Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIKUŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rekombinowany czynnik VIIa w operacjach urologicznych z krwotokiem.
Autorzy: Sajdak Renata, Pikuła Elżbieta, Kwinta Adam
Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.58, 60
Sygnatura GBL: 313,626

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Burdensome factors occurring at school according to students.
  Tytuł polski: Czynniki uciążliwe w szkole w opinii uczniów.
  Autorzy: Pikuła Anna, Święs Zofia, Borzęcki Andrzej, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.491-495, il., bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Interaction between local anesthetics and centrally acting antihypertensive drugs.
  Tytuł polski: Interakcje między środkami miejscowo znieczulającymi i centralnie działającymi lekami hipotensyjnymi.
  Autorzy: Żółkowska Dorota, Pikuła Anna, Borzęcki Andrzej, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.569-573, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leki znieczulające miejscowo są szeroko stosowane jako środki znoszące uczucie bólu przy małych zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych. Ponadto znajdują zastosowanie jako leki antyarytmiczne. Ich mechanizm działania polega między innymi na zapobieganiu powstawania i przewodzenia impulsów we włóknach nerwowych poprzez blokowanie napięciozależnych kanałów sodowych w błonie komórkowej. Istotne znaczenie w wywoływaniu działań niepożądanych przez leki znieczulające miejscowo ma ich oddziaływanie na czynność ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz mięsień sercowy. Celem naszej pracy była ocena interakcji lidokainy, mepiwakainy oraz artykainy z ośrodkowo działającymi lekami hipotensyjnymi klinidyną i rezerpiną w modelu drgawek pentylenotetrazolowych. Lidokaina (50 mg/kg) oraz mepiwakaina (50 mg/kg) w sposób istotny statystycznie obniżały CD50 pentylenetetrazolu z 80,7 mg/kg na odpowiednio 56,7 mg/kg i 67,9 mg/kg, nie powodując podobnego efektu w dawce 25 mg/kg. Artykaina (50 mg/gk) nie zmieniała CD50 pentylenetetrazolu. Nie zaobserwowano obniżenia CD50 pentylenetetrazolu przy jednoczesnym stosowaniu leków znieczulających miejscowo z klinidyną i rezerpiną. Artykaina (50 mg/kg) stosowana łącznie z klinidyną (0,15 mg/kg) istotnie statystycznie nie podwyższała CD50 pentylenetetrazolu. Podsumowując: łączne stosownaie leków znieczulających miejscowo z ośrodkowo działającymi lekami hipotensyjnymi, jak klonidyna i rezerpina, nie powoduje nasilenia drgawek pentylenetetrazolowych. Artykaina wydaje się najbardziej bezpiecznym środkiem znieczulającym miejscowo, stosowanym u pacjentów z padaczką.

  Streszczenie angielskie: Local anesthetics are widely used in alleviating pain concomitant with small surgery procedures and in dentistry. Especially medication in ductal anesthesia after penetrating into systemic circulation can have significant influence on the central nervous system and stimulus conduction in the heart. Clonidine and reserpine are centrally acting antihypertensive drugs. The aim of this study was to examine an interaction of lidocaine, articaine and mepivacaine with some antihypertensive drugs clonidine and reserpine on the pentylenetetrazole induced seizures. In conclusion: articaine is the most safe local anesthetic and can be used in epileptic patietns Co-administration of local anesthetics with centrally acting antihypertensive drugs did not influence seizures activity in mice.

  stosując format: