Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIESTRZENIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Echokardiografia kontrastowa w praktryce klinicznej - fakty i kontrowersje
Autorzy: Maciejewski Marek, Piestrzeniewicz Katarzyna, Zielińska Marzenna
Opracowanie edytorskie: Bolińska Halina (moder.).
Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.141-172, il., tab. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
Sygnatura GBL: 735,339

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Expression of TGF-á type I and II receptors in normal cancerous human endometrium.
  Autorzy: Piestrzeniewicz-Ulanska Dagmara, Brys Magdalena, Semczuk Andrzej, Jakowicki Jerzy A., Krajewska Wanda M.
  Źródło: Cancer Lett. 2002: 186 (2) s.231-239, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 306,023

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Transforming growth factor-á (TGF-á) belongs to a superfamily of structurally related polypeptides involved in various biological processes, including cell growth, proliferation and differentiation, angiogenesis, apoptosis, and extracellular matrix remodeling. We tried to define the different expression patterns of the TGF-á receptors by investigating the female reproductive organs during the menstrual cycle and endometrial tumorigenesis, because their role in these processes is still unclear. In this study, we examined the expression of the TGF-á type I and type II receptors in normal (n = 13) and carcinomatous (n = 42) endometrial tissue specimens using reverse transcriptase polymerase chain reaction and immunological (Western blot and enzyme linked immunosorbent assay) methods. Two uncommon female genital tract tumors, rhabdomyosarcoma of the uterine cervix and uterine carcinosarcoma, were also included. There were no significant differences between normal and cancerous endometrial tissues regarding the TGF-á receptors mRNA levels. However, we observed a markedly low TGF-á type I receptor protein level (P 0.028; Mann-Whitney-U test), while the malignant endometrium showed a significantly higher TGF-á type II receptor protein level (P 0.007; Mann-Whitney-U test) than the normal endometrium. Moreover, significantly elevated TGF-á receptor type II protein level was noted when depth of myometrial invasion of endometrial carcinomas was considered (P 0.05; Mann-Whitney-U test). In contrast to uterine carcinosarcoma, in which no detectable mRNA for TGF-á type II...


  3/3

  Tytuł oryginału: Echokardiografia dobutaminowa u "objawowych" chorych z ujemnym lub niediagnostycznym elektrokardiograficznym testem wysiłkowym.
  Tytuł angielski: Dobutamine stress echocardiography in symptomatic patients with undiagnostic or negative treadmill test.
  Autorzy: Maciejewski Marek, Zielińska Marzenna, Bolińska Halina, Piestrzeniewicz Katarzyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.678-683, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie chorych cierpiących z powodu "wieńcowopodobnych" wysiłkowych bólów lub duszności, u których elektrokardiograficzny test wysiłkowy jest ujemny lub wątpliwy (u/nTET), istnieją kontrowersje co do wskazań do diagnostyki inwazyjnej. Celem pracy było określenie znaczenia diagnostycznego echokardiografii dobutaminowej (DSE) w ocenie przyczyn dolegliwości u takich chorych. Retrospektywnej analizie poddano 550 kolejnych chorych, w tym 128 z u/nTET - grupa badana (GB) i 422 pacjentów z dodatnim wynikiem TET - grupa kontrolna (GK). TET przeprowadzano zgodnie z protokołem Bruce'a, DSE wykonywano według ogólnie przyjętej metodyki. Porównanie parametrów klinicznych oraz echokardiograficznych u pacjentów z wynikiem DSE(+) w grupie badanej i kontrolnej nie wykazało istotnych różnic. Analiza jednoczynnikowa u chorych DSE(-) wykazała, że płeć, wiek, wywiad nadciśnienia tętniczego, przerost ścian lewej komory, w tym obecnosć "sigmoidalnej" przegrody międzykomorowej, a także wymiar skurczowy lewej komory i frakcja wyrzutowa były wskaźnikami występowania objawów klinicznych. Analiza wieloczynnikowa wskazała na wiek (średni u kobiet, starszy u mężczyzn) oraz wywiad nadciśnienia tętniczego jako niezależne czynniki predysponujące do występowania objawów klinicznych. Analiza częstości występowania: bólów lub duszności, reakcji hipotensyjnej oraz zwężenia śródkomorowego lub podzastawkowego u chorych DSE(+) w grupie badanej i kontrolnej nie wykazała istotnych różnic, natomiast u ...

  Streszczenie angielskie: In patients suffering from anginalike exertional pain or dyspnea with a negative or undiagnostic exercise treadmill test (u/n TET), contro-vers exists regarding indications to perform coronary angiography. This study was performed in order to evaluate the diagnostic significance of dobutamine echo-stress (DSE) in assessing the possible causes of symptoms in such patients. We retrospectively analsyed 550 patients. Out of this number, 128 patients had a u/nTET (study group - SG) and 422 patients had a positive TET - control group (CG). The exercise treadmill test was performed according to the Bruce protocol. Dobutamine stress echocardio-graphy was performed according to a standard protocol. REsults: In patietns that were DSE(+), no significant differences in the analysed parameters were found between study and control groups. In patients that were DSE(-), monovariate analysis detected that gender, age, history of hypertension, LVH, sigmoid IVS, small LV and EF as factors predicting clinical symptoms. Multivariate analysis revealed that middle-aged women, elderly men, and history of hypertension wer eindependent predictors of exertional symptoms. Multivariate analysis also showed that intracavitary LV obstruction or LV outflow tract obstruciton in hypertensive females was an independent predictor of reproducibility of symptoms. Conclusions: 1. Angina-like symptoms in patients with undiagnostic/negative TET and negative DSE depends on several clinical and ...

  stosując format: