Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIOTROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Rola antyoksydantów żywieniowych w stanie zdrowia i choroby.
Tytuł angielski: Nutritional antioxidants in health and disease.
Autorzy: Piotrowska-Jastrzębska Janina, Mikołuć Bożena, Motkowski Radosław
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.43-44, 46-49, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present sources of free radicals in the human organism and the mechanisms of their action, which is the background for further description of diseases, whose pathogenesis is connected with free radicals. The latest reports suggest that many of them can be prevented by nutrients rich in antioxidants, which support natural antioxidant barrier of the human body.


  2/21

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji ECCO 11.
  Autorzy: Piotrowska Małgorzata, Pikiel Joanna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.69-70 - 11 Europejska Konferencja Onkologiczna Lizbona 21-25.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/21

  Tytuł oryginału: Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych a zakażenia wirusowe.
  Tytuł angielski: Transfusions of blood and blood products and viral infections.
  Autorzy: Wróblewska Marta, Piotrowska Ewa, Łuczak Mirosław
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.221-240, tab., bibliogr. [74] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Transfusions of blood and blood products are commonly used in medicine, but being biological materials they carry a risk of transmitting infections - viral, bacterial, parasitic, as well as prions. Laboratory tests used for screening of donated blood for viral infections at present cannot detect all infectious units. Criteria for selection of blood donors therefore must be very strict, while methods of inactivation of viruses and laboratory assays for detection of their presence must be improved. Indications for blood transfusion should be restricted.


  4/21

  Tytuł oryginału: Kwasy tłuszczowe błon komórkowych bakterii jako wskaźniki toksyczności związków aromatycznych.
  Tytuł angielski: Fatty acids of bacterial membranes as a biomarker of aromatic compounds toxicity.
  Autorzy: Mrozik Agnieszka, Piotrowska-Seget Zofia, Łabużek Sylwia
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (2) s.185-197, il., tab., bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Streszczenie angielskie: In all bacteria fatty acids are found as a major component of their membrane lipids. The well-known spectrum of bacterial fatty acids comprises saturated, cis, trans-monounsaturated, diunsaturated, cyclopropane, hydroxyl and methyl-branched fatty acids. Recently a new type has been found as membrane constituents - polyunsaturated fatty acids. The physical properties of bacterial membranes are determined by the composition of fatty acids. Some membrane active agents, including aromatic compounds, have a strong influence on membrane fluidity. These compounds dissolve in the cell membrane disturbing its integrity and affecting specific permeabilization. The hydrophobicity of an aromatic compound, expressed as its logP value, is a good indicator of its toxicity. Microorganisms however can adapt to many organic compounds by changing of their membrane fluidity. They can modify degree of saturation of fatty acids, the average chain length and the protein content. This mechanism is called "homeoviscosis adapatation". One of the key processes in the adaptation of some Pseudomonas, Vibrio and Escherichia coli strains, enabling them to tolerate aromatic compounds, appears to be the isomerization of cis - into trans-unsaturated fatty acids. The analysis of microbial membrane lipids, specifically phospholipid fatty acids (PLFA) is a powerful tool for monitoring the microbial responses to changes in tehir environment. Phospholipids are extracted directly from environmental samples to characterise microorganisms within their communities...


  5/21

  Tytuł oryginału: Współczesna wakcynologia - aspekty naukowe i praktyczne.
  Tytuł angielski: Contemporary vaccinology - scientific and practical aspects.
  Autorzy: Piotrowska-Jastrzębska Janina, Mikołuć Bożena, Motkowski Radosław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.526-529, il., tab., bibliogr 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wakcynologia stała się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, w której wykorzystuje się badania z zakresu epidemiologii, immunologii doświadczalnej i klinicznej, biologii molekularnej, biotechnologii i inżynierii genetycznej. Współczesna wakcynologia to nadal przede wszystkim immunoprofilaktyka, ale immunizacja organizmu przez podanie szczepionki przestała obecnie służyć wyłącznie do zwalczania chorób zakaźnych i infekcyjnych. Kierunki rozwoju współczesnej wakcynologii podporządkowane są jednemu zadaniu - opracowaniu szczepionki idealnej. Szczepionka ta wg kryteriów Edelmana musi być bezpieczna, efektywna w wzbudzaniu odporności, skuteczna w zapobieganiu chorobie i dostępna dla całej populacji świata. Wynikiem realizacji tego celu jest modyfikacja antygenów, zmiana adiuwantów i konserwantów, a także wdrażanie nowych technologii do produkcji szczepionek.

  Streszczenie angielskie: Vaccinology became interdisciplinary field of knowledge. It takes advantage of epidemiologi-cal and immunological researches and achievements of molecular biology, biotechnology and genetic engineering. Nowadays vaccinology remains mainly immunoprevention, but immunization of organism, as a result of vaccine injection, opens new possibilities in medicine. Directions of development present vaccinology are subordinated to one task - to invent an ideal vaccine. According to Edelman's criterions this vaccine has to be safe, effective in immunization, efficient in disease prevention and accessible for people all over the world. Realization of this aim causes modification of antigens, changes of adjuvant and preservatives and applying new technologies in production of vaccines.


  6/21

  Tytuł oryginału: Wcześniak
  Autorzy: Helwich Ewa, Kmita Grażyna, Kornacka Maria Katarzyna, Kułakowska Zofia, Nowakowska-Szyrwińska Ewa, Piotrowska-Wichłacz Aldona, Prost Marek E., Rudzińska-Chazan Maria, Rutkowska Magdalena, Szymczyk Eliza, Woynarowska Martyna, Zacharska-Kokot Ewa, Zawitkowski Paweł
  Opracowanie edytorskie: Helwich Ewa (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 210, [1] s., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,315

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  7/21

  Tytuł oryginału: Acidimetric titration of medicines being salts of weak acids and determining the end-point based on the iodate(V)-iodide reaction.
  Autorzy: Somogyi Eugeniusz, Piotrowska Joanna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.169-170, tab., bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A sample being a salt of weak acid in a solvent is determined with hydrochloric acid in the presence of iodate, iodide, and starch. The excess acid colours the solution blue.


  8/21

  Tytuł oryginału: Zapobieganie alergii pokarmowej i innym chorobom atopowym u dzieci.
  Tytuł angielski: Food alergy and other atopic diseases prevention in children.
  Autorzy: Piotrowska-Jastrzębska Janina Danuta
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.105-109, sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper discusses types of medical proceedings as well as dietary recommendations used for prevention of food allergy and other atopic diseases.


  9/21

  Tytuł oryginału: Enancjomerycznie czyste fosfonianowe analogi N-benzoilo- i N-Boc-3-fenyloizoseryny, łańcucha bocznego paklitakselu i docetakselu : praca doktorska
  Autorzy: Piotrowska Dorota Gabriela, Wróblewski Andrzej E. (promot.).; [Akademia Medyczna Zakład Chemii Bioorganicznej w Łodzi]
  Źródło: 2002, [9], 176 k : il., tab., bibliogr. 288 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20178

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska


  10/21

  Tytuł oryginału: Identyfikacja białka surowiczego rozpoznawanego przez przeciwciało monoklonalne przeciwko receptorowi TSH : praca doktorska
  Autorzy: Piotrowska Urszula, Adler Grażyna (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Biochemii w Warszawie
  Źródło: 2002, 63 k. : il., tab., bibliogr. 67 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20076

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  11/21

  Tytuł oryginału: Charakterystyka szczepów Neisseria meningitidis izolowanych w regionie kieleckim od dzieci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.
  Tytuł angielski: Characteristics of Neisseria meningitidis isolated in the Kielce region from children with meningitis.
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Patrzałek Marian, Piotrowska Mirosława, Klarowicz Anna, Hryniewicz Waleria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.929-935, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Szczepy N. meningitidis pozostają jedną z głównych przyczyn zachorowań i śmiertelności na świecie, zwłaszcza wśród dzieci. Celem pracy była analiza szczepów meningokokowych wyhodowanych od pacjentów z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w regionie kieleckim, gdzie liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie w Krajowym Ośrodku Referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i procent szczepów z obniżoną wrażliwością na penicylinę są najwyższe w Polsce. Fenotypowanie i metody biologii molekularnej wykazały heterogenność badanej populacji izolatów, jednak region ten powinien być brany pod uwagę jako potencjalny rezerwuar szczepów o obniżonej wrażliwości na penicylinę.


  12/21

  Tytuł oryginału: Leczenie sanatoryjne za granicą jako nowa forma powszechnej terapii, możliwa dzięki międzynarodowej wymianie usług zdrowotnych.
  Tytuł angielski: Health recovery cure in an abroad sanatorium as a new form of popular therapeutic procedure accessible through international cooperation.
  Autorzy: Brodziak Andrzej, Piotrowska Eugenia, Ziółko Ewa, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.101-107, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/21

  Tytuł oryginału: Zdalna pomoc w naglących sytuacjach medycznych poprzez serwis Internetowy, dostępny także poprzez telefony komórkowe.
  Tytuł angielski: Internet services related to health and emergency medicine, accessible by mobile telephones.
  Autorzy: Brodziak Andrzej, Piotrowska Eugenia, Seehawer Mirosław
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.211-215, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Streszczenie polskie: Możliwości nowych technologii komunikacyjnych zwiększają się szybko. W ostatnim dziesięcioleciu powstała sieć Internet i rozwinęła się telefonia komórkowa. Nowe typy telefonów komórkowych, działające w oparciu o tzw. Wireless Application Protocol (WAP) umożliwiają bezprzewodowy dostęp do części zasobów Internetu. Jest wdrażana już nowa technologia zwana: Universal Mobile Telephone System (UMTS) umożliwiająca teletransmisję danych na telefon z ogromną szybkością, co umożliwi przeglądanie zwykłych "nieokrojonych", multimedialnych stron www, łącznie ze śledzeniem filmów. Autorzy pracy dokonują więc przeglądu okoliczności życiowych i innych uwarunkowań wykorzystywania przenośnych urządzeń komunikacyjnyh z powodów zdrowotnych. Są oni przekonani, że przenośne, noszone przy sobie telefony będą użyteczne w naglących sytuacjach medycznych. Prócz zwykłych funkcji telefonu możliwe będzie odwoływanie się do automatycznych, półautomatycznych i osobowych Internetowych serwisów informacyjnych. Prócz automatycznych porad np. w trybie odpowiedzi na tzw. często zadawane pytania, człowiek, operator serwisu, pełniący dyżur może doradzić, odsyłając zainteresowanych do poszczególnych informacji, zamieszczonych na stronach www. Autorzy są zdania, że wkrótce poprzez telefony komórkowe będą dostępne także Internetowe automaty softwerowe opracowane w celu usprawnienia obsługi osób ubezpieczonych, poszukujących możliwości np. konsultacji u specjalistów, możliwości wykonania skomplikowanego ...

  Streszczenie angielskie: Antybody experiences recently new possibilities of communication and data retrieval. The Internets develops very quickly. New mobile phones, using so called Wireless Applications Protocol (WAP) have remote access to a part of Internet data. So called Universal Mobile Telephone System (UMTS) is just implemented. This technology afford enormous speed of data transfer, what will enable access to multimedia Internet files. The authors of the paper review then implications and common living circumstances and limitations of the utilization of mobile, miniature communicative devices in relation to medicine and health care needs. They are convinced that mobile, personal phones or palmtop computers, having permanent access to the Internet will be useful especially in sudden, emergency medical situations. Apart of common, usual telephone function, they will enable access to services generating advices automatically, semiautomatically or with participation of a living operators. A personal expert, apart of advices supplied in mode of answer for so called Frequently Asked Questions is able to suggest particular websites or www pages. The authors argue, that in the near future, appropriate Internet software bots will be constructed, which will enable also the semi-automatic allocation (reservation) of medical services like consultations, hospitalizations, resort therapy on so on. It will improve attendance of membes of public or additional, private insurence compary progtams. The ...


  14/21

  Tytuł oryginału: Replantacja zębów stałych - postępowanie.
  Tytuł angielski: Reimplantation of avulsed permanent teeth - proceedings.
  Autorzy: Piotrowska Magdalena
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.668-676, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Replantacja zęba jest to zabieg polegający na wprowadzeniu utraconego w wyniku urazu zęba do zębodołu. Najczęściej dochodzi do całkowitego zwichnięcia zęba lub kilku zębów w odcinku przednim szczęki, rzadziej żuchwy. Konsekwencją utraty zębów jest niedorozwój wyrostka zębodołowego, zaburzenia artykulacji dźwięków i przyjmowania pokarmów. Nie bez znaczenia są również względy estetyczne. Szybko i sprawnie wykonana replantacja pozwala na prawidłowe wgojenie się zęba bez powikłań jakimi są resorpcja zapalna i znamienna korzenia zęba. Powodzenie zabiegu zależy od wieku i stanu ogólnego pacjenta, stopnia rozwoju korzenia replantowanego zęba, czasu jaki minął pomiędzy urazem a replantacją, środowiska w jakim ząb był przechowywany po urazie i metody replantacji oraz wyników leczenia endodontycznego. W pracy zaproponowano schemat postępowania z zębem całkowicie zwichniętym uwzględniający leczenie endodontyczne. Opisano najczęściej występujące po zabiegu replantacji powikłania oraz metody zapobiegające ich występowaniu.

  Streszczenie angielskie: Reimplantation is the repositioning of a tooth avulsed as a result of trauma into its alveolus. Avulsion most often concerns one or more anterior maxillary teeth, less often mandibular teeth. The consequence of tooth loss is underdevelopment of the alveolar process and defects of articulation and feeding. Aesthetic concerns are also not unimportant. Fast and efficient performance of the reimplantation allows for proper healing, without such complications as inflammatory and replacement root resorption. The success of the procedure depends on the age and general condition of the patient, the stage of root development of the reimplanted tooth, the time span between the injury and reimplantation, the storage medium, the method of reimplantation and the results of endodontic treatment. The paper proposes a treatment plan for monaging an avulsed tooth, which includes endodontic treatment. The most common complications following reimplantation, and ways to avoid them, have been described.


  15/21

  Tytuł oryginału: Potencjalne zagrożenia zdrowotne w populacji dzieci i młodzieży wynikające z niewłaściwego korzystania z mass mediów.
  Autorzy: Białokoz-Kalinowska Irena, Piotrowska-Jastrzębska Janina
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.131-132
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/21

  Tytuł oryginału: Photooxidation of papaverine, papaverinol and papaveraldine in their chloroform solutions.
  Autorzy: Piotrowska Karolina, Hermann Tadeusz W., Augustyniak Włodzimierz
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.359-364, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Papaverine hydrochloride, papaverinol, and papaveraldine chloroform solutions were exposed to UV light of 254 nm in atmospheric, aerobic and anaerobic (helium) conditions. The same degradation products appear (TLC) in the above papaverine hydrochloride chloroform solutions. However, the rate of papaverine hydrochloride degradation processes is enhanced as a function of oxygen pressure. Papaverinol and papaveraldine photooxidation products are essentially not different from those observed in the above papaverine chydrochloride solutions. However, the amount of an unknown brown degradation product (X) is the greatest in the papaverinol chloroform solution degraded. That brown compound was previously observed in papaverine either hydrochloride or sulfate injection solutions on their storage even when protected from daylight. The preliminary X product structure development was undertaken (TLC, molecular weight, elemental analysis, UV/VIS, IR and C MAS NMR spectroscopy).


  17/21

  Tytuł oryginału: Charakterystyka dwóch różnych koncepcji kształcenia w zakresie zdrowia publicznego - wraz z prezentacją metodologii i programów nauczania poprzez witrynę internetową.
  Tytuł angielski: Characteristics of two different concepts of the education in public health - with the presentation of programs by means of the internet website.
  Autorzy: Brodziak Andrzej, Bucior Jacek, Piotrowska Eugenia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.91-98, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  18/21

  Tytuł oryginału: Antioxidative properties of coenzyme Q10 and vitamin E in exposure to xylene and gasoline and their mixture with methanol.
  Autorzy: Piotrowska D., Długosz A., Pająk J.
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.427-432, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Exposure to a mixture of solevents in industry is still a problem particularly in industrial laboratories. In the paint and laquer industry the employees are exposed to xylene (Rx) and gasoline (Rg). The influence of xylene and gasoline or their mixture with methanol on lipid peroxidation was evaluated in the presented paper. Antioxidative properties of CoQ10 or vitamin E were also tested. It was observed that xylene caused an increase of lipid peroxidation measured as a MDA level in all used concentration, but gasoline only in very high doses. The mixture of xylene with methanol increased significantly MDA level, whereas gasoline with methanol did not influence lipid peroxidation. The character of interaction depends on hydrocarbons dose. CoQ10 and vitamin E are effective antioxidants lowering the increased MDA level caused by xylene, gasoline or their mixture with methanol, however the dose of CoQ10 should be adjusted to the strength of oxidative stress in order to avoid disadvantageous effect. CoQ10 is a more effective antioxidant in exposure to xylene rather than gasoline, but vitamin E acts better in exposure to gasoline decreasing the MDA level.


  19/21

  Tytuł oryginału: Rozwój słuchowy dzieci z implantem ślimakowym - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: The results of auditory development in children with cochlear implants.
  Autorzy: Szuchnik Joanna, Święcicka Anita, Piotrowska Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 21 s.79-89, il., bibliogr. s. 88-89, sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  20/21

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomiarów elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego w dopasowaniu procesora implantu ślimakowego.
  Tytuł angielski: Application of stapedius muscle reflex measurement in cochlear implant speech processor fitting.
  Autorzy: Lorens Artur, Skarżyński Henryk, Śliwa Lech, Piotrowska Anna, Walkowiak Adam, Wąsowski Arkadiusz
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.185-192, il., bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/21

  Tytuł oryginału: Soy isoflavones in prevention of civilization-related diseases.
  Autorzy: Mikołuć Bożena, Motkowski Radosław, Białokoz-Kalinowska Irena, Piotrowska-Jastrzębska Janina
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.301-305, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Soy is one of a few plants in which complementary protein is present, containing 8 essential amino acids (tryptophan, phenylalanine, lysine, threonine, methionine, leucine, isoleucine, valine), which cannot be produced by the organism, but are indispensable for its proper functioning. Soy contains no cholesterol. It is a rich source of nutriceuticals, isoflavones, protease inhibitors, phytic acid, cellulose, which are capable of inactivation of carcinogens, stimulation of the immune system, and possess a number of properties which may be used in prevention of cardiovascular diseases and other civilization-related pathologies (atherosclerosis, neoplasms). The paper presents metabolism of isoflavones in the human organism, as well as the hypothese concerning molecular mechanisms of the effect of genistein, which is the most abundant isoflavoner occurring in soy. The most important effects of soy and its components on human organisms arealso discussed.

  stosując format: