Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PILARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciw białku p53 w surowicy chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Serum anti-p53 antibodies (Ab-anty-p53) in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC).
Autorzy: Skrzypski Marcin, Szymanowska Amelia, Janowicz Anna, Dziadziuszko Rafał, Ramlau Rodryg, Kozielski Jerzy, Pilarska-Machowicz Anna, Dobrzańska Zuzanna, Bigda Jacek, Krzakowski Maciej, Jassem Ewa, Jassem Jacek
Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.353-358, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,096

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the frequency of serum Ab-anty-p53 in 39 patients with advanced NSCLC and to evaluate the predictive value of the test. Antibodies were present in 10 (25.6 p.c.) of patients. There was no correlation between Ab-anty-p53 and clinical characteristics including age, gender, and histological type of tumor. In 17 patients response to chemotherapy (CT) was obtained (in one patient - complete, and in 16 - partial response). The percentage of patients responding to CT in group with and without serum antibodies did not differ significantly (33 p.c. and 48 p.c., respectively; p = 0.48). The results of the study indicate that serum Ab-anty-p53 are relatively often present in advanced NSCLC patients, however the clinical value of this test needs further evaluation.


  2/7

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń rozpuszczalnej formy cząsteczki adhezyjnej ICAM-1 do oceny aktywności choroby i efektów leczenia obrzękowo-naciekowej postaci oftalmopatii tarczycowej w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa.
  Tytuł angielski: Usefulness of soluble ICAM-1 measurements for evaluation the disease activity and efficiency of therapy in patients with infiltrative Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Kulig Grzegorz, Pilarska Krystyna, Kulig Jolanta, Krzyżanowska-Świniarska Barbara, Robaczyk Maciej, Baraniak Artur
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1161-1169, il., tab., bibligor. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy oznaczali stężenia rozpuszczalnej formy międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej-1 (ICAM-1) u pacjentów z postępujacą oftalmopatią tarczycową (OT), stabilną postacią OT, u chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa (G-B) bez OT oraz osób zdrowych. Najwyższe średnie stężenie sICAM-1 stwierdzono w grupie chorych z postępującą OT. U pacjentów ze stabilną postacią OT i chorobą G-B w fazie nadczynności bez OT, średnie stężenia sICAM-1 były niższe. u pcajentów z postępującą OT, stężenia sICAM-1 w trakcie stosowanego leczenia obniżyły się znacząco (p 0,005), równolegle z poprawą obrazu klinicznego oftalmopatii. W grupie chorych z nadczynnością tarczycy stężenia sICAM-1 po uzyskaniu eutyreozy uległy znacznemu zmniejszeniu (p 0,05), a uzyskane wartości były istotnie niższe niż u osób z postępującą OT (p 0,05) i jednocześnie nieznacznie wyższe w porównaniu ze stężeniami sICAM-1 u pcajentów ze stabilną OT. Wnioski: stężenia sICAM-1 dobrze odzwierciedlają aktywność procesu chorobowego w postępującej postaci OT. Obniżene stężeń sICAM-1 koresponduje z porawą obrazu kliniczego oftalmopatii tarczycowej.

  Streszczenie angielskie: The authors studied serum levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) in patietns with progressive Graves' ophthalmopathy (GO), stable GO, hyperthyroid Graves' disease (GD) without GO and in healthy controls. The highest serum concentrations of sICAM-1 were observed in patietns with progressive GO. In patients with stable GO and GD mean serum levels of sICAM-1 were elevated to a lesser degree. Mean serum concentrations of sCIAM-1 decreased significantly during treatment of patients with the progressive GO parallel to the improvement of the eye changes. In patietns with hyperthyroid GD serum levels of sICAM-1 decreased significantly after they had become euthyroid. Mean sICAM-1 level in the euthyroid GD was markedly decreased in comparison to the group of patients with progressive GO and slightly elevated when compared to stable GO. In conclusion, serum levels of sICAM-1 seems to be a good parameter of disease activity in progressive infiltrative GO. The decrease in sICAM-1 concentrations in patietns with the progressive GO closely corresponds to the improvement of the clinical picture of the progressive GO.


  3/7

  Tytuł oryginału: Krążące w surowicy cząsteczki adhezyjne z grupy adresyn naczyniowych: sICAM-1, sVCAM-1 oraz selektyn: sP-selektyny u pacjentów ze swieżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 i ich krewnych pierwszego stopnia jako czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu 1 : praca doktorska
  Autorzy: Baraniak Artur, Pilarska Krystyna (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 65 k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20295

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/7

  Tytuł oryginału: Epidemiologia złośliwych nowotworów jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Epidemiology of oral malignant tumors.
  Autorzy: Pilarska Agnieszka, Samolczyk-Wanyura Danuta, Piekarczyk Janusz, Zatoński Witold, Pilarski Paweł
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.728-737, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory złośliwe jamy ustnej stają się bardzo istotnym problemem onkologicznym w Polsce. Zachorowalność ich stale wzrasta i dochodzi już do 7 proc. wśród nowotworów rozpoznawanych na świecie u mężczyzn. W Polsce osiąga 4,4 proc. u mężczyzn i 1,4 proc. u kobiet. W ostatnim 30-leciu obserwuje się ponad dwukrotny wzrost zachorowań i zgonów na nowotwory o tym umiejscowieniu, wśród mężczyzn w średnim wieku nawet 4 krotny. Celem pracy było przedstawienie epidemiologii, tak by mogła ona służyć do sformułowania hipotez etiologicznych, które powinny być wykorzystane do opanowania choroby, oceny postępowania leczniczego i zapobiegawczego w praktyce.

  Streszczenie angielskie: Oral malignant tumors become the most important oncologic problem in Poland. Its incidence has been constantly increasing, and is reaching in males nearly 7 p.c. of the new cases of malignant tumors recognized world-wide. In Poland it accounts 4.4 p.c. in male and 1.4 p.c. in female. During last 30 years we observe almost double increase of incidences and mortality because of neoplasms of this region, in males at middle age even four times. The aim of the study was presentation of epidemiology to establish an ethiological hypothesis, which could be usefull in practice for better treatment, follow up and prevention.


  5/7

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny oftalmopatii tarczycowej w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: A clinical picture of Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Kulig Grzegorz, Pilarska Krystyna, Syrenicz Anhelli, Sewerynek Ewa, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.203-211, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U pacjentów z nadczynnością tarczycy, niezależnie od jej etiologii, w wyniku nadmiernej aktywacji układu współczulnego może wystąpić obrzęk powiek i/lub retrakcja powiek oraz nadmierne łzawienie. Zmiany te zwykle ustępuje samoistnie w trakcie leczenia nadczynności tarczycy. Do obrazu klinicznego naciekowej postaci oftalmopatii Gravesa należą zmiany powiekowe, spojówkowe, uszkodzenia rogówki, wytrzeszcz i zaburzenia ruchomości mięśni okoruchowych. U większości pacjentów zmiany obrzękowo-naciekowe w tkankach miękkich oczodołów samoistnie ustępują, u części mogą utrzymywać się przez wiele lat. U 5 - 10 proc. chorych z oftalmopatią Gravesa dochodzi do progresji zmian ocznych i rozwoju ciężkiej naciekowej postaci oftalmopatii, wymagającej skojarzonego leczenia wysokimi dawkami pulsacyjnie podawanych glikokortykosteroidów i napromienieniem przestrzeni pozagałkowej.

  Streszczenie angielskie: Patients with hyperthyroidism, due to enhanced sympathetic stimulation, may have lid retraction, eyelid edema na excessive lacrimation. These symptoms usually withdraw in the course of treatment of hyperthryoidism. A clinical picture of infiltrative Grawes' ophthalmopathy includes eyelid and conjunctival lesions, corneal injury, exophthalmos, and extraocular muscle dysfunction. In most of patients with Graves' ophthalmopathy, the soft tissue inflammatory changes that affect the retroorbital space, may spontaneously regress within several months or may persist for years. In 5 - 10 p.c. patients with Graves' ophthalmopathy, the progress of the disease results in severe, infiltrative opthalmopathy which requres a combined treatment with high-dose steroid pulse therapy and irradiation of the retroorbital space.


  6/7

  Tytuł oryginału: Patogeneza oftalmopatii tarczycowej w przebiegu choroby Gravesa-Basedova.
  Tytuł angielski: Pathogenesis of Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Kulig Grzegorz, Pilarska Krystyna, Syrenicz Anhelli
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.213-220, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • immunologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oftalmopatia Gravesa-Basedowa jest przewlekłym procesem autoimmunologicznym obejmującym przestrzeń pozagałkową, mającym ścisły etiologiczny związek z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy. W rozwoju oftalmopatii uczestniczą także czynniki środowiskowe i immunogenetyczne. Istnieje zależność pomiędzy paleniem papierosów i występowaniem oftalmopatii. Sposób leczenia choroby Gravesa-Basedowa może przyczynić się również do ujawnienia lub nasilenia objawów oftalmopatii. Autorzy artykułu w oparciu o najnowsze piśmiennictwo przedstawiają mechanizmy odpowiedzi komórkowej i humoralnej związanej z rozwojem oftalmopatii, rolę receptora tyrotropiny i jego ekspresji w obrębie tkanek wypełniających przestrzeń pozagałkową, znaczenie glikozaminoglikanów, fibroblastów i cząsteczek adhezyjnych oraz produkowanych miejscowo cytokin.

  Streszczenie angielskie: Graves' ophthalmopathy is a chronic autoimmune process that affects the retroorbital space and appears to have strong etiological links with autoimmune thyroid disease. Certain genetic and evnironmental factors take part in the development of Graves' ophthalmopathy. There is an association between cigarette smoking and thyroid associated ophthalmopathy. The therapy chosen to treat hyperthyroidism of Graves' disease may affect the development of progression of ophthalmoapthy. The authors present a review of new literature, concerning cellular and humoral mechanisms which are responsible for the development of ophthalmopathy, the role of human thyrotropin receptor, being expressed in retroorbital tissues, glycosaminoglycans, fibroblasts, locally produced cytokines and adhesion molecules.


  7/7

  Tytuł oryginału: Case Reports and Clinical Practice Review
  Tytuł angielski: Diagnostic problems with recurrent intracerebral bleeding in a 10-year-old boy.
  Autorzy: Bełdziński Piotr, Lemka Małgorzata, Pilarska Ewa, Mazurkiewicz-Bełdzińska Maria, Dilling-Ostrowska Ewa, Słoniewski Paweł
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.268-272, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Intracranial arteriovenous malformations (AVMs) are congenital lesions, which occur with aproximate frequency reaching 1,5 p.c. to 3 p.c. of the population. In children, hemorrhage is the initial presenting syndrome in 25 p.c. cases. In the majority of cases it is a severe intracerebral or intraventricular bleeding without other symptoms. The causes higher mortality rate in this group as compared with adult patients (25 p.c. vs. 6-10 p.c.). The diagnosis is based on computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) and cerebral angiography (AG). Surgical extirpation of the lesions, embolization or radiosurgery, alone or in combinations, are the methods of choice in therapy. Case report: A 10-years-old boy who suffered from intracerebral bleedings from the arteriovenous malformation located in the occipital lobe is presented. Cerebral angiography performed after the second bleeding, revealed an aneurysm of the posterior right chorioideal artery as the cause of bleedings. The operation was performed with the use of a neuronavigation tool. Conclusions: The neuronavigation tool gave us the direct view into the location of pathology and enabled us to verify in situ the pre-operative diagnosis - none aneurysm were found The AVM could be totally resected using minimally invasive technique.

  stosując format: