Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIOTROWSKA-JASTRZĘBSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Rola antyoksydantów żywieniowych w stanie zdrowia i choroby.
Tytuł angielski: Nutritional antioxidants in health and disease.
Autorzy: Piotrowska-Jastrzębska Janina, Mikołuć Bożena, Motkowski Radosław
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.43-44, 46-49, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present sources of free radicals in the human organism and the mechanisms of their action, which is the background for further description of diseases, whose pathogenesis is connected with free radicals. The latest reports suggest that many of them can be prevented by nutrients rich in antioxidants, which support natural antioxidant barrier of the human body.


  2/5

  Tytuł oryginału: Współczesna wakcynologia - aspekty naukowe i praktyczne.
  Tytuł angielski: Contemporary vaccinology - scientific and practical aspects.
  Autorzy: Piotrowska-Jastrzębska Janina, Mikołuć Bożena, Motkowski Radosław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.526-529, il., tab., bibliogr 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wakcynologia stała się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, w której wykorzystuje się badania z zakresu epidemiologii, immunologii doświadczalnej i klinicznej, biologii molekularnej, biotechnologii i inżynierii genetycznej. Współczesna wakcynologia to nadal przede wszystkim immunoprofilaktyka, ale immunizacja organizmu przez podanie szczepionki przestała obecnie służyć wyłącznie do zwalczania chorób zakaźnych i infekcyjnych. Kierunki rozwoju współczesnej wakcynologii podporządkowane są jednemu zadaniu - opracowaniu szczepionki idealnej. Szczepionka ta wg kryteriów Edelmana musi być bezpieczna, efektywna w wzbudzaniu odporności, skuteczna w zapobieganiu chorobie i dostępna dla całej populacji świata. Wynikiem realizacji tego celu jest modyfikacja antygenów, zmiana adiuwantów i konserwantów, a także wdrażanie nowych technologii do produkcji szczepionek.

  Streszczenie angielskie: Vaccinology became interdisciplinary field of knowledge. It takes advantage of epidemiologi-cal and immunological researches and achievements of molecular biology, biotechnology and genetic engineering. Nowadays vaccinology remains mainly immunoprevention, but immunization of organism, as a result of vaccine injection, opens new possibilities in medicine. Directions of development present vaccinology are subordinated to one task - to invent an ideal vaccine. According to Edelman's criterions this vaccine has to be safe, effective in immunization, efficient in disease prevention and accessible for people all over the world. Realization of this aim causes modification of antigens, changes of adjuvant and preservatives and applying new technologies in production of vaccines.


  3/5

  Tytuł oryginału: Zapobieganie alergii pokarmowej i innym chorobom atopowym u dzieci.
  Tytuł angielski: Food alergy and other atopic diseases prevention in children.
  Autorzy: Piotrowska-Jastrzębska Janina Danuta
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.105-109, sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper discusses types of medical proceedings as well as dietary recommendations used for prevention of food allergy and other atopic diseases.


  4/5

  Tytuł oryginału: Potencjalne zagrożenia zdrowotne w populacji dzieci i młodzieży wynikające z niewłaściwego korzystania z mass mediów.
  Autorzy: Białokoz-Kalinowska Irena, Piotrowska-Jastrzębska Janina
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.131-132
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Soy isoflavones in prevention of civilization-related diseases.
  Autorzy: Mikołuć Bożena, Motkowski Radosław, Białokoz-Kalinowska Irena, Piotrowska-Jastrzębska Janina
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.301-305, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Soy is one of a few plants in which complementary protein is present, containing 8 essential amino acids (tryptophan, phenylalanine, lysine, threonine, methionine, leucine, isoleucine, valine), which cannot be produced by the organism, but are indispensable for its proper functioning. Soy contains no cholesterol. It is a rich source of nutriceuticals, isoflavones, protease inhibitors, phytic acid, cellulose, which are capable of inactivation of carcinogens, stimulation of the immune system, and possess a number of properties which may be used in prevention of cardiovascular diseases and other civilization-related pathologies (atherosclerosis, neoplasms). The paper presents metabolism of isoflavones in the human organism, as well as the hypothese concerning molecular mechanisms of the effect of genistein, which is the most abundant isoflavoner occurring in soy. The most important effects of soy and its components on human organisms arealso discussed.

  stosując format: