Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIETRZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/30

Tytuł oryginału: Czynniki prognostyczne a wyniki leczenia chorych na raka jajnika
Autorzy: Pietrzak Kazimierz
Wydanie: - Wyd. 2 uzup
Źródło: - Warszawa, Dom Wydaw. Bellona 2002, 142 s. : il., tab., bibliogr. 203 poz., 20 cm.
Sygnatura GBL: 741,019

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/30

  Tytuł oryginału: Doktryny i teorie medyczne w publikacjach naukowych lekarzy dawnego Leszna XVII-XVIII w.
  Autorzy: Pietrzak Krzysztof
  Źródło: - Wrocław, Oficyna Wydaw. Arboretum 2002, 144 s. : il., bibliogr. 42 + 102 poz., 24 cm.
  Seria: Studia z Dziejów Kultury Medycznej ; Seria II: Monografie. T. 1
  Sygnatura GBL: 738,795

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku

  Temat osobowy:
 • Martini Henryk 1615-1675NeifeldErnest Jeremiasz1721-1773BauerKarol FranciszekXVII-XVIII w.GottlobEphraim Herrmann-1780Arnold
 • Jerzy Chrystian1747-1827


  3/30

  Tytuł oryginału: Dermatologia. T. 1
  Autorzy: Braun-Falco Otto, Plewig Gerd, Wolff Helmut H., Burgdorf Walter H. C., Epps Roselyn E., Kenney jr John A., Rompel Rainer, Schill Wolf-Bernhard, Wolff Hans
  Opracowanie edytorskie: Gliński Wiesław (red.), Wolska Hanna (red.), Zaborowski Piotr (red.), Kowacz Katarzyna (tł.), Roguś-Skorupska Dorota (tł.), Krasowska Dorota (tł.), Śpiewak Radosław (tł.), Macura Cezary (tł.), Toboła Jacek (tł.), Witkowska Anna (tł.), Pietrzak Aldona (tł.), Pietrzak Bogusław (tł.), Tomasiewicz Krzysztof (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, [6], 896 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,715

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/30

  Tytuł oryginału: Wpływ "niezbędnych" fosfolipidów na procesy peroksydacji lipidów u chorych leczonych powtarzaną hemodializą : praca doktorska
  Autorzy: Błądek Katarzyna, Pietrzak Irena (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Źródło: [2002], 82 k. : il., tab., bibliogr. 123 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/30

  Tytuł oryginału: Powikłania pierwotnej niedoczynności tarczycy jako następstwo przerwania terapii substytucyjnej.
  Tytuł angielski: Complications of primary hypothyroidism as a consequence of substitutional therapy interruption.
  Autorzy: Kędzierska Karolina, Pietrzak-Nowacka Maria, Kacalak-Rzepka Anna, Ciechanowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.53-58, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 32-letniej pacjentki z pierwotną niedoczynnością tarczycy, u której w wyniku samowolnego odstąpienia od substytucji hormonami tarczycy rozwinął się ciężki obrzęk śluzowaty, charakteryzujący się szczególnym nasileniem objawów ze strony układu krążeniowo-oddechowego oraz skóry.

  Streszczenie angielskie: The case of a 32-year old female patient with primary hypothyroidism suffering from severe myxoedema as a consequence of denying thyroxin taking is presented. Severe expression of pathological changes in circular-respiratory system and uncommon skin changes are discussed.


  6/30

  Tytuł oryginału: Analiza kliniczna oraz wyniki leczenia chorych z ciążową chorobą trofoblastyczną.
  Tytuł angielski: The clinical analysis and results of treatment of the patients with gestational trophoblastic disease.
  Autorzy: Pietrzak Kazimierz, Drabik Mariola, Ziółkowska-Seta Iza, Bidziński Mariusz, Tulimowski Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.390-395, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W latach 1977-1995, 1259 chorych z ciążową chorobą trofoblastyczną było obsewowanych w Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Spośród tej grupy chorych 281 wymagało leczenia. Rozkład leczonych chorych wg stopni klinicznego zaawansowania: I - 202 (72,1 proc.), II z niskimi czynnikami ryzyka - 17 (6,1 proc.), II z wysokimi czynnikami ryzyka - 4 (1,4 proc.), III z niskimi czynnikami ryzyka - 22 (7,9 proc.), III z wysokimi czynnikami ryzyka - 26 (9,3 proc.) IV - 9 (3,2 proc.). Rozkład chorych wg postaci histopatologicznych: zaśniad groniasty (mola hydatidosa) - 148 (52,7 proc.), zaśniad groniasty inwazyjny (mola hydatidosa invasiva) 34 (12,1 proc.), rak kosmówki (chorioncarcinoma) 93 (33,1 proc.), bez rozpoznania histopatologicznego 6 (2,1 proc.). Rozkład chorych wg poprzedzającej ciąży: zaśniad groniasty - 166 (59,1 proc.), poronienie samoistne - 47 (16,7 proc.), ciąża ektopowa - 9 (3,2 proc.), poród o czasie 59 (21 proc.). Spośród 281 chorych leczonych chemicznie, 79 było leczonych chirurgicznie. Z grupy leczonych chorych 267 (95 proc.) żyje bez objawów choroby, 11 (3,9 proc.) zmarło, 1 (0,4 proc. żyje z objawami choroby, 2 (0,7 proc. stracono z obserwacji.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this work was to establish the dependence between the results of treatment and clinical stage and prognostic factors of the patients with gestational trophoblastic disease. Material and methods: The retrospective analysis of 1259 patients with Gestational Trophoblastic Disease (GTD) observed in years of 1977-1995 in the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer and Institute of Oncology in Warsaw, Poland was made. Out of them 281 had recomendation for treatment. The mean age of the examined women was 34.5 years and treated patients 38,0 years. The clinical structure of the treated patients according to clinical stages: I - 202 (72.1 p.c.), II low risk - 17 (6.1 p.c.), II high risk - 4 (1.4 p.c.), III low risk - 22 (7.9 p.c.), III high risk - 26 (9.3 p.c.), IV - 9 (3.2 p.c.) The clinical structure of the treated patients by histopathological type: hydatidiform mole 148 (52.7 p.c.), invasive mole 34 (12.1 p.c.) choriocarcinoma 93 (33.1), without histopathological diagnosis 5 (2.1 p.c.). The distribution of the treated patients by antecedent pregnancy: hydatidiform mole 166 (59.1 p.c.), spontaneus abortion 47 (16.7 p.c.), ectopic pregnancy 9 (3.2 p.c.) term delivery 59 (21 p.c.). Results: Among 281 patients who received chemotherapy 79 of them underwent surgery. In the group of 281 treated patients, 267 (95 p.c.) are alive without the signs of disease, 11 (3.9 p.c.) died, 1 (0.4 p.c.) is alive with the symptoms of disease, 2 (0.7 p.c.) were lost of observation. Conclusions: 1. Among the observed patients with GTD 23 p.c. needed treatment. 2. The most common...


  7/30

  Tytuł oryginału: Influence of captopril and enalapril on some central effects of ethanol.
  Autorzy: Czarnecka Elżbieta, Pietrzak Bogusława
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.71-75, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The influence of captopril and enalapril on acute toxicity of ethanol, ethanol-induced hypothermia, ethanol sleeping time has been investigated in mice. Moreover, the combined effect of captopril and enalapril on spontaneous locomotor activity in mice has been examined. The captopril (5 and 20 mg/kg) and enalapril (5 and 20 mg/kg) were injected intraperitoneally i.p. The drugs were given as single or repeated doses for 10 days. It has been shown that the captopril and enalapril administered in single doses decreases, but chronic administration increase acute toxicity of ethanol. Captopril and enalapril in single doses enhanced, but chronic administration inhibits hypothermic effect of ethanol. Captopril and enalapril reduces ethanol sleeping time. Captopril and enalapril administered for 10 days and enalapril in a single dose 20 mg/kg decreases ethanol induced hyperactivity.


  8/30

  Tytuł oryginału: Skórne manifestacje chorób wątroby.
  Tytuł angielski: Cutaneous manifestation of hepar diseases. P. 1.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Czelej Dorota, Pietrzak Bogusław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.12-19, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We describe the association between hepar diseases and skin manifestations of its improper function. The pathomechanism of many diseases is associated with the icterus. Fascinating group of many disorders share the same clincial abnormalities of the bilirubin biosynthetic pathway. Some of metabolic diseases are characterized by a dinstinctive biochemical pattern like porphirias, or other clinical distinctive features like Alagille syndrom, haemochromatosis, von Gierke disease, Andersen disease, Hurler diseases, Hunter disease, Sanfilippo disease, Maroteaux-Lamy disease, hyperlipoproteinemia and xanthomatosis, GM1gangliosydosis, Gaucher disese, Fabry disease, Niemann-Pick disease, Wolman disease, Refsum disease, Wilson and Menkes disease.


  9/30

  Tytuł oryginału: Skórne manifestacje chorób wątroby.
  Tytuł angielski: Cutaneous manifestation of hepar diseases (infectious diseases, sarcoidosis, mastocytosis). P. 2.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Czelej Dorota, Pietrzak Bogusław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.20-23, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Skin manifestations of disorders in hepatocyte function are observed in the diseases of virusorigin, bacterial diseas, mycotic diseases, reactive granulomatous disease (sarcoidosis, systemic mastocytosis), reactive hepatic diseases accompanying the various illnesses of other organs and in the congenital hepatitis of newborns and children.


  10/30

  Tytuł oryginału: Albuminuria u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Albuminuria in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Szadkowska Agnieszka, Pietrzak Iwona, Czerniawska Elżbieta, Toedorczyk Aleksandra, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.126-130, 132, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nefropatia cukrzycowa należy do najpoważniejszych powikłań naczyniowych występujących u osób chorych na cukrzycę typu 1 i jest najczęstszą przyczyną niewydolności nerek u osób dorosłych. Jednym z czynników predysponujacych do rozwoju pełno objawowej nefropatii cukrzycowej jest stała mikroalbuminuria. Z tego powodu monitorowanie wielkości wydalania albumin z moczem pozostaje integralną częścią postępowania diagnostycznego u pacjentów chorych na cukrzycę. Celem pracy była analiza wielkości albuminurii u dzieci i młodziezy z cukrzycą typu 1. U 33 spośród 391 badanych (8,4 proc.) stwierdzono mikroalbuminurię. U kolejnych 30 osód (7,67 p.c.) wartości albuminurii mieściły się w granicznym zakresie 15-19,9 ćg/min. Stwierdzono zwiększanie się częstości występowania wczesnej nefropatii cukrzycowej wraz z wydłużeniem się czasu trwania choroby. Odnotowano także zależność występowania wczesnej nefropatii cukrzycowej wraz z wydłużeniem się czasu trwania choroby. Odnotowano także zależność występowania mikroalbuminurii od stopnia wyrównania metabolicznego cukrzycy, stadium pokwitania i od obecności zaburzeń lipidowych.

  Streszczenie angielskie: Diabetic nephropathy is one of the most serious microvascular complications and a leading cause of end-stage renal failure in type 1 diabetic patients. Microalbuminuria may precede the development of overt proteinuria by over a 5-10 year period. The monitoring of albuminuria should be an integral part of the diagnostic management in diabetic patients. The aim of the study was to investigate the rate of albuminuria in type 1 diabetic children and adolescents. Microalbuminuria was found in 33 (8,4 p.c.) out of 391 patietns. In next 30 individuals (7,7 p.c.) the rate of albuminuria was 15-19,9 ćg/min. Statistically significant correlation between microalbuminuria and duration of diabetes, metabolic control, pubertal stage, and lipid abnormalities was found.


  11/30

  Tytuł oryginału: Dermatologiczne objawy marskości wątroby.
  Tytuł angielski: Dermatological symptoms of cirrhosis hepatis.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Czelej Dorota, Pietrzak Bogusław
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.309-313, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują przegląd skórnych objawów towarzyszących marskości wątroby, szczególnie we wczesnych okresach choroby oraz omawiają potencjalne patomechanizmy ich powstawania.

  Streszczenie angielskie: The authors present review of skin symptoms accompanying cirrhosis hepatis especially in early stages of the disease, and discuss their possible pathogenesis.


  12/30

  Tytuł oryginału: Wpływ ciśnienia tętniczego krwi na czynność nerek u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: The influence of systemic blood pressure on renal function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Pietrzak Iwona, Szadkowska Agnieszka, Kozłowski Janusz, Kowalewska-Pietrzak Magdalena, Bodalski Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.359-361, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi jest jednym z podstawowych czynników ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Celem pracy była ocena wpływu ciśnienia tętniczego krwi na czynność nerek u dzici i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1. U 59 chorych z prawidłowymi wynikami wyrywkowych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonano pomiar całodobowy automatyczny oraz oceniono czynność nerek (GFR ERPF, FF, renoscyntygrafia, wydalanie albumin z moczem). Chorych podzielono na trzy grupy wg kryterium ładunku ciśnienia krwi. Grupa I (do 40 proc. wartości ciśnienia skurczowego - SBP i rozkurczowego - DBP przekraczających 90. percentyl dla płci, wieku, wzrostu i masy ciała) liczyła 26 chorych, grupa II (powyżej 40 proc. wartości DBP przekraczających 90. percentyl) - 25 badanych, grupa III (powyżej 40 proc. wartości SBP i DBP przekraczających 90. percentyl) - 8 chorych. Badania wskazują, że całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego umożliwia wczesne wykrywanie przypadków jego podwyższenia, co wiąże się z częstszym występowaniem hiperfiltracji kłębkowej. Podwyższonemu ciśnieniu rozkurczowemu towarzyszy najniższa filtracja kłębkowa i frakcja filtracyjna.

  Streszczenie angielskie: The elevated systemic blood pressure is one of the most important risk factor of diabetic nephropathy. The aim of the study was to estimate the influence of systemic blood pressure on renal function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. 59 patients with no evidence of arterial hypertension were recruited. In all patients 24 hours automatic blood pressure monitoring and renal examination (GRF, ERPF, FF, renoscintigraphy, urinary albumin excretion) were performed. The patients were divided into three groups according to the blood pressure load: group I (less than 40 p.c. systolic blood pressure - SBP and diastolic blood pressure - DBP above 90 pc for sex, age, height and body weight) - 26 persons, group II (more than 40 p.c. DBP above 90 pc) - 25 persons, group III (more than 40 p.c. SBP and DBP above 90 pc) - 8 persons. The study suggests that 24 hour automatic blood pressure monitoring is useful to early detection of increased blood pressure in diabetic children and adolescents. The patietns with elevated both systolic and diastolic blood pressure had more frequently glomerular hyperfiltration. The persons with elevated only diastolic blood pressure had the lowest glomerular filtration and filtration fraction.


  13/30

  Tytuł oryginału: Activity of serum lipase [EC 3.1.1.3] and the diversity of serum lipid profile in psoriasis.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Lecewicz-Toruń Barbara
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR9-CR13, tab.,bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In the course of psoriasis the loss of scales from the skin surface is observed. This may be related to lipid disorders in epidermis and in blood serum. The aim of the study was to find out if serum lipid profile disturbances occur in psoriatic patients. Material/methods: We studied 26 male and 15 female normolipidemic psoriatic patients, and 29 male and 28 female healthy normolipidemic volunteers. The concentration of serum pancreatic lipase, total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, total phospholipids, HDL phospholipids, LDL phospholipids and triglycerides were measured with enzymatic methods. Results: The study of male patients demonstrated a statistically significant decrease in HDL cholesterol concentration and statistically signifcant increase in triglyceride concentration. In psoriatic females, we observed a statistically significant decrease in HDL cholesterol concentration, a statistically significant decrease in HDL phospholipid concentration, and a statistically significant increase in pancratic lipase concentration. In addition, the pancereatic lipase concentration increased insignificantly in the male group. We found lipid profile disturbances in the groups of psoriatic patients, in comparison with the age-, sex-, and BMI-matched control groups. Conclusions: The obtained results suggest the necessity of careful administration of medicines to psoriatic patients suffering from systsemic diseases and treated with drugs affecting lipid metabolism.


  14/30

  Tytuł oryginału: Interaction of three Caenorhabditis elegans isoforms of translation initiation factor eIF4E with mono- and trimethylated mRNA 5' cap analogues.
  Autorzy: Stachelska Alicja, Wieczorek Zbigniew, Ruszczyńska Katarzyna, Stolarski Ryszard, Pietrzak Monika, Lamphear Barry J., Rhoads Robert E., Darżynkiewicz Edward, Jankowska-Anyszka Marzena
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.671-682, il., tab., bibliogr. s. 679-682
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Translation initiation factor eIF4E binds the m**7G cap of eukaryotic mRNAs and mediates recruitment of mRNA to the ribosome during cap-dependent translation initiation. This event is the rate-limiting step of translation and a major target for translational control. In the nematode Caenorhabditis elegans, about 70 p.c. of genes express mRNAs with an unusual cap structure containing m3ý,ý,**7 G, which is poorly recognized by mammalian eIF4E. C. elegans expresses five isoforms of eIF4E (IFE-1, IFE-2, etc.). Three of these (IFE-3, IFE-4 and IFE-5) were investigated by means of spectroscopy and structural modelling based on mouse eIF4E bound to m**7 GDP. Intrinsic fluorescence quenching of Trp residues in the IFEs by iodide ions indicated structural differences between the apo and m**7 G cap bound proteins. Fluorescence quenching by selected cap analogues showed that only IFE-5 forms specific complexes with both m**7 G- and m3ý,ý,**7 G-containing caps (Kas 2x10**6 M**-1 to 7x10**6 M**-1) whereas IFE-3 and IFE-4 discriminated strongly in favor of M**7 G-containing caps. These spectroscopic results quantitatively confirm earlier qualitative data derived from affinity chromatography. The dependence of Kas on pH indicated optimal cap binding of IFE-3, IFE-4 and IFE-5 at pH 7.2, lower by 0.4 ph units than that of eIF4E from human erythrocytes. these results provide insight into the molecular mechanism of recognition of structurally different caps by the highly homologous IFEs.


  15/30

  Tytuł oryginału: Zarys anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa, Kański Andrzej, Zawadzki Andrzej, Adamczyk Maciej, Arendt Irena, Balicka Marta, Błaszczyk Beata, Jureczko Lidia, Golachowski Mariusz, Korta Teresa, Kosson Dariusz, Łazowski Tomasz, Miklaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Pietrzak Adam M., Rawicz Marcin, Wilkopolan Elżbieta, Ziółkowski Janusz
  Opracowanie edytorskie: Mayzner-Zawadzka Ewa (red.), Rawicz Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 318 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  16/30

  Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na metodę scyntygraficznego obrazowania jamy otrzewnowej w dializoterapii otrzewnowej.
  Tytuł angielski: New look at the scintigraphic visualization of peritoneal cavity in the course of the peritoneal dialysis.
  Autorzy: Pietrzak Bożena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.393-395, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Rozwój dializoterapii otrzewnowej zarówno na świecie, jak i w Polsce, z następowym wydłużeniem czasu przeżycia chorych leczonych tą metodą, stanowi o konieczności wdrożenia obrazowania zarówno niepowikłanego, jak i diagnostyki różnicowej powikłań programu leczenia. W pracy poddano retrospektywnej analizie przydatność kliniczną scyntygrafii jamy otrzewnej stosowanej w naszym ośrodku od 1982 r. W tym celu przeanalizowano 125 badań obrazujących jamę otrzewnej wykonanych u 67 chorych leczonych w latach 1982-2002 metodą CADO/ADO. Wśród wykrytych patologii dominowały zrosty wewnątrzotrzewnowe (69 proc. badań) oraz przecieki płynu dializacyjnego (17 proc. badań). Zwrócono szczególną uwagę na charakter zrostów wewnątrzotrzewnowych wykazując niepomyślne rokowanie dotyczące kontynuacji programu w przypadku zrostów wielokomorowych.


  17/30

  Tytuł oryginału: Empiryczne leczenie dializacyjnego zapalenia otrzewnej - czy uzasadnione jest stosowanie nowego schematu terapeutycznego?
  Tytuł angielski: Empirical therapy of peritonitis in peritoneal dialysis patients - is it reasonable to use a new therapeutic schedule?
  Autorzy: Baczyński Daniel, Antosiewicz Stefan, Pietrzak Bożena, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.396-398, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 200 r. Ad Hoc Advisory Committee on Peritonitis Management zalecił stosowanie nowego schematu terapii empirycznej dializacyjnego zapalenia otrzewnej (DZO) u chorych z zachowaną resztkową czynnością nerek (RCzN). Schemat ten obejmuje cefalosporynę I i III generacji. Zgodnie z tymi zaleceniami dotychczasowy stary schemat obejmujący cefalosporynę I generacji i aminoglikozyd może być stosowany jedynie u chorych, u których dobowa diureza nie przekracza 100 ml. Celem pracy była retrospektywna ocena skuteczności oraz kosztow "starego" i "nowego" schematu leczenia empirycznego DZO. Analizowane przypadki DZO podzielono na 2 grupy. Grupę 1 stanowiły 22 epiozody DZO u 13 chorych leczonych wg starego schematu, u których diureza resztkowa nie przekraczała 100 ml/dobe. Grupę 2 stanowiło 6 epizodow DZO u 4 chorych z zachowaną RCzN, leczonych według nowego schematu. Efektywność leczenia wg starego schematu wyniosła 64 proc., zaś według nowego schematu - 33 proc. Przeciętny koszt 14-dniowego leczenia wg starego i nowego schematu wyniósł odpowiednio: 67,1 i 247,3 Euro. W badanej populacji stwierdzono zatem znacznie mniejszą skuteczność oraz wyższy koszt nowego schematu empirycznej antybiotykoterapii DZO niż schematu starego. Wyniki pracy dowodzą potrzeby pogłębionej oceny przydatności nowego schematu empirycznego leczenia DZO.


  18/30

  Tytuł oryginału: Jałowe zapalenie otrzewnej podczas stosowania wymian dializacyjnych płynem zawierającym ikodekstrynę. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Sterile peritonitis associated with icodextrin solution. Case report.
  Autorzy: Olszowska Anna, Żelichowski Grzegorz, Pietrzak Bożena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.406-407, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jałowe zapalenie otrzewnej w następstwie stosowania płynu dializacyjnego zawierającego ikodekstrynę jest rzadkim powikłaniem programu dializ otrzewnowych. Na kanwie przypadku nadwrażliwości na ikodekstrynę z towarzyszącym zapaleniem otrzewnej zwrócono uwagę na trudności diagnostyczne i przedstawiono przegląd aktualnego piśmiennictwa światowego.


  19/30

  Tytuł oryginału: Uchyłkowatość jelita grubego jako tło "katastrofy brzusznej" w przebiegu dializoterapii otrzewnowej. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Diverticulosis as a background of "abdominal catastrophe" in the course of peritoneal dialysis. Case report.
  Autorzy: Pietrzak Bożena, Olszowska Anna, Prokopiuk Monika, Żelichowski Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.408-409, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dializacyjne zapalenie otrzewnej (DZO) może stanowić trudny problem diagnostyczo-terapeutyczny w przypadku współistnienia patologii chirurgicznej określanej mianem "katastrofy brzusznej". Przedmiotem odniesienia jest opis przypadku siedemdziesięcioletniego dializowanego automatyczną dializą otrzewnową, u którego wielokrotnie nawracające epizody DZO wywołane przez Escherichia coli miały przebieg kliniczny typowy dla "katastrofy brzusznej", a wywołane były prawdopodobnie mikroperforacjami jelita grubego w przebiegu uchyłkowatości zstępnicy.


  20/30

  Tytuł oryginału: Metoda uniwersalistyczna wobec cukrzycy jako choroby przewlekłej na przełomie XX i XXI wieku.
  Tytuł angielski: Universlalistic medicine in relation to diabetes as a chronic disease at the turn of the 20th and 21st centuries.
  Autorzy: Pietrzak Bożena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.410-412, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem doniesienia jest przybliżenie istoty i celów medycyny uniwersalistycznej jako nauki o przywracaniu, zachowaniu i rozwojowi zdrowia, umożliwiającej ocenę człowieka jako podmiotu ewolucji twórczej. Ilustracją zagadnienia są doświadczenia własne ośrodka w programach edukacyjnych dla dorosłych z nefropatią cukrzycowa w okresie nieodwracalnej niewydolności nerek, przygotowywanych do leczenia nerkozastępczego ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową.


  21/30

  Tytuł oryginału: Działania ratownicze w miejscu zdarzenia.
  Autorzy: Zawadzki Andrzej, Pietrzak Adam Maciej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.55-56, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Straty energii związane z utratą ciepła nasilają wstrząs pourazowy. Prostą i tanią metodą pasywnej ochrony przed utratą ciepła jest owinięcie ofiary urazu folią termoizolacyjną. Człowiek, osłonięty folią, której srebrna strona jest do ciała, oszczędza około 80 proc. energii, traconej wraz z promieniowaniem podczerwonym.


  22/30

  Tytuł oryginału: Zespół Sj”grena - choroba zbyt rzadko rozpoznawana.
  Tytuł angielski: Sj”gren's syndrome - too rarely diagnosed disease.
  Autorzy: Pietrzak-Kaczmarek Honorata
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1207-1211, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół Sj”grena jest chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym o nieznanej etiologii i nieznanych mechanizmach patogenetycznych. Wyróżniamy pierwotny i wtórny zespół Sj”grena. Mnogość i różnorodność objawów choroby sprawia wciąż trudności diagnostyczne i terapeutyczne oraz powoduje, że zespół Sj”grena jest zbyt rzadko rozpoznawany. W artykule omówiono współczesne poglądy na etiopatogenezę, objawy kliniczne, kryteria rozpoznania oraz przedstawiono aktualne metody leczenia.

  Streszczenie angielskie: Sj”gren's syndrome is an autoimmune connective tissue disease of unknown etiology. Diversity of symptoms leads too diagnostic and therapeutic difficulties and as a result, Sj”gren's syndrome is not diagnosed as often as it should be. This paper presents contemporary views on etiopathogenesis, clinical features and diagnostic criteria of as well as the newest therapeutical methods.


  23/30

  Tytuł oryginału: Znaczenie niepełnej rewaskularyzacji mięśnia serca metodą przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej w wielonaczyniowej chorobie serca : praca doktorska
  Autorzy: Pietrzak Izabela, Piwowarska Wiesława (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej w Krakowie
  Źródło: 2002, 168 k. : il., tab., bibliogr. 78 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  24/30

  Tytuł oryginału: Collagenoses and cutaneous manifestations of hepar diseases.
  Tytuł polski: Kolagenozy i skórne manifestacje chorób komórki wątrobowej.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Czelej Dorota, Pietrzak Bogusław
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.415-418, bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/30

  Tytuł oryginału: The liver and its ultrasonographic picture in children suffering from vitiligo.
  Tytuł polski: Wątroba i jej obraz ultrasonograficzny u dzieci chorujących na bielactwo.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Dybiec Ewa, Urban Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.419-425, tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/30

  Tytuł oryginału: Lipid and hormone profile in psoriatic females.
  Tytuł polski: Stężenie lipidów i hormonów u kobiet z łuszczycą.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Lecewicz-Toruń Barbara, Jakimiuk Artur
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.478-483, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  27/30

  Tytuł oryginału: Interleukin-18 serum concentration in patients with psoriasis triggered by infection.
  Tytuł polski: Stężenie IL-18 w surowicy pacjentów z łuszczycą poinfekcyjną.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Lecewicz-Toruń Barbara, Roliński Jacek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.484-490, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/30

  Tytuł oryginału: Case of lichen palmoplantaris with reactive lymphadenitis.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Lecewicz-Toruń Barbara, Krasowska Dorota
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.40-42, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Lichen planus, despite numerous studies devoted to it, still remains an enigmatic disease. To date, many clinical varieties of the disease have been described. One of them is localized on the skin of palms and soles. Clinical observations show this lichen variety to be exceptionally unresponsive to treatment. Case report: A case of a 36-year-old man with lichen planus Wilsoni is reported. The patient had extensive, heavily infiltrated lesions in his soles, palms annd oral mucous membrane. The skin symptoms were accompanied by enormous edema of the limbs and lymphadenitis. No concurrent hepatitis B and C virus infection was diagnosed. The pathogenesis of the case is unclear. At present, the patient reports no symptoms of the skin disease. conclusions: Lichen planus has been reported to be associated with liver disorders. Such an association did not occur in the reported case. Instead, the case suggests a possible association of lichen with the feet mycotic infection.


  29/30

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja w wybranych chorobach skóry
  Autorzy: Pietrzak Aldona
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.198-206, il., bibliogr. 8 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/30

  Tytuł oryginału: Does a correlation between transaminase activity and the size of the liver in psoriatic children exist?
  Tytuł polski: Czy istnieje zależność pomiędzy aktywnością transaminaz a wielkością wątroby u dzieci chorych na łuszczycę?
  Autorzy: Lechowska-Mazur Irena, Pietrzak Aldona, Urban Janusz, Lecewicz-Toruń Barbara
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.211-218, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Łuszczyca jest chorobą, która dotyczy całego organizmu. Na podstawie piśmiennictwa stwierdzono, iż istnieje możliwość, że proces chorobowy dotyczący skóry może być odzwierciedlony poprzez wzmożoną aktywnosć komórki wątroby. Aktywność tę oceniano za pomocą stężenia tymolu, ALAT, ASPAT oraz pomiarów morfometrycznych wątroby w 3 płaszczyznach przekroju. Badania wykonano u 56 dzieci chorych na łuszczycę i 32 zdrowych dzieci dobranych wiekiem i płcią. W żadnym badanym parametrze nie stwierdzono różnic pomiędzy dziećmi chorymi a zdrowymi. Nie stwierdzono istnienia zależności pomiędzy łuszczycą a powiększeniem wymiarów wątroby ocenianej za pomocą usg jak również pomiędzy łuszczycą a próbą tymolową i transaminazami ALAT i ASPAT.

  Streszczenie angielskie: Psoriasis is a systemic disease. On the basis of the lierature it has been stated that there is a possibility that a disease which is going on in the skin may be reflected by the increase in the activity of the hepatic cell. This activity was estimated by the McLaghan units, concentration of aspartate and alanine aminotransferases and morphometric measurements of the liver in 3 oblong dimensions. The study was conducted on 56 children suffering from psoriasis and 32 healthy ones matched with sex and age. None of the investigated parameters differs statistically between ill and healthy children. No association was stated between psoriasis and the enlargement of the liver dimensions by means of ultrasonography or the McLaghan units, ALAT and ASPAT.

  stosując format: