Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIETRASIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Znaczenie RTG pantomograficznego w wykrywaniu bezobjawowych stanów patologicznych.
Autorzy: Bogusławska Katarzyna, Brodecka Anna, Kercz Tomasz Maria, Pietrasiak Izabela, Pietrzycka Krystyna
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.27-30, il., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie radiologiczne jest podstawowym badaniem dodatkowym w stomatologii umożliwiającym postawienie prawidłowego rozpoznania i właściwego zaplanowania leczenia. Ze względu na uciążliwość wykonywania poszczególnych zdjęć zębowych i konieczność ograniczania dawki promieniowania korzystniejsze jest wykonanie jednego uniwersalnego zdjęcia pantomograficznego. Wykonanie zdjęcia pantomograficznego jest dla pacjenta nieuciążliwym, bezbolesnym i bezpiecznym daniem.

  Streszczenie angielskie: X-ray examination is a basic additional examination in dentistry and it enables adequate diagnosis along with careful planning of treatment. Since it is burdensome to make particular intraoral radiograms and it is always necessary to limit radiation dose, it is definitely more beneficial to male one universal panoramic imaging which is not only uninconveniencing, but painless and safe for a patient as well.

  stosując format: