Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIEKOSZWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena narażenia płodu, noworodka i dziecka na dym tytoniowy.
Tytuł angielski: Evaluation of exposure of foetus, newborn and children to tobacco smoke.
Autorzy: Florek Ewa, Piekoszwski Wojciech
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.10, 12-14, bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Narażenie na dym tytoniowy jest powszechne. Ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w pomieszczeniach zamkniętych wszędzie tam, gdzie pali się tytoń - w mieszkaniach, miejscach pracy, pojazdach komunikacyjnych i w miejscach publicznych. Do oceny narażenia na związki zawarte w dymie tytoniowym w pomieszczeniach zamkniętych najczęściej stosuje się pomiar stężenia nikotyny w fazie parowej i masy polidyspersyjnych cząstek stałych. Oceny ekspozycji na dym tytoniowy zarówno aktywnych, jak i biernych palaczy dokonuje się na podstawie: kwestionariusza ankiety dotyczącego nałógu palenia tytoniu; ekspozycji na dym tytoniowy oraz przy pomocy biologicznych markerów narażenia na dym tytoniowy. Do biomarkerów palenia tytoniu i narażenia na ETS zalicza się: tiocyjaniany, tlenek węgla (karboksyhemoglobinę), nikotynę i jej metabolit - kotyninę. Zastosowanie jako biomarkerów karboksyhemoglobiny, tiocyjanianów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz adduktów związków zawartych w dymie tytoniowym z białkami lub DNA ze względu na ich małą specyficzność jest rzadkie. Kotynina jest najbardziej popularnym biomarkerem środowiskowego narażenia na dym tytoniowy. Palenie tytoniu z wyjątkiem nielicznych źródeł (np. preparaty nikotynozastępcze) stanowi w zasadzie jedyne źródło nikotyny. Większość przeprowadzonych dotychczas badań osób niepalących, a narażonych na dym tytoniowy w swoim otoczeniu wykazała podwyższony poziom kotyniny i nikotyny w moczu, surowicy i ślinie osób dorosłych oraz w krwi pępowinowej i moczu noworodka...

  Streszczenie angielskie: The exposition to tobacco smoke is overall: in home, work and public places. For the examination of the presence and concentration of environmental tobacco smoke (ETS) in indoor environments the nicotine and respirable suspended particulates (RSP) are determined. Epidemiological studies estimate exposure to ETS using questionnaires in which subjects reported his (her) own exposure history and smoking status. However this type of study is widely used they are subjected to recall and reporting bias. A variety of biomarkers (nicotine, cotinine, thiocyanate, carboxyhemoglobin, protein and DNA aducts) are proposed for measurement of exposure to tobacco smoke. The most popular is measurement of cotinine concentration in body fluids (blood, urine, saliva). Plasma cotinine concentration correlated to numbers of cigarettes smoked and to various biological effects of cigarette smoking and exposure to ETS. Exposure of newborns (and children) can be examined by use cotinine as biomarkers. Exposition can take place prenatally, if mother smoke or is expose to ETS or postnatally by inhalation of tobacco smoke or ingestion of breast milk of smoking mother. Biomarkers can be use to supplement questionnaire approaches and provide quantitative information on the dose received from exposure to other people's tobacco smoke.

  stosując format: