Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PILACZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena wpływu różnych form treningu wytrzymałościowego połączonego z farmakoterapią na tolerancję wysiłku u chorych rehabilitowanych po zawale serca.
Autorzy: Wilk Małgorzata, Przywarska Izabela, Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Dylewicz Piotr, Rychlewski Tadeusz, Pilaczyńska-Szczęśniak Łucja
Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.5-16, il., tab., bibliogr. 12 poz.
Sygnatura GBL: 306,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem badań będących przedmiotem niniejszej pracy było porównanie efektów fizjologicznych różnych form treningu wytrzymałościowego. Analizowano również wpływ treningu na wysiłkowe parametry fizjologiczne w zależności od stosowanej farmakoterapii (leki á-adrenergiczne i ACE-inhibitory). Badaniami objęto 155 mężczyzn w wieku 33-68 lat, w okresie 1,5-6 miesięcy po pełnościennym zawale serca. Stwierdzono, że trzytygodniowa stacjonarna rehabilitacja chorych po zawale serca, obejmująca 15 sesji 30- do 40-minutowego treningu wytrzymałościowego typu ciągłego lub interwałowego powoduje istotną poprawę tolerancji wysiłku. Trening wytrzymałościowy o charakterze ciągłym, dawkowany na podstawie pomiaru progu wentylacyjnego, wykazuje jednak pewną przewagę nad metodą interwałową wyrażoną korzystniejszym wpływem na wysiłkową częstotliwość rytmu serca oraz wysiłkowe parametry równowagi kwasowo-zasadowej. Zastosowanie leków á-adrenergicznych lub ACE-inhibitorów w grupie chorych o dobowej wyjściowej tolerancji wysiłku nie prowadzi do istotnego zwiększenia korzystnego wpływu treningu wytrzymałościowego na tolerancję wysiłku.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wpływ trzytygodniowego treningu wytrzymałościowego na niektóre metaboliczne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej u chorych rehabilitowanych po zawale serca.
  Autorzy: Przywarska Izabela, Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Dylewicz Piotr, Pilaczyńska-Szczęśniak Łucja, Rychlewski Tadeusz, Wilk Małgorzata
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.17-26, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu trzytygodniowego treningu wytrzymałościowego o charakterze ciągłym, zastosowanego u chorych rehabilitowanych stacjonarnie po zawale serca na niektóre metaboliczne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej takie jak: hiperlipidemia, hiperinsulinemia i insulinooporność. Ponadto oceniono wpływ zwiększenia wydatku energetycznego poprzez wydłużenie czasu trwania jednostki treningowej na wyżej wymienione parametry. Badania przeprowadzono u 60 mężczyzn, w okresie 1,5-3 miesięcy po niepowikłanym zawale serca, których losowwo podzielono na trzy grupy: dwie ćwiczące z 30- i 40-minutową jednostką treningową i grupę kontrolną nie poddaną treningowi. W obu grupach ćwiczących uzyskano korzystną modyfikację parametrów insulinooporności - zwłaszcza u osób z nasiloną patologią, a przy zwiększeniu wydatku energetycznego lepszą korektę parametrów profilu lipidowego. W grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnych korzystnych zmian w zakresie analizowanych parametrów. Przeprowadzone badania dostarczają nowych istotnych argumentów wskazujących na korzystną rolę krótkoterminowej stacjonarnej rehabilitacji po zawale serca.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wpływ sertraliny na funkcje poznawcze u chorych z zespołem natręctw.
  Tytuł angielski: The effect of sertraline on cognitive functions in patients with obsessive-compulsive disorder.
  Autorzy: Borkowska Alina, Pilaczyńska Ewa, Araszkiewicz Aleksander, Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.289-295, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the effect of sertraline on psychopathological symptoms and cognitive functions and in patients with obsessive compulsive disorder (OCD). The investigated group consisted of 25 patients with OCD (12 male, 13 female) aged 17-47 (mean 29 ń 9) years, duration of illness was 1-15 (mean 4 ń 2) years. After treatmenmt with sertraline, a significant improvement in OCD symptoms measured by YBOCS and in neuropsychological "frontal" tests were observed. Litle correlation was found between the effect of sertraline on OCD symptoms and on cognitive dysfunctions. This may suggest that these two effects may be connected with different pharmacological properties of the drug. The effect of sertraline on OCD symptoms, similarly like other drugs inhibiting serotonin transporter (clomipramine, other SSRI) is associated with its influence on serotonergic system. On the other hand, the effect of sertraline on dopaminergic neurotransmission may be related to its favorable action on cognitive functions connected with the activity of frontal lobe.


  4/4

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i leczenie zespołu natręctw (zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych).
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of obsessive-compulsive disorder.
  Autorzy: Pilaczyńska-Jodkiewicz Ewa
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (3) s.177-181, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne - OCD) jest często spotykanym schorzeniem neuropsychiatrycznym. Za powstanie objawów odpowiedzialne są takie struktury mózgu, jak kora mózgowa oraz jądra podkorowe. Podstawowe objawy w zespole natręctw to obsesje, czyli natrętne myśli i/lub kompulsje, czyli czynności przymusowe. Schorzenie ma charakter przewlekły, rzadko obserwuje się remisje objawów. Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych ma charakter kompleksowy: w farmakoterapii stosuje się przede wszystkim leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, w psychoterapii - metody behawioralne i poznawcze.

  Streszczenie angielskie: Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a common and severe neuropsychiatric illness. The prefrontal cortex and basal ganglia structures is subjects to a range of neurodevelopmental disorder. Obsessive-compulsive disorder is characterized by recurrent and intrusive thoughts that are distressing (obsessions) and/or repetitive behaviors or mental acts that the person feels driven to perform (compulsions). OCD is chronic, long-term disorder without remission. In the pharmacotherapy SSRI are recommended and cognitive-behavioral psychoterapy is the most widely accepted psychological treatment.

  stosując format: