Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIETRZAK-KACZMAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zespół Sj”grena - choroba zbyt rzadko rozpoznawana.
Tytuł angielski: Sj”gren's syndrome - too rarely diagnosed disease.
Autorzy: Pietrzak-Kaczmarek Honorata
Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1207-1211, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,015

Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Zespół Sj”grena jest chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym o nieznanej etiologii i nieznanych mechanizmach patogenetycznych. Wyróżniamy pierwotny i wtórny zespół Sj”grena. Mnogość i różnorodność objawów choroby sprawia wciąż trudności diagnostyczne i terapeutyczne oraz powoduje, że zespół Sj”grena jest zbyt rzadko rozpoznawany. W artykule omówiono współczesne poglądy na etiopatogenezę, objawy kliniczne, kryteria rozpoznania oraz przedstawiono aktualne metody leczenia.

    Streszczenie angielskie: Sj”gren's syndrome is an autoimmune connective tissue disease of unknown etiology. Diversity of symptoms leads too diagnostic and therapeutic difficulties and as a result, Sj”gren's syndrome is not diagnosed as often as it should be. This paper presents contemporary views on etiopathogenesis, clinical features and diagnostic criteria of as well as the newest therapeutical methods.

    stosując format: