Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PILEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Kobiety w wieku rozrodczym wobec samobadania piersi.
Tytuł angielski: Women in procreative age in the face of breast self-examination.
Autorzy: Pilewska Anna, Kanadys Katarzyna, Łepecka-Klusek Celina, Bucholc Marzena
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.326-328, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy kobiety w wieku rozrodczym wykonują samobadanie piersi, jak często to czynią i od czego to zależy? Badaniamimobjęto 149 studentek Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie. Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz ankiety. Stwierdzono, że wykonanie samobadania piersi potwierdzilo 79,9 proc. kobiet, lecz nie wszystkie robiły to regularnie. Kobiety o bardzo dobrej lub dobrej sytuacji materialnej częściej badały swoje piersi niż kobiety o złej lub przeciętnej sytuacji. Troska o własne zdrowie była najczęściej podawanym przez badane motywem samokontrolo piersi. Kobiety, ktore pisały, że nie wykonują samobadania, argumentowały to lękiem przed wykryciem zmiany.


  2/4

  Tytuł oryginału: Osteoporoza - jak jej zapobiec?
  Autorzy: Pilewska Anna, Kanadys Katarzyna, Sendecka Anna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (5/6) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Postrzeganie choroby nowotworowej a podejmowanie działań profilaktycznych.
  Tytuł angielski: Perception of neoplasm's disease and the undertaking of prophylactic activity.
  Autorzy: Pilewska Anna, Łepecka-Klusek Celina, Bucholc Marzena, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1142-1146, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy wyobrażenia o chorobie nowotworowej miały wpływ na podejmowanie przez pielęgniarki i położne działań profilaktycznych. Badaniami ankietowymi objęto 202 osoby. Blisko połowa (49,0 proc.) z nich kojarzyła chorobę nowotworową z cierpieniem, prowadzącym do śmierci. Do informowania innych o zasadach samokontroli przyznało się 72,3 proc., a tylko co trzecia pisała, że regularnie bada swoje piersi. Wyobrażenia o chorobie nowotworowej nie miały wpływu na regularność samobadania i podejmowanie jakichkolwiek działań w zakresie profilaktyki raka piersi.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Breast cancer is one of the most frequently medical problems of Polish women. Design: The aim of the study was to answer the question, if imagination of neoplasm disease influence the undertaking of prophylactic activity by nurses and midwives. Materials and methods: Study was carried out among 202 female students from the Faculty of Nursing and Health Studies at the University Medical School in Lublin. Study was carried on the basis of the author's questionnarie. Result: Nearly half (99, that is 49,0 p.c.) respondents associated neoplasm's disease with suffering resulting in death. The majority (146, it means 72,3 p.c.) of women said that they had informed others of guidelines on breast self - control. Only 31,7 p.c. of respondents wrote that they practise breast self - examination on regular basis. Conclusions: Imagination of neoplasm's disease did not influence regularity of self - examination and undertaking of prophylactic activity against breast cancer.


  4/4

  Tytuł oryginału: Personel medyczny wobec profilaktyki raka narządu rodnego i sutka.
  Tytuł angielski: Medical personnel in the face of prophylaxis of reproductive organ and breast cancer.
  Autorzy: Łepecka-Klusek Celina, Pilewska Anna, Bucholc Marzena, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1147-1150, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu pielęgniarki i położne odnoszą do siebie podstawowe zasady profilaktyki nowotworów narządu rodnego i piersi oraz czy fakt opiekowania się chorą na raka ma wpływ na ich zachowania zdrowotne.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Breast cancer is one of the most frequent medical problems of women in Poland. Design: The aim of the study was to verify, whether and how far nurses and midwives keep fundamental rules of prophylaxis of breast cancer and that of reproductive orgnas and whether the fact of taking care of a patient with cancer influence their health's behaviour. Mateirals and methods: Questionnaire study was carried out among 202 people. Resutls: Only 17,8 p.c. of all respondents have not taken any actions to protect themselves against tumours disease. The others tried to assume a healthy life style and took advantage of prophylactic examinations. The variables accepted in the study did not differentiate the surveyed behaviour. Conclusions: Majority of nurses and midwives have taken prophylactic activity of breast cancer. The fact of taking care of a patient with cancer did not influence their health's behaviour.

  stosując format: