Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIOTROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Prenatalna diagnostyka zespołu Edwardsa z uwzględnieniem amniopunkcji i kordocentezy genetycznej.
Tytuł angielski: Prenatal diagnosis of Edwards syndrome considering amniocentesis and cordocentesis.
Autorzy: Nowicki Grzegorz A., Ałaszewski Wojciech, Borowski Dariusz, Chilarska Tatiana, Piotrowicz Małgorzata, Kozłowska Magdalena
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.337-342, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/15

  Tytuł oryginału: Rozpoznanie prenatalne podwójnej aneuploidii 48,XXY,+18 - analiza przypadku.
  Tytuł angielski: Prenatal diagnosis of double aneuploidy, 48,XXY,+18 - case report.
  Autorzy: Nowicki Grzegorz A., Piotrowicz Małgorzata, Ałaszewski Wojciech, Hawuła Wanda, Fiks Tomasz, Kozarzewski Marek
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.343-346, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/15

  Tytuł oryginału: Zespół Edwardsa w materiale Kliniki Neonatologii ICZMP w latach 1993-2001.
  Autorzy: Pastuła-Mańko Elżbieta, Piotrowicz Małgorzata, Grodzicka Alicja, Czichos Ewa, Gulczyńska Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.362-367, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/15

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK, Kościelisko, 7-9.03.2002.
  Autorzy: Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.454-455 - 4 Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Elektrokardiografii Holterowskiej i Nieinwazyjnej Kościelisko 07-09.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne


  5/15

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal echocardiography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 1.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzata, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.177-182, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie kardiologiczne stanowiły 75 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną mogącą sugerować T21 była wada serca (72 proc.) pod postacią wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego (w 13 na 18 przypadków). Badanie echokardiograficzne płodu wydaje się być przydatne do wyłonienia z grupy ciężarnych niskiego ryzyka potencjalnych kandydatek do badań cytogenetycznych w kierunku T21.

  Streszczenie angielskie: Between 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute there were ultrasound and echocardiography examinations performed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the case come from low risk groups of pregnant women. Congenital heart defects (AV-canal in 13/18 cases) were the most common anomalies diagnosed prenatally in fetuses with Down Syndrome. In fetuses with DS, funcional cardiac anomalies with normal heart anatomy were recorded: disproportion and hypertrophy in 4/12 cases, tricuspid valve regurgitation, bright spot and pericardial effusion in 3/12 cases. The aim of our study was a retrospective analysis of fetuses with DS, which were diagnosed at the Department for Diagnosis of Congenital at the Institute of "PMMH" in 1994-1999 years.


  6/15

  Tytuł oryginału: Przydatność badania sonograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal sonography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 2.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzta, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.183-187, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie pozasercowe stanowiły 25 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną pozasercową u płodów z T21 była wada przewodu pokarmowego pod postacią niedrożności dwunastnicy w 13/40 = 32,5 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: In the years 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute, there were ultrasound and echocardiography examinations pewrformed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the cases from low risk groups of pregnant women. Extracardiac malformations were diagnosed prenatally in 25 p.c. fetuses with Down Syndrome. The most common anomaly from extracardiac malformations was duodenal atresia (13/40 cases - 32,5 p.c.).


  7/15

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce zespołu Patau (analiza 11 przypadków).
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography in the diagnosis of aneuploidy based upon prenatally diagnosed Patau Syndrome fetuses (case analysis).
  Autorzy: Janiak Katarzyna, Kaczmarek Piotr, Krasoń Aneta, Nowicki Grzegorz, Piotrowicz Małgorzata, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.606-612, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Od 1944 roku do końca 1999 w Zakładzie Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" zarejestrowano 11 przypadków płodów z potwierdzoną badaniami cytologicznymi trisomią 13 pary (zespół Patau). Celem pracy było wykazanie przydatności diagnostyki sonograficznej i echokardiograficznej w II trymestrze ciąży w oparciu o analizę retrospektywną przypadków z zespołem Patau. W większości pochodziły one z ciąż ryzyka. Zespół Patau w badanej serii manifestował się wadami w zakresie różnych układów i narządów, w tym najczęściej wadami serca (7/11), ośrodkowego układu nerwowego (6/11) i układu moczowego (6/11). Stosunkowo często w przebiegu trisomii 13 występowało wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu (4/11).

  Streszczenie angielskie: Objective: Assessment of usefulness of the fetal echocardiography and genetic sonography in prenatal diagnosis trisomy 13 (retrospective analysis). Material and method: Between 1991-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformation at the Institute of PPMH in 11 fetuses with Patau Syndrome ultrasound and echocardiography examination were performed. In our study the most of cases come from low risk of pregnant women. Results: Fetal heart defect was the most common anomaly diagnosed prenatally in fetuses with Patau Syndrome (7/11), the second one were central nervous system anomalies (6/11) and genitoyrinary system anomalies (6/11).


  8/15

  Tytuł oryginału: Wpływ wczesnej rehabilitacji kardiologicznej na osiągane wielkości parametrów oddechowych u chorych po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych.
  Autorzy: Kazimierska Barbara, Smolis-Bąk Edyta, Kowalik Ilona, Dąbrowski Rafał, Rudnicki Stanisław, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.39-45, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena możliwości przywrócenia choremu po CABG prawidłowej wydolności oddechowej przy systematyczne stosowanie ćwiczeń oddechowych i wczesnego uruchamiania. Badaniami objęto 70 mężczyzn w wieku od 35 do 70 lat, którzy przeszli planową operację wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG). Przed zabiegiem przygotowano ich oddechowo. Po spełnieniu odpowiednich kryteriów i niepowiklanym przebiegu operacji chorych poddano 7-dniowej rehabilitacji szpitalnej, zawierającej rozłożone w czasie ćwiczenia: oddechowe, czynne stawów kończyn górnych i dolnych, ogólnousprawniające, izometryczne, spacery i chodzenie po schodach. Przed wyjściem chorym wręczono zestaw ćwiczeń, które powinny wykonywać przez 3 miesiące w domu. Spirometrem PNEUMO RS 2000 oceniono wielkość parametrów oddechowych przed zabiegiem, w 7 dobie i 3 miesiącach po CABG. Wczesna rehabilitacja po operacji serca poprawia wielkość parametrów oddechowych dopiero po 3 miesiącach po CABG. Wskazana jest kontynuacja ćwiczeń oddechowych nawet do 6 miesięcy.


  9/15

  Tytuł oryginału: Wpływ treningu interwałowego na wydolność fizyczną chorych z niewydolnością serca - 2 lata obserwacji.
  Autorzy: Mazurek Krzysztof, Rydzewska Ewa, Dobraszkiewicz-Wasilewska Barbara, Rudnicki Stanisław, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Rausińska-Nocny Ligia, Bątkowska Krystyna, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.53-64, il., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu kontrolowanego wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną chorych z cechami niewydolności serca (II-III klasa wg NYHA) ocena efektów odległych - 2 lata obserwacji oraz dokonanie oceny porównawczej wyliczonej wielkości parametru MET (wydatku energetycznego) w czasie badania wysiłkowego EKG oraz w czasie badania ergospirometrycznego. Badaną grupę stanowiło 45 chorych z niewydolnością serca oraz 40 bez cech niewydolności serca. Pacjentów losowo zakwalifikowano do grupy rehabilitowanej A (23 pacjentów z niewydolnością serca) oraz B (40 pacjentów bez cech niewydolności). Pacjenci przebyli cykl 24 treningów interwałowych na ergometrze rowerowym. Wydolność fizyczną oceniano na podstawie wyników uzyskanych w czasie submaksymalnych testów wysiłkowych we wszystkich badanych grupach, a efekty rehabilitacji jedynie w grupie A i K. W opracowaniu wyników uwzględniono następujące dane: stan kliniczny pacjenta, czas trwania badania wysiłkowego, przebytej drogi oraz kosztu metabolicznego. Ocenie poddano również wybrane parametry w czasie trwania treningów interwałowych: tętno, skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze, wielkość stosowanych obciążeń treningowych (W), wykonaną pracę (J) w trakcie wybranych treningów [1, 6, 12, 18, 24]. Przeprowadzona analiza wyników próby wysiłkowej przed i po zakończeniu treningów interwałowych na ergometrze rowerowym wskazuje na pozytywny wpływ tej formy treningu na poprawę stanu klinicznego i wydolności fizycznej. W rehabilitowanych grupach wskaźniki próby wysiłkowej istotnie się pojawiły...


  10/15

  Tytuł oryginału: Bibliografia prac Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu opublikowanych w roku 1999
  Opracowanie edytorskie: Piotrowicz Aniela (red. i oprac.), Grządzielewska Ewa (oprac.), Haremza Maria (oprac.), Hepner Dorota (oprac.).
  Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Biblioteka Główna w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 671, [1] s., 24 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,427

  Typ dokumentu:
 • bibliografia

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  11/15

  Tytuł oryginału: Półwiecze Biblioteki Głównej 1952-2002
  Opracowanie edytorskie: Piotrowicz Aniela (red.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 99 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,030

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  12/15

  Tytuł oryginału: Miopatia związana ze stosowaniem statyny wraz z cyklosporyną po transplantacji serca.
  Tytuł angielski: Skeletal myopathy associated with concomitant use of statin and cyclosporin in a heart transplant patient - case report.
  Autorzy: Wolszakiewicz Jadwiga, Bilińska Maria, Wołkanin-Bartnik Jolanta, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.446-447, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 62-letniej chorej po transplantacji serca z powodu kardiomiopatii niedokrwiennej z zaburzeniami gospodarki lipidowej w wywiadzie, zastosowano terapię cykosporyną i statynami. W trakcie skojarzonego leczenia obserwowano kliniczne i biochemiczne cechy miopatii, które ustąpiły po odstawieniu statyn. Prezentacja przypadku ma zwrócić uwagę na możliwość występowania opisywanych powikłań u pacjentów po przeszczepie serca.


  13/15

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Depresja, wrogość i izolacja społeczna pacjentów z chorobą wieńcową].
  Autorzy: Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (5) s.16-17, il. - Oprac. na podst. czas. Current Treatment Opinion in Cardiovascular Medicine 2002; 4 : 77-85
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/15

  Tytuł oryginału: Sejsmokardiografia - nieinwazyjna metoda oceny funkcji lewej komory. Wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Seismocardiography - a noninvasive technique for estimating left ventricular function. Preliminary results.
  Autorzy: Korzeniowska-Kubacka Iwona, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.774-776, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Sejsmokardiografia (SKG) jest to przedsercowa rejestracja fal niskiej częstotliwości pojawiających się w czasie pracy mechanicznej serca i przenoszonych na powierzchnię klatki piersiowej. Jest to powiązanie technologii z dziedziny sejsmologii z analizą sygnału do oceny biomechanicznej funkcji serca. Sejsmokardiografia może być wykorzystana do wykrywania zmian funkcji serca w czasie wysiłku. Cel pracy: Wykazanie przydatności SKG próby wysiłkowej do oceny funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Materiał: badaniami objeto 50 pacjentów podzielonych na 2 grupy: - Grupę A stanowiło 20 pacjentów po zawale serca w wieku 52 ń 10 lat z dysfunkcją miesnia lewej komory i frakcją wyrzutową L 45 proc. (20 proc-45 proc., średnią 38 proc.), - Grupę B stanowiło 30 zdrowych ochotników w wieku 34 ń 7 lat. Metoda: Wszyscy badani mieli wykonany elektrokardiograficzny test wysiłkowy (ETT) na cykloergometrze ograniczony objawami. Próbę SKG wykonywano łącznie z ETT. Oceniano: czas trwania, obciążenie, częstotliwość rytmu serca, ciśneinie tętnicze z próby ETT. POdokresy skurczu i rozkurczu lewej komory (PEP, LVET, PEP/LVET, IRT) oceniono z zapisu SKG w spoczynku i w czasie wysiłku. Wyniki: Grupa B prezenotwała lepszą wydolność fizyczną (próba ETT trwałą dłużej: 9 ń 2 vs 7 ń 2 min., p 0,0001), osiągnięte obciążenie było wyższe (168 ń 28 vs 118 ń 33 W p 0,0001), częstotliwość rytmu serca w czasie wysiłku była wyższa (162 ń 10 vs 129 ń 25 p ...

  Streszczenie angielskie: Seismocardiography (SCG) is a precardiac registration of low frequency waves generated during mechanical work of the heart and transmitted to the surface of the chest. It is a methodology dervied from the field of seismology combined with signal analysis to evaluate the biomechanical function of the heart. SCG can be used for monitoring changes in cardiac function during stree testing. Objcetives: Usefulness of SCG exercise testing for estimating left ventricular systolic and diastolic function in patients with coronary heart disease. The study population consisted of 50 patients divided into two groups: Group A with 20 patients after myocardial infraction aged 52 ń 10 years with left ventricular dysfunction and ejection fraction min. 20 p.c., max. 45 p.c., mean 38 p.c.; Group B with 30 healthy volunteers anged 34 ń 7 years. Methods: All patients underwent symptom-limited exercise testing (ETT) combined with SCG testing. We measured ETT duration as well as workload, heart rate and blood pressure during ETT. In addition, we measured left ventricular systolic and diastolic time intervals (PEP, LVET, PEP/LVET, IRT) at rest and during SCG exercise testing. Resutls: Group B exhibited better physical capacity; in particular the mean ETT duration was longer (9 ń 2 vs. 7 ń 2 min p 0.0001), maximla workload was higher (168 ń 28 vs. 118 ń 33 W p 0.0001), and heart rate during exercise was higher (162 ń 10 vs. 129 ń 25p 0.0001). In group A with lower EF PEP was prolonged ...


  15/15

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 8th European Conference of Medical and Health Libraries Cologne, September 16-21, 2002.
  Autorzy: Piotrowicz Aniela, Grządzielewska Ewa, Torlińska Barbara
  Źródło: Biul. Gł. Bibl. Lek. 2002: 48 (366) s.117-119 - 8 Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Medycznych Bibliotek i Ośrodków Informacji Kolonia 16-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 311,006

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: