Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIETRUCHA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Seria: Biblioteka Pediatry 39
Sygnatura GBL: 735,268

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Skrypt do ćwiczeń z fizjologii człowieka
  Autorzy: Dąbek Józefa, Gołka Beata, Górka Dariusz, Larysz-Brysz Magdalena, Olakowska Edyta, Pietrucha-Dutczak Marita, Święch-Sabuda Ewa, Wolwender Katarzyna, Woszczycka-Korczyńska Izabella
  Opracowanie edytorskie: Lewin-Kowalik Joanna (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 137 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,910

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Własny automatyzm węzła zatokowego w ocenie jego czynności : praca doktorska
  Autorzy: Pietrucha Artur, Piwowarska Wiesława (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Instytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej w Krakowie
  Źródło: 2002, 145 k. : il., tab., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/6

  Tytuł oryginału: Bio-Forum III : biotechnology business-science conference
  Opracowanie edytorskie: Pietrucha Tadeusz (ed.).
  Źródło: - Łódź, Bio-Tech Consulting 2002, [4], 96 s. : il., bibliogr. [przy ref.], 23 cm. - Konferencja Bio-Forum III nt. biotechnologii Łódź 20-21.05. 2002 - Część tekstu w jęz. pol
  Sygnatura GBL: 735,931

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  5/6

  Tytuł oryginału: Pre-degenerated peripheral nerve extracts applied to the proximal stump of transected sciatic nerve enhance both regeneration and autotomic behavior in rats.
  Autorzy: Lewin-Kowalik Joanna, Marcol Wiesław, Larysz-Brysz Magdalena, Wolwender Katarzyna, Pietrucha-Dutczak Marita, Górka Dariusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.BR414-BR420, il., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Peripheral nerve regeneration after traumatic injury and standard repair with a nerve autograft is often incomplete and results in neuropathic pain. Peripheral nerve extracts applied to the proximal nerve stump by means of autologous, dead-ended connective tissue chambaers (deCTC) are known to accelerate the rate of acon regeneration. This study tested if such extracts would influence autotomy, which is a behavioral measure of neuropathic pain in animal models. Material/Methods: The study was performed on Wistar rats. DeCTCs, filled with postmicrosomal fraction obtained from 7-day-predegenerated nerves (7D group) or fibrin (F group), were implanted into transected sciatic nerve. In the control group (C), sciatic nerve was transected and its distal part was removed. The self-mutilation behavior in rats was assessed daily for seven weeks after sciatic nerve transcetion. The onset as well as intensity of autotomy was measured. The progress of regeneration was assessed under light microscopy and histochemistry. Results: The earliest onset and gratest severity of autotomy were found in teh 7D group. Regeneration progress was also highest in this group. In the F group, we found weaker regeneration and less autotomy. The control group showed no regeneration, but more autotomy than the F group. Conslusion: Intensifeid autotomy may be teh price paid for enhanced peripheral nerve regeneration after application of growth-promoting substances.


  6/6

  Tytuł oryginału: Prospektywna ocena zmienności rytmu zatokowego serca w ubytkach przegrody międzyprzedsionkowej u dzieci, w okresie przed i pooperacyjnym : praca doktorska
  Autorzy: Pietrucha Beata, Popczyńska-Markowa Maria (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Kardiologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
  Źródło: 2002, 159 k. : il., tab., bibliogr. 86 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: