Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PILISZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: HERMES - komputerowy system konsultacyjny wspomagający diagnostykę nadciśnienia tętniczego.
Tytuł angielski: HERMES - knowledge based expert system to aid a primary care physican practice and training in the diagnosis of arterial hypertension.
Autorzy: Ruszkowski Jacek, Grodzicki Tomasz, Piliszek Ewa
Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.1-7, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,470

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • kardiologia

    Streszczenie polskie: Problem wspomagania lekarza we wczesnym wykrywaniu i postępowaniu w nadciśnieniu tętniczym doczekał się wielu opracowań w postaci wytycznych, standardów postępowania, rekomendacji, protokołów, algorytmów itp. Jednak tego rodzaju pomoce odnoszą się mniej lub bardziej do "przeciętnego pacjenta", z którym w praktyce lekarze stykają się dość rzadko. Dopiero przywołanie komputerowego systemu konsultacyjnego, z którym można prowadzić dialog, sprawia, że w miejsce "przeciętnego pacjenta" obiektem rozwiązań staje się pacjent rzeczywisty - autentyczny przypadek kliniczny, z dowolną kombinacją cech i objawów. Podstawowym celem bandań było opracowanie komputerowego systemu konsultacyjnego HERMES (Hypertension Explanation by a Rule-based Medical Expert System) z bazą wiedzy medycznej ekspertów, jako pomocy lekarza pierwszego kontaktu w wyjaśnianiu przyczyn nadciśnienia tętniczego. System może ułatwiać mu dochodzenie do rozpoznania lub dobrze uzasadnionych podejrzeń, szczególnie w procesach formułowania i różnicowania hipotez diagnostycznych, oraz wyboru działań diagnostycznych, najszybciej (i najtaniej) prowadzących do rozpoznania. Materiał do realizacji projektu stanowi wiedza ekspertów. Aby ją uzyskać oraz zbudować system konsultacyjny, wykorzystano opracowaną w lataach ubiegłych metodę gromadzenia i przetwarzania wiedzy medycznej ekspertów ELSA (Expert Lattice Structured Acquirements) oraz system definiowania baz wiedzy ekspertów medycznych ELSA-Shell. Oracowano bazę wiedzy na temat wyjaśniania przyczyn nadciśnienie obejmującą definicje: 17 hipotez diagnostycznych - przyczyn nadciśnienia tętniczego...

    stosując format: