persons with an elevated homocysteine level was 2,8 (95 p.c. CI 1,3 - 6,1, p 0,01). After adjustment for conventional risk factors (age, gender, body mass index, smoking, family history of cardiovascular disease, hyperlipidemia), an elevated homocysteine level remained an independent risk factor for Ht (OR 6,6, 95 p.c. CI 2,3 - 19,1, p 0,001). The OR for Ht of 5 ćmol/L increment in homocysteine level was 1,7 (95 p.c. CI 1,1 - 2,6, p 0,001), and in multivariate analysis OR was 3,8 (95 p.c. CI ...


  14/43

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna dzieci z mukowiscydozą rozpoznaną w wyniku badania przesiewowego noworodków w latach 1999 i 2000.
  Tytuł angielski: Clinical characteristics of cystic fibrosis patients diagnosed through neonatal screening.
  Autorzy: Milanowski Andrzej, Sands Dorota, Nowakowska Anna, Piotrowski Robert, Zybert Katarzyna, Ołtarzewski Mariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.459-468, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badania przesiewowego noworodków w kierunku mukowiscydozy prowadzonego w latach 1999 i 2000 na obszarze 4 województw, obejmującym 1/4 populacji Polski. W różnych okresach stosowano metodę dwustopniowego oznaczania IRT lub IRT/mutacja deltaF508. Badaniami objęto 184 971 noworodków, wśród których wykryto 35 chorych na mukowiscydozę. U 97 proc. stwierdzono mutację deltaF508 przynajmniej w jednym allelu. Przed uzyskaniem wyniku badania przesiewowego u żadnego dziecka nie rozpoznano CF, mimo że 63 proc. z nich hospitalizowano z powodu zapalenia płuc lub oskrzeli, niedokrwistości i niedożywienia. U 77 proc. dzieci stwierdzono objawy niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki. Wczesne rozpoznanie CF i wdrożenie właściwego leczenia spowodowało poprawę przyrostów masy ciała i wzrostu, umożliwiło też kontrolę zakażeń układu oddechowego przez S. aureus i P. aeruginosa. Korzystny wpływ wczesnego rozpoznania CF drogą przesiewu noworodkowego jest w znacznym stopniu uzależniony od kompetentnego i kompleksowego leczenia w ośrodku specjalistycznym.

  Streszczenie angielskie: CF neonatal screening in the period of 1999-2000 was performed in four Polish districts, which represents 25 p.c. of the population. The IRT/IRT or IRT/deltaF508 test were performed in 184 971 neonates; 35 were diagnosed as having CF. In 95 p.c. of the diagnosed neonates at least one deltaF508 mutation was found. None of the 35 infants were diagnosed prior to the screening test, although 65 p.c. were hosptalised with pneumonia, bronchitis, anaemia or malnutrition. 77 p.c. of the CF infants were pancreatic insufficient. Early diagnosis and treatment improved weight gain, growth and S. aureus and P. aeruginosa control. Better prognosis for children diagnosed through neonatal screening depends on follow-up in a specialistic CF-centre.


  15/43

  Tytuł oryginału: Napromienianie całej skóry wiązkami elektronowymi w terapii ziarniniaka grzybiastego.
  Tytuł angielski: Total skin electron irradiation in the therapy of mycosis fungoides.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Piotrowski Tomasz, Fundowicz Dorota, Stryczyńska Grażyna, Filas Violetta, Bręborowicz Jan
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.289-295, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia trzech chorych na ziarniniaka grzybiastego (MF) techniką rotacyjno-dualną całkowitego napromieniania skóry szybką wiązką elektronów (TSEI RD). Pacjenci byli napromieniani cztery razy w tygodniu do dawki łącznej 36-40 Gy. W dwóch przypadkach MF (stadium IIA i IIB), mimo wcześniej stosowanego leczenia, nie uzyskano remisji, u jednego chorego - z uwagi na rozpoznanie MF z towarzyszącą mucynozą mieszkową - włączono terapię TSEI jako metodę z wyboru. U wszystkich uzyskano całkowitą remisję kliniczną, której towarzyszyła remisja histopatologiczna. U chorego z MF i mucynozą mieszkową po 5 miesiącach nastąpił nawrót zmian guzowatych, u pozostałych dwóch pacjentów utrzymuje się całkowita remisja, trwająca 12 i 14 miesięcy. Objawy uboczne obserwowane w trakcie TSEI to głównie: suchość skóry, erytrdermia, spełzanie płytek paznokciowych i wyłysienie, które ustąpiły po czterech miesiącach od zakończenia leczenia.

  Streszczenie angielskie: The results of total electron irradiation with the rotary-dual technique (TSEI RD) in three cases of mycosis fungoides (MF) are presented. The patients were irradiated four times weekly to the total dosage of 36-40 Gy. Two patients with MF (stage IIa and IIB) had been treated before with photochemotherapy and local X-radiotherapy but no remission was observed. In one case of MF with follicular mucinosis TSEI had been chosen as the best therapeutic regiment. The complete clinical response accompanied by histopathological remission was achieved in all patients. In the case of MF with follicular mucinosis after 5 months of remission the tumors relapsed, whereas two other patients are still free of the disease with the remission lasted for 12 and 14 months. The most common adverse effects observed during TSEI were: skin dryness, erythroderma, onycholysis and alopecia, which healed 4 months after the end of the therapy.


  16/43

  Tytuł oryginału: Acute and subacute nephrotoxicity of 2-bromophenol in rats.
  Autorzy: Bruchajzer Elżbieta, Szymańska Jadwiga A., Piotrowski Jerzy K.
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 134 (1/3) s.245-252, il., tab., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present report aims at providing broader information on the acute nephrotoxicity of 2-bromophenol (2-BP) (a bromobenzene (BB) metabolite), due to its action on the kidneys, after repeated administration. Investigations were performed on female rats. Following a single dose, the most pronounced changes involved: concentrations and rates of excretion of proteins in urinwe, the number of epithelial cells excreted in urine, creatinine and urea clearance and reduced gluthione in renal tissue. Immediate effects could be ascribed to both renal tubules and glomeruli, mirrored in the level of urinary proteins and intensified excretion of renal epithelial cells. Less pronounced changes of the indicator values were noted under repeated dosing of 2-BP. The results obtained in a single exposure study confirm earlier on the mild nephrotoxicity of 2-BP following exposure to high doses. However, the transition from single to repeated expopsure does not result in enhanced nephrotoxicity.


  17/43

  Tytuł oryginału: Problemy kardiologiczne u noworodków
  Autorzy: Niewiadomska-Jarosik Katarzyna, Moll Jadwiga, Dąbrowska-Wójciak Iwona, Moll Jacek, Piotrowski Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Stańczak Jerzy (moder.).
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.25-34 - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  18/43

  Tytuł oryginału: Organizacja i postępowanie w znieczuleniach do zabiegów w chirurgii ambulatoryjnej u dzieci - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: One-day surgery anaesthesia in pediatric patients - single institution experience.
  Autorzy: Krajewski Paweł, Piotrowski Andrzej, Gawłowska Aleksandra, Niedzielski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.214-217, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zabiegi w systemie "chirurgii jednego dnia" zmniejszając stres związany z hospitalizacją dziecka, pozwalają jednocześnie na zmniejszenie kosztów leczenia i lepsze wykorzystanie łóżek szpitalnych. W okresie od września 1998 r. do października 2000 r. przeprowadzono w Instytucie Pediatrii w Łodzi 852 znieczulenia do zabiegów w systemie "jednego dnia" u 825 dzieci (561 chłopców i 264 dziewczynki), w wieku od 6 miesięcy do 19 lat (średnio 6,5 roku). Zabiegami najczęściej wykonywanymi w prezentowanej grupie pacjentów były: operacja przepukliny pachwinowej - u 25,2 proc. pacjentów (215/852), odklejenie napletka - u 16,9 proc. (144/852), wycięcie drobnych zmian skórnych i znamion barwnikowych - u 13 proc. dzieci (111/852), oraz orchidopeksja - u 3 (0,3 proc.). Średni czas trwania zabiegu wyniósł 23,4 minuty. Większość dzieci w dobrym stanie opuściła szpital tego samego dnia, i tylko u 77 pacjentów (9 prooc) zaszła konieczność pozostawienia ich na noc po zabiegu w szpitalu. Żadne z dzieci wypisanych do domu, nie wróciło do szpitala z powodu powikłań, nie wystąpiły także żadne poważne komplikacje anestezjologiczne, a szczególnie aspiracja treści pokarmowej, bezdech pooperacyjny, czy pointubacyjny obrzęk krtani (stridor). Pozwala to zarekomendować zarówno zabiegi w trybie jednego dnia, jak i znieczulanie do nich jako bezpieczną i korzystną, zarówno dla pacjenta, jak i szpitala, metodę leczenia.


  19/43

  Tytuł oryginału: Niepomyślny przebieg pheochromocytoma u 16-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Unfavourable course of pheochromocytoma in a 16-year-old girl.
  Autorzy: Lipiec Józef, Piotrowski Andrzej, Niwald Marek, Jankowski Zbigniew, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.236-238, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pheochromocytoma - guz chromochłonny, wydzielający katecholaminy, powstaje z komórek chromofilnych. Obraz kliniczny pheochromocytoma, będący wynikiem nadmiernego i zmiennego wydzielania katecholamin (adrenaliny i noradrenaliny), charakteryzuje się różnorodnością objawów klinicznych - stąd mogą wynikać trudności w postawieniu prawidłowego rozpoznania. Autorzy przedstawiają przypadek pheochromocytoma u 16-letniej dziewczynki, u której właściwe rozpoznanie ustalono w końcowej fazie choroby, gdy wystąpiły nieodwracalne zmiany w mięśniu sercowym i nasilona niewydolność krążeniowo-oddechowa.


  20/43

  Tytuł oryginału: Rak krtani i gardła dolnego
  Autorzy: Janczewski Grzegorz, Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Biczysko Wiesława, Bień Stanisław, Bruzgielewicz Antoni, Chęciński Piotr, Fruba Joanna, Golusiński Wojciech, Maniecka-Aleksandrowicz Barbara, Nazarewski Sławomir, Piotrowski Jerzy, Sikorowa Ludwika, Skowrońska-Gardas Anna, Szmidt Jacek, Szwejda Elżbieta, Szyfter Krzysztof, Zatoński Witold, Zatoński Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (red.), Osuch-Wójcikiewicz Ewa (red.).
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 271 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,447

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/43

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  22/43

  Tytuł oryginału: Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
  Tytuł angielski: Extrinsic allergic alveolitis.
  Autorzy: Piotrowski Wojciech J., Marczak Jerzy
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 1 s.32-37, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Extrinsic allergic alveolitis is an immunologic reaction to inhaled organic compounds. The most common form of the disease is farmers' lung, developing in response to various allergens. Several immunologic reactions are responsible for the development of symptoms. The article presents clinical features, and diagnostic methods used in the management of the disease. Differential diagnosis is discussed. The main treatment option is to avoid the etiologic factors. However the authors present guidelines of pharmacotherapy, especially important for those patients who refuse to give up their work or hobby.


  23/43

  Tytuł oryginału: Program epidemiologiczny oceniający częstość nadciśnienia tętniczego w Polsce w populacji osób dorosłych - badanie PENT.
  Tytuł angielski: The epidemiologic study estimating the prevalence of arterial hypertension in adult population in Poland - PENT study. P. 1: The characteristics of the prevalence and control of the arterial hypertension.
  Autorzy: Polakowska Maria, Piotrowski Walerian, Włodarczyk Piotr, Broda Grażyna, Rywik Stefan
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.157-166, tab., bibliogr.33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących w Polsce. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze niesie ze sobą poważne konsekwencje bezpośrednie i odległe. Rzadko występuje ono jako choroba izolowana, dlatego ważna jest ocena ryzyka ogólnego i odpowiednie postępowanie w celu jego obniżenia, a nie tylko sama redukcja wartości ciśnienia tętniczego. Celem pracy jest ocena częstości nadciśnienia i kontroli ciśnienia tętniczego w Polsce. Materiał i metody. Jest to wieloośrodkowe badanie przesiewowe, przeprowadzone w przychodniach na terenie całego kraju. Wylosowano 430 lekarzy pierwszego kontaktu - każdy z nich miał włączyć do badania 100 kolejnych dorosłych pacjentów, którzy odwiedzili jego gabinet, niezależnie od powodu wizyty. Badanie obejmowało trzy wizyty. Podczas pierwszej lekarz wypełniał kwestionariusz dotyczący czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i chorób ukłądu krążenia oraz dokonywał 5 pomiarów ciśnienia tętniczego (4 w pozycji siedzącej i 1 w pozycji stojącej). Pacjenci, u których średnia z pomiarów trzeciego i czwartego w pozycji siedzącej pozowała w granicach nadciśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe - SBP ň 140 mm Hg i /lub ciśnienie rozkurczowe - DBP ň 90 mm Hg), otrzymywali wskazówki dotyczące zmiany trybu życia i leczenia. U pacjentów, u których po raz pierwszy stwierdzono podwyższone wartości ciśneinia tętniczego, nie wdrażano leczenia aż do czasu potwierdzenia rozpoznania nadciśnienia w czasie 2 kolejnych wizyt. Wizyta druga i trzecia dotyczyła osób, u których do tej pory nie rozpoznano nadciśniena tętniczego, a odnotowane wartości ciśnienia wynosiły: SBP ň 140 mm HG i/lub DBP ň 90 mm Hg...


  24/43

  Tytuł oryginału: Zastosowanie elastomeru silikonowego połączonego ze stopami dentystycznymi do wyrównania podatności podłoża całkowitych protez zębowych szczęki : badania laboratoryjne i kliniczne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Piotrowski Paweł; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Stomatologii, Zakład Protetyki Stomatologicznej w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 168, [2] s. : il., tab., sum., 24 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,711

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  25/43

  Tytuł oryginału: Taksonomia i standaryzacja molekularna Viscum album L. do celów farmaceutycznych : praca doktorska
  Autorzy: Piotrowski Arkadiusz, Ochocka Renata J. (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, 170 k. : tab., bibliogr. 240 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  26/43

  Tytuł oryginału: Porównaie prowadzenia analgezji śródoperacyjnej przy pomocy remifentanylu, alfentanylu i fentanylu w zabiegach chirurgicznych u pacjentów z otyłością znacznego stopnia : praca doktorska
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Piotrowski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łodzi.
  Źródło: 2002, [7], 175 k. : il., tab., bibliogr. 162 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/43

  Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia raka żołądka w zależności od czynników kliniczno-morfologicznych, rodzaju operacji i modelu chemioterapii pooperacyjnej : praca doktorska
  Autorzy: Bandurski Roman, Piotrowski Z. (promot.).; Akademia Medyczna II Klinika Chirurgii Ogólnej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 118 k. : il., tab., bibliogr. 158 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/43

  Tytuł oryginału: Znieczulenie odcinkowe dożylne z zastosowaniem 0,25 proc. lidokainy, fentanylu oraz miwakurium do zabiegów na kończynie górnej wykonywanych w systemie chirurgii dziennej.
  Tytuł angielski: Lidocaine-fentanyl-mivacurium mixture for intravenous regional anaesthesia in day-case hand surgery.
  Autorzy: Ulbrich Krzysztof, Piotrowski Dariusz, Pruszyńska-Bednarek Anna
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.253-256, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie zneczulenia odcinkowego dożylnego z użyciem lidokainy ze znieczyuleniem mieszaniną środków o różnym punkcie uchwytu: lidokainy, fentanylu i miwakurium, zastosowanych u chorych poddanych zabiegom na kończynie górnej, wykonywanych w systemie chirurgii dziennej. Badaniu poddano 50 chorych, których podzielono na dwie równe ilościowo grupy: grupa I - 25 chorych znieczulanych mieszaniną 40 ml (0,25 proc. roztworu lidokainy, 0,1 mg fentanylu i 1 mg miwakurium, grupa II - 25 chorych znieczulanych mieszaniną 40 ml 0,25 proc. roztworu lidokainy. Oceniano czas osiągnięcia i trwania oraz jakość blokady czuciowej i ruchowej. Do oceny stopnia blokady ruchowej wykorzystano aparat TOF-GUARD, którym mierzono wskaźniki TOF i TW. Natomiast do oceny blokady czuciowej wykorzystano testy kłucia igłą i temperaturowy. Po zabiegu poddano ocenie jakość znieczulenia przez pacjenta i chirurga stosując 4-punktową skalę opisową (znieczulenie złe, dostateczne, dobre, bardzo dobre). Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji stwierdzono: porównywalną, wystarczającą do wykonania procedur chirurgicznych jakość blokady czuciowej, znamiennie statystycznie lepszą blokadę ruchową w grupie I, brak objawów niepożądanych po zwolnieniu mankietu w obu grupach, przydatność techniki znieczulenia w systemie chirurgii dziennej. Należy również podkreślić, że zastosowanie mieszaniny fentanylu, miwakurium i zredukowanej o połowę dawki lidokainy zapewnia właściwą analgezję i pełną blokadę ruchową.


  29/43

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania lipazy po stymulacji sekretyną w diagnostyce łagodnej niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: The applicability of the measurement of secretin-stimulated lipase levels in pancreatic sufficient cystic fibrosis patients.
  Autorzy: Walkowiak Jarosław, Nousia-Arvanitakis Sanda, Piotrowski Robert, Strzykała Krystyna, Bychowiec Bartosz, Songin Tomasz, Galli-Tsinopoulou Ifigienia, Sands Dorota, Lisowska Aleksandra, Pidonia Assimina, Krawczyński Marian, Milanowski Andrzej, Herzig Karl-Heinz
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.357-361, tab., bibliogr. 32 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Ocena ciężkich postaci niewydolności zewnątrzwydizelniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę (CF) nie stanowi problemu klinicznego. Natomiast identyfikacja pacjentów z łagodną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki nadal pozostaje wyzwaniem. Ze względu na swoją wiarygodność złotym standardem oceny funkcji trzustki pozostaje test sekretynowo-cholecystokininowy. Jednakże powyższy test posiada inwazyjny charakter. Dlatego też wielokrotne przeprowadzanie tego testu u dzieci jest nie do zaakceptowania. Wykazano, że surowicze stężenia enzymów trzustkowych po stymulacji sekretyną różnią się w przypadku chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki oraz osób zdrowych. Tym niemniej zastosowanie "surowiczego testu sekretynowego" nie pozwalało na różnicowanie w pojedynczych przypadkach kliniczncyh. Jednakże proces destrukcji trzustki u chorych na CF ma odmienny charakter niż w przewlekłym zapaleniu trzustki. Dlatego też celem powyższej pracy była ocena przydatności oznaczania surowiczych aktywności lipazy po stymulacji sekretyną w różnicowaniu pomiędzy łagodną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki u chorych na CF a prawidłową funkcją trzustki u osób zdrowych. Materiała i metody: Badaniami objęto 60 chorych na CF, w tym 30 wydolnych trzustkowo oraz 30 niewydolnych trzustkowo. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób zdrowych. U wszystkich badanych dokonano oceny nasilenia biegunki tłuszczowej, stężeń elastazy-1 (E1) w stolcu, podstawowych stężeń surowiczych E1, a także podstawowych i stymulowanych sekretyną aktywność lipazy. Wyniki: Patologiczne stężenia E1 w stolcu stwierdzono u wszystkich chorych na CF niewydolnych trzustkowo oraz u 3 pacjentów wydolnych trzustkowo. U pozostałych 27 wydolnoych trzustkowo chorych oraz u wszystkich zdrowych osób stwierdzono prawidłowe stężenia E1 w stolcu...


  30/43

  Tytuł oryginału: Mukowiscydoza - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Piotrowski Robert, Milanowski Andrzej
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (10) s.14-23, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/43

  Tytuł oryginału: Standardy akredytacyjne.
  Autorzy: Piotrowski Mirosław
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.105-107, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Streszczenie polskie: W artykule analizowany jest stopień spełnienia standardów z grupy "Leki", w kontekście wizyt akredytacyjnych, przeprowadzonych w 2001 roku. Praca dostarcza także podstawowych informacji na temat akredytacji placówek szpitalnych, prowadzonej od pięciu lat przez Óśrodek Akredytacji CMJ, szczegółowo odnoszą się do działu "Leki".

  Streszczenie angielskie: The author analyses how accreditaion standards dealing with drug and pharmaceuticals' policy are complied with. The standards were evaluated during accreditation surveys performed between 1 January 2001 and 31 December 2001. The article provides some basic information on accreditation of hospitals, the program run since 1997 by The Centre for Accreditation of Health Care Organisations and focuses expecially on the "Medication Use" chapter of standards.


  32/43

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  33/43

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  34/43

  Tytuł oryginału: Medyczne i pozamedyczne problemy bólu przewlekłego.
  Tytuł angielski: Medical and nonmedical chronic pain problems.
  Autorzy: Parada-Turska Jolanta, Piotrowski Mariusz, Szczepański Leszek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.250-256, bibliogr. 11 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ból przewlekły jest bardzo trudnym problemem leczniczym. W większości przypadków jest procesem dynamicznym. Można uważać go za poważną chorobę mającą różny przebieg. Arbitralnie za ból przewlekły uważa się ból trwający 6 miesięcy lub dłużej. Może być on wynikiem uszkodzenia stawów (choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby zapalne stawów), procesu degeneracji nerwów w przebiegu neuropatii, może być następstwem działania leków, leczenia operacyjnego lub wielu przewlekłych chorób. Ból przewlekły dotyka pacjenta, jego przyjaciół, jego rodzinę i jego pracę. Diagnostyka i leczenie bólu mogą wpływać frustrująco zarówno na pacjenta, jak i na lekarza. Ból przewlekły staje się coraz powszechniejszą chorobą powodującą wydatki finansowe oraz znaczne upośledzenie stanu zdrowia. Wiele przyapdków bólu przewlekłego jest opornych na najsilniejsze leki a reaguje bardzo powoli na długie odpowiednio stosowane leczenie.

  Streszczenie angielskie: Chronic pain not a simple problem. Most chronic pain is a dynamic process. It is a serious, multificated illness. Pain is arbitrairy designated as "chronic" if its has gone on foer 6 months or more. Clinic pain may results from degeneration of a joint (athrosis and arhritis), degeneration of a nerve (neuropathy) on may be a complication of medical or surgical treatment and many chronic disorders. Chronic pain can deeply affect patient, his friends, his marriage, and his job. Its diagnosis and treatment can frustrate patient and physician alike. Chronic pain becomes most common, expensive, and debilitaing disorder. Many of chronic pain problems are resistant to the strongest of analgesics and may only responsed slowly to prolonged administration of appropriate management.


  35/43

  Tytuł oryginału: Całkowita gastrektomia w leczeniu raka żołądka
  Autorzy: Bandurski Roman, Piotrowski Zdzisław, Myśliwiec Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.150-155, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  36/43

  Tytuł oryginału: Aktywność fagocytarna płytek krwi u chorych z torbielami prostymi i bąblowcowymi wątroby leczonych operacyjnie - doniesienie wstępne
  Autorzy: Matowicka-Karna Joanna, Kamocki Zbigniew Krzysztof, Piotrowski Zdzisław, Kemona Halina
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.245-248, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  37/43

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of cystic fibrosis.
  Opracowanie edytorskie: Milanowski Andrzej (Oprac.), Pogorzelski Andrzej (oprac.), Orlik Teresa (oprac.), Piotrowski Robert (oprac.), Walkowiak Jarosław (oprac.), Skorupa Wojciech (oprac.), Witt Michał (oprac.), Latoś Tadeusz (oprac.), Żebrak Jerzy (oprac.), Nowakowska Anna (oprac.), Sands Dorota (oprac.), Mazurczak Tadeusz (oprac.), Majka Lucyna (oprac.), Minarowska Alina (oprac.), Socha Jerzy (oprac.).
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.600, 602, 604-612, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesną klasyfikację mukowiscydozy, zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia chorych. Podano zasady opieki ambulatoryjnej i szpitalnej w ośrodkach specjalistycznych i referencyjnych.


  38/43

  Tytuł oryginału: High dose rate endobronchial brachytherapy in the management of advanced lung cancer - comparison of different doses - preliminary assessment.
  Autorzy: Skowronek Janusz, Adamska Krystyna, Zwierzchowski Grzegorz, Piotrowski Tomasz, Cofta Szczepan, Świerkocki Krzysztof, Piorunek Tomasz, Młynarczyk Witold
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (3) s.109-115, il., tab., bibliogr. 21 poz. - Konferencja pt. Postępy w radioterapii - diagnoza, planowanie leczenia, rokowanie Poznań 19-21.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: Brachytherapy is one of the most efficient methods of overcoming endobronchial obstruction in palliative treatment of lung cancer. In single cases, brachytherapy is performed as radical treatment, however in most of cases, due to advanced clinical stage it has a paliative aim. In the absence of clear consensus regarding the value of doses used in brachytherapy different fraction doses are used in clinical treatment. The aim of this work is to compare results of palliative high dose rate brachtherapy using various treatment protocols with the view to analysing differences in survival and diminishing breathing difficulties. Material and methods: Between May 1999 and February 2000 at the Greatpoland Cancer Center, 69 patients with advanced lung cancer were treated by high dose rate brachytherapy. They were disqualified from radical treatment due to advanced clinical stage. The age of the patients ranged from 39 to 76 years (average 53.2 years). Fofty-one patients received a total dose of 22.5 Gy in 3 fractions once a week, 18 patients received one single fraction of 10 Gy. All the patients were divided into two groups according to their clinical stage and the Karnofsky score - those with the Karnofsky score lower than 50 were qualified for a single fraction treatment. They were under clinical and endobronchial observation as regards survival rates, local remission and subsiding dyspnoea, breathing, cough and haemoptysis in the first, third, sixth and twelveth month of observation. Results: Four weeks after the end of treatment subjective improvement (subsidence of all symptoms)...


  39/43

  Tytuł oryginału: VEGF in the culture of PMN and the serum in oral cavity cancer patients.
  Autorzy: Jabłońska E., Piotrowski L., Jabłoński J., Grabowska Z.
  Źródło: Oral Oncol. 2002: 38 (6) s.605-609, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 312,987

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a multification cytokine that plays a pivotal role in angiotensin in vivo. In the present study we examinated the ability of polymorphonuclear neutrophils (PMN) to secrete VEGF confrontated with the serum levels in oral cavity cancer patients. To investigate whether VEGF may have a prognostic importance, its value in the serum and the culture supernatans was related to the clinical course of patients. The level pof VEGF in the culture supernatant of PMN from patients were significantly higher than those from control. Increased VEGF production by PMN according to clinical progression disease, observed in the present study, seems to suggest a stimulating role of tumour cells in VEGHF production by PMN. Additionally a decrease in the ability of PMN to VEGF release after surgery may be caused by a eremoval of the tumour mass and then the lack the effects of tumour cells on PMN function. Results obtained appear to suggest than PMN can contribute significantly to the initiotion and amplifiocation of tumour angiogenesis and metastasis in oral cavity cancer patients. Increased values of VEGF with progression of disease and decreased values after surgery treatment clearly suggest that VEGF can paly as a tumor marker in oral cavity cancer patients.


  40/43

  Tytuł oryginału: Obituary. Professor Dennis V. Parke. Member of the Editorial Advisory Board.
  Autorzy: Piotrowski Jerzy K.
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.[85-87], il.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Parke
 • Dennis V. 1922-2002


  41/43

  Tytuł oryginału: Comparison of tissue distribution and metabolism of 1,2 - and 1,4-dibromobenzenes in female rats.
  Autorzy: Szymańska Jadwiga A., Sapota Andrzej, Wesołowski Wojciech, Czerski Bogdan, Piotrowski Jerzy K.
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.375-383, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The distribution, excretion and metabolism of 1,4-dibromobenzene (1,4-DBB) and 1,2-dibromobenzene (1,2-DBB), following a single intraperitoneal administration to female Wistar rats, were investigated using radiotracer 3H and GC-MS technique. The maximum level of 3H after 1,4-DBB administration was detected in all examined rat tissues between 4 and 24 h following the injection. The highest concentrations of 3H were found in fat tissue, muscles, adrenal glands and sciatic nerve. About 50 p.c. of administered dose was still retained in the rat 72 h after injection. For 1,2-DBB, the highest level of 3H was in the liver, kidneys and fat tissue 4 and 8 h after administration. Three days after injection, less than 2 p.c. of the given dose was retained in the rat body. Urine turned out to be the main route of 3H excretion following the injection of both compounds (30 p.c. and 82 p.c., after 1,4-DBB and 1,2-DBB, respectively), and about 4 p.c. of the given dose was excreted in feces. In urine of rats the following substances were indentified (in sequence 1,4-dBB and 1,2-dBB): (1) unchanged parent compounds (5 and 11 p.c.); (2) dibromophenols (84 and 73 p.c.); (3) dibromothiophenols (5 and 10 p.c.) and (4) monobromophenols (1.9 and 0.7 p.c.). This study suggets that 1,2-DBB is characterized by a relatively high turnover rate, whereas 1,4-DBB shows a tendency for long-term retention in the body.


  42/43

  Tytuł oryginału: Echokardiografia przezprzełykowa w ostrych zespołach wieńcowych.
  Tytuł angielski: Transesophageal echocardiography in acute coronary syndromes.
  Autorzy: Piotrowski Grzegorz
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 s.53-60, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej pt. Farmakoterapia skuteczna i bezpieczna Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia jest obecnie rutynową metodą diagnostyczną w kardiologii chociaż są pewne ograniczenia tej metody. Od czasu wprowadzenia echokardiografii przezprzełykowej do praktyki klinicznej w 1980 roku wskazania do jej wykonania ulegają ciągłemu poszerzeniu. Metoda ta może być także wykorzystana do monitorowania przebiegu i leczenia oraz do diagnostyki powikłań w ostrych zespołach wieńcowych.

  Streszczenie angielskie: Echocardiography is routine diagnostic method in cardiology however it has some limitations. Since transeophagel echocardiography was introduced into clinical practice in 1980, the guidelines for its apply have widened. This method mighht be also used to diagnose and to monitor the course and treatment of acute coronary syndromes and their complicationes.


  43/43

  Tytuł oryginału: Przydatność badania przeznabłonkowej różnicy potencjałów w diagnostyce mukowiscydozy : praca doktorska
  Autorzy: Piotrowski Robert, Milanowski Andrzej (promot.).; Instytut Matki i Dziecka Centrum Diagnostyki i Leczenia Mukowiscydozy w Warszawie
  Źródło: 2002, 66 k. : il., tab., bibliogr. 103 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21174

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: