Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIETRZYCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Znaczenie RTG pantomograficznego w wykrywaniu bezobjawowych stanów patologicznych.
Autorzy: Bogusławska Katarzyna, Brodecka Anna, Kercz Tomasz Maria, Pietrasiak Izabela, Pietrzycka Krystyna
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.27-30, il., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie radiologiczne jest podstawowym badaniem dodatkowym w stomatologii umożliwiającym postawienie prawidłowego rozpoznania i właściwego zaplanowania leczenia. Ze względu na uciążliwość wykonywania poszczególnych zdjęć zębowych i konieczność ograniczania dawki promieniowania korzystniejsze jest wykonanie jednego uniwersalnego zdjęcia pantomograficznego. Wykonanie zdjęcia pantomograficznego jest dla pacjenta nieuciążliwym, bezbolesnym i bezpiecznym daniem.

  Streszczenie angielskie: X-ray examination is a basic additional examination in dentistry and it enables adequate diagnosis along with careful planning of treatment. Since it is burdensome to make particular intraoral radiograms and it is always necessary to limit radiation dose, it is definitely more beneficial to male one universal panoramic imaging which is not only uninconveniencing, but painless and safe for a patient as well.


  2/8

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała poddanych profilaktyce przeciwgrzybiczej.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in newborns with very low birth weight and antifungal prophylaxis.
  Autorzy: Pietrzycka Dorota, Kornacka M. Katarzyna, Szumała-Kąkol Anna, Kornacka Alicja
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.109-114, il., tab., bibliogr. 20 popz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono występowanie zakażeń ukłądu moczowegou 50 noworodków z masą ciała 1250 g (średnio 942 g) poddanych profilaktyce przeciwgrzybiczej (flukonazol) stosowanej od pierwszego tygodnia życia. Grupę kontrolną stanowiło 50 noworodków z masą ciała 1250 g (średnio 1002 g) u których nie stosowano profilaktyki. W grupie badanej nie zanotowano zakażenia ukłądu moczowego psowodowanego szczepami Candida, podczas gdy w grupie kontrolnej zdiagnozowano je u 8 dzieci. Dodatkowo u 3 dzieci z grupy kontrolnej wystąpiła posocznica grzybicza. Odsetek zakażeń uklądu moczowego spowodowanych przez inne drobnoustroje był podobny w obu grupach.

  Streszczenie angielskie: We analysed the incidence of urinary tract ifnection in 50 newborns with birth weight 1250 g (mean 942 g) who had antyfungal prophylaxis. (Fluconazol) The control group consisted of 50 similar group with birth weight 1250 g (mean 1002 g). In the study group we did not observed any ruinary tract infection caused by Candida species. In the control group we had 3 newborns with Candida sepsis and 8 with Candida urinary tract infections. The percentage of non-fungal infections of urinary tract was the same in both group.


  3/8

  Tytuł oryginału: Rola mikroskopii bezpośredniej w wykrywanie kandydurii u noworodków z bardzo małą urodzniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Significance of direct microscopy in candiduria detection in very low birth weight neonates.
  Autorzy: Szumała-Kąkol Anna, Kornacka Maria, Pietrzycka Dorota
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.143-148, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wystąpienie zakażenia układu moczowego u noworodka, spowodowane przez gatunki z rodzaju Candida, może być objawem uogólnionej kandydiazy obarczonej wysoką śmiertelnością. W pracy porównano trzy metody bezpośredniej mikroskopii w celu szybkiej diagnozy znamiennej kandydurii (ň 10**3 kom ek/ml). Preparaty przygotowane z wymieszanego, nie odwirowanego moczu były oglądane w kropli wiszącej przy powiększeniu 600x oraz przykryte szkiełkiem nakrywkowym, oceniane pod immersją przy powiększeniu 1500x. W kropli wiszącej oglądano również osad po odwirowaniu moczu. Dla oceny liczby komórek grzybiczych w moczu posiewano próbki ezą kalibrowaną (0,01 ml) i pipetą (0,1 i 1,0 ml) na stałe podłoże Sabouraud z gentamycyną i chloramfenikolem. Osad po odwirowaniu moczu inkubowano w płynnym podłożu Sabouraud. Najlepsze wyniki, pozwalające na wykrycie 100 proc. przypadków znamiennej kandydurii, uzyskano w mikroskopii kropli wiszącej z osadu po odwirowaniu moczu. Stężenia grzybów 10**3 ml były ta metoda zaobserwowane tylko w 58,3 proc. przypadków. W tych stężeniach grzyby były wykryte tylko metodą posiewu inokulum 1 ml nie odwirowanego moczu na stałe podłoże Sabouraud oraz posiewu osadu moczu na płynne podłoże Sabouraud.

  Streszczenie angielskie: Urinary tract infection in neonate caused by Candida species may be the sign of frequently fatal systemic candidiasis. Three direct urine microscopic methods were used for rapid detection of significant (ň 10**3/ml) candiduria in very lowbirth-weight infants ( 1500 grams). Yeasts in manually agitated, uncentrifuged urine were viewed with brightfield microscope in wet mount by oil immersion (magnification x 1500) and in hanging drop (magnification x 600). Yeasts in sediment of centrifuged urine were viewed in hanging drop. Each urine specimen was cultured on Sabouraud agar with gentamycin and choramphenicol, by direct inoculation with a calibrated loop (0,01 ml) and pipette (0,1 and 1,0 ml) for colony counts. Sediments of urine were cultured in Sabouraud broth. The most advantageous microscopic method for rapid detection of candiduria in 100 p.c. of specimens containing ň 10**3 cells per ml, was mocroscopy of sediments in hanging drop. Yeasts in concentrations 10**3 cells per ml were visible in hanging drop only in 58,3 p.c. of specimens. In low concentrations yeasts were detected in 100 p.c. of specimens only by culture of 1 ml inoculum of uncentrifuged urine on sabouraud agar and culture of sediment in Sabouraud broth.


  4/8

  Tytuł oryginału: Zakażenie grzybicze u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała : przydatność i skuteczność postępowania profilaktycznego : praca doktorska
  Autorzy: Pietrzycka Dorota, Kornacka Maria Katarzyna (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neonatologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 53 k. : il., tab., bibliogr. 96 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19914

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  5/8

  Tytuł oryginału: Ferric reducing ability of plasma (FRAP) as antioxidant parameter in relation to endotheline-1 (ET-1) and tumor necrosis factor - alpha (TNF-alpha) in patients after myocardial infarction.
  Autorzy: Stępniewski Marek, Kitliński Marek, Pietrzycka Agata, Nessler Jadwiga, Pukal Małgorzata, Zielińska Ewa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.103-106, il., bibliogr. 14 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  6/8

  Tytuł oryginału: Placental antioxidant system in relation to environmental pollution expressed as trace elements concentrations.
  Autorzy: Stępniewski Marek, Pietrzycka Agata, Zamorska Lucyna, Zadrożna Monika, Kitliński Marek, Solarska Katarzyna, Batko Bogdan
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.253-260, il., tab., bibliogr. 4 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro


  7/8

  Tytuł oryginału: Biomarkers of exposure and effect in an investigation of the influence of harmful occupational pollutants on the respiratory system mediated by the disturbances of antioxidant status of welders.
  Autorzy: Kolarzyk Emilia, Stępniewski Marek, Pietrzycka Agata, Kitlinski Marek, Helbin Jadwiga, Zagrodzki Paweł
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.307-315, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: A hypotehsis of existing cause-effect relationship between the disturbances of antioxidative balance, as a biomarker of occupational exposition to nitrogen oxides and ozone, concentration of selected trace elements in blood serum and hair, taken as biomarkers of exposition, and impairment of the respiratory system, regarded as a biomarker of effect has been tested on a representative goup of welders occupationally exposed to these pollutants. The subjects of the study were 94 welders aged 41.2 (+10.0) exposed in their workshops to nitric oxides and ozone in concentration exceeding TLV. As a control group served 115 workers, 40.8 (++10.2) years old, performing virtually the same tasks, except welding. It was found that in the group of welders concentrations of TAS, CT, SOD were lower compared to the controls. COPD and Small Airway Disease (SAD) in the welders groups was more frequent than in the controls (COPD:14.9 p.c. welders, 3.5 p.c controls; at risk of COPD 37.2 p.c. welders, 15.7 p.c controls; SAD:32 p.c. and 20 p.c respectively). From a wide array of trace elements in blood and their taken into account in principal components analysis (PCA), and mutual contributions analysis (MCA), only the relation of MEF50, Cu in blood serum and TAS were statistically valid. MCA revealed that asymmetrical interactions exist between TAS and Cu (ëCu-TAS = 97.2 p.c., ëTAS-Cu = 36.1), as well as between TAS and MEF50 (ëMEF50-TAS = 82.4 p.c., ëTAS-MEF50 = 23.9). The Concentration of copper in blood serum correlacted better with antioxidant status (TAS) than the content of this element in hair.


  8/8

  Tytuł oryginału: Właściwości antyoksydacyjne wybranych leków pochodzenia roślinnego.
  Tytuł angielski: Antioxidant properties of some herbal drugs.
  Autorzy: Pietrzycka Agata, Stępniewski Marek, Cieszkowska Urszula, Janeczko Zbigniew
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.993-998, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Reactive oxygen species and free radicals are involved in many pathological mechanisms. In physiological conditions does exist balance between generation of free radicals and antioxidant defenses of the human body. Disturbances of prooxidant - antioxidant balance results in oxidative destabilization of cell and tissue components, leading to oxidative stress. Oxidative stress plays a role in the pathology of cancer, neurodegenerative diseases, chronic inflammations, e.g. rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, atherosclerosis and heart damage, especially after reperfusion, following revascularisation of infarcted area. The aim of this study was to investigate total antioxidant properties of 17 herbal preparations available at Polish dispensing chemist's. Drugs were produced by local pharmacy companies. Total antioxidant properties of selected drugs were expressed as Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP). Studied drugs spaned from preparations of high antioxidant ability (Succus betulae, Intractum Hyperici, Azulan and Intractum Hippocastani) to those of low antioxidant characteristic (Succus Urticae, Succus Plantaginis). Comparison between Tinctura Hyperici and Intractum Hyperici indicated that Intractum Hyperici, produced by Phytopharm, had higher antioxidant properties than Tinctura Hyperici, made by Herbapol. Available at the Polish pharmaceutical market herbal drugs could be of a value as supplements in therapies, were antioxidant properties of drugs are essential. They could be helpful in the treatment and prevention of wide range of diseases characterized by oxidant / antioxidant imbalance.

  stosując format: