Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIETROW
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Relationships between the concentrations of epidermal growth factor, insulin-like growth factro-I, estrogens and progesterone receptors in women breast cancer, and the histologic type of tumor and its grade of malignancy.
Tytuł polski: Zależności między stężeniami receptorów naskórkowego czynnika wzrostu, insulinopodobnego czynnika wzrostu I, estrogenów i progesteronu w rakach piersi u kobiet, a typem nowotworu i stopniem jego złośliwości histologicznej.
Autorzy: Skasko Elżbieta, Paszko Zygmunt, Kluska Anna, Pietrow Danuta, Olszewski Włodzimierz
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.201-207, il., tab., bibliogr. 31 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Receptory naskórkowego czynnika wzrostu (EGF-R), insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF-I-R), estrogenów (ER) i progesteronu (PR) są uważane za rokownicze i predykcyjne wskaźniki raka piersi u kobiet. Celem pracy było zbadanie relacji między receptorami EGF-R, IGF-I-R, ERc i PRc występującymi w rakach piersi, a ich morfologicznymi właściwościami. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 408 rakach piersi kobiet, wśród których było 304 raków przewodowych, 16 raków in situ, a 288 raków inwazyjnych. Inne typy raków to: raki zrazikowe, rdzeniaste, śluzotwórcze i mieszane. Stopień złośliwości histologicznej przewodowych raków piersi określano metodą Blooma i Richardsona oraz jej zmodyfikowaną wersją. Stężenia receptorów EGF-R, IGF-I-R, ERc i PRc oznaczano biochemicznie metodami radiokompetycyjnymi. Wyniki. W przewodowych rakach piersi in situ stężenia ERc i PRc były wyraźnie większe, niż w przewodowych rakach naciekających. W ananalogicznych sytuacjach stężenia IGF-I-R były znaczące, lecz statystycznie nieróżniły się między sobą. W przewodowych rakach stężenia ERc i PRc były odwrotnie skorelowane ze stopniem ich histologicznej złośliwości. Między stężeniami EGF-R, a stopniem histologicznej złośliwości przewodowych raków piersi u kobiet młodszych istnieje statystycznie znamienna dodatnia korelacja, natomiast w rakach kobiet starszych korelacja ta nie osiągnęła poziomu znamienności. Między stężeniami IGF-R i stopniem złośliwości histologicznej raków ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Receptors of epidermal growth factor (EGF-R), insulin-like growth factor-I (IGF-I-R), estrogens (ER) and progesterone (PR) are believed to be predictive and prognostic indices in breast cancer in women. The objective of the study was to explain the relationships between receptors of EGF-R, IGF-I-R, ERc and PRc in breast carcinoma and the morphological featrues of these tumours. Material and methods. 408 women with breast carcinoma (incl. 304 ductal carcinomas, among them 16 in situ carcinomas and 288 invasive carcinomas). Other types were: lobular, medullary, mucinous and mixed carcinomas. The grade of histological malignancy of ductal carcinoma was determined by Bloom-Richardson method and its modified version. The concentrations of EGR-R, IGF-I-R, ERc and PRc were determined by biochemical radiocompetitive methods. Results. In ductal carcinomas in situ the concentrations of ERc and PRc were evidently higher than in infiltrating ductal carcinomas. On the other hand, EGF-R concentrations in in situ carcinomas were only half teh value of that in infiltrating ductal carcinomas. In analogous situations IGF-I-R concentrations were higher but were not differing statistically significant between them. In ductal carcinomas ERc and PRc concentrations correlated inversely with the grade of histological malignancy. Between EGF-R concentrations of ductal carcinmas and the grade of histological malignancy of tumours a statistically significant positive correlation ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Czy można odróżnić radial scar od raka inwazyjnego sutka - konfrontacja obrazu mammograficznego z badaniem histopatologicznym.
  Tytuł angielski: Can radial scar be differentiated from breast cancer? Mammographic and pathological correlations.
  Autorzy: Wesołowska Ewa, Tuziak Tomasz, Pietrow Danuta, Oknińska Justyna, Dziewulska Ewa, Nagadowska Monika
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.66-71, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The radial scar is benign breast lesion; its radiological and microscopic appearance may simulate invasive carcinoma. The purpose of the study was to analyse and correlate mammographic and histologic findings in patients with radial scar. Radial scar was compared with breast cancer of stellate appearance in mammography. Material/Methods: Between May 1994 and December 2000 129 women were examined due to the stellate lesion of the breast. All mammograms were evaluated for appearance of the spicule, density and size of the central core, presence of microcalcifications. Clinical records were analyzed to determine age, any evidence of palpable lesion and to establish the role of fine needle aspiration biopsy (FNAB) and ultrasound in radial lesions. Results: Pathology revealed 68 cases fo radial scar, 43 invasive carcinomas and 18 cases of radial scar with associated borderline lesions (atypical ductal hyperplasia, lobular carcinoma in situ) or malignant lesions (ductal carcinoma in situ, tubular cancer). Mammography examination presented no differences between benign and malignant lesions. Neither the ultrasound appearances nor cytology could be used to differentiate between radial scar and breast carcinoma. Conclusions: In conclusion, radial lesions need to be surgically excised to determine microscopic diagnosis.

  stosując format: