Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIEKARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Antygeny zgodności tkankowej klasy II a odpowiedź na leczenie interferonem-ŕ2b przewlekłego zapalenia wątroby typu C.
Tytuł angielski: HLA class II alleles and response to hepatitis C treatment with interferon-ŕ2b.
Autorzy: Piekarska Anna, Woszczek Grzegorz, Sidorkiewicz Małgorzata, Kuydowicz Jan
Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.123-128, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,250

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono sugerowany związek między wybranymi allelami antygenów zgodności tkankowej-HLA klasy II a odpowiedzią na leczenie przewlekłego zaplenia wątroby typu C interferonem-ŕ2b.

  Streszczenie angielskie: Background/Aims. The mechanisms of humoral immunological response in chronic hepatitis C are not fully understood. It would be interesting to correlate HLA II alleles with the therapeutic response to interferon alfa2b treatment in patients with chronic hepatitis C. Such correlation has not yet been described. The purpose of the study was to correlate the presence of HLA alleles in chronic hepatitis C patients with results of interferon-alfa2b therapy. Methods. We assessed HCV-RNA presence in serum by RT-PCR and HLA-DR B*1/alleles by PCR-SSP for locus I and II in 54 patients with chronic hepatitis C. All patients were treated with interferon alfa2b for six month. Results of the therapy were evaluated 18 months after the end of treatment. Results. Based on the treatment results (TR - therapeutic response) patients were retrospectively qualified into three groups: sustained responders (SR) - 18.6 p.c. (10/54), relapsers (R) - 48.1 p.c. (26/54), non responders (NR) - 33.3 p.c. (18/54). Allele DRB1* 07 and allele DRB1* 13 were more frequent among patients in NR and TR group, respectively. Observed diffrences were not statistically significant (p 0.05). Conclusion. In the group of 54 adults with chronic hepatitis C no correlation between the presence of HLA-DRB1* alleles and response to interferon alfa2b therapy was found.


  2/6

  Tytuł oryginału: Egg yolk platelet proteins from "Xenopus laevis" are amyloidogenic.
  Autorzy: Zemanek Grzegorz, Konieczny Leszek, Piekarska Barbara, Rybarska Janina, Stopa Barbara, Spólnik Paweł, Urbanowicz Barbara, Nowak Mateusz, Król Marcin, Roterman Irena
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.311-318, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The association of amphibian (Xenopus laevis) egg yolk platelet proteins, represented predominantly by lipovitellin, was studied as a model of the formation of amyloid deposits. Two kinds of molecular organization formed by this protein material - native and heat-denatured - were found to exhibit amyloid properties, although they differ significantly in structural organization. The first consisted in protein molecules arranged in the natural, physiological, net-like platelet organization, with a tendency to orient uni-directionally. The second was obtained by the gradual removal of Congo red from lipovitellin denatured by heating in an excess of dye. This procedure produced twisted fibrillar organization of molecules typical for amyloids, represented predodminantly by end-to-end associated major polypeptide chains of lipovitallin. Both native and denatured structural forms bind Congo red and produce a green birefringence effect, confirming the near-parallel alignment of the complexed Congo red molecules. However, a dye (1,4-bis(1-amino-4-sulfonaphtyl-2-azo)phenylene) closely related to Congo red but with a very weak self-assembling tendency appeared inactive when the spectral shift was studied in a cross-polarization systsem, indicating in this way that dye supramolecularity is an extra factor which may determine binding to amyloid proteins and specific spectral effects.


  3/6

  Tytuł oryginału: Lekowrażliwość szczepów Enterococcus sp. izolowanych z materiału klinicznego oraz od osób zdrowych.
  Tytuł angielski: Susceptibility to antimicrobial agents of enterococcal strains, isolated from clinical materials and healthy persons.
  Autorzy: Piekarska Katarzyna, Ławrynowicz-Paciorek Maja, Magdziak Agnieszka, Bareja Elżbieta, Rudecka Anna, Wyrębiak Agata, Pietrzyk Maciej, Kochman Maria
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.305-315, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono lekowrażliwość 154 szczepów Enterococcus sp. izoloanych od pacjentów pięciu warszawskich szpitali oraz 33 szczepów izolowanych z próbek kału osób zdrowych. Wszystkie badane szczepy E. faecalis i E. faecium były wrażliwe na antybiotyki glikopeptydowe. Spośród szczepów izolowanych z próbek materiału klinicznego oporność na penicylinę wykazywało 100 proc. szczepów E. faecium i 33,3 proc. - E. faecalis. Oporność na wysokie stężenia aminoglikozydów (HLAR) wykazywało 68,9 proc. szczepów E. faecium i 28,3 proc. E. faecalis. Szczepy enterokoków pochodzące od ludzi zdrowych były wrażliwe na większość antybiotyków użytych do badań.


  4/6

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w przypadku gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in tuberculous meningoencephalitis.
  Autorzy: Piekarska Anna, Kuydowicz Jan
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.504-508, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Tuberculous meningoencephalitis (TBM) is a rarely diagnosed form of tuberculosis. It is characterised with high mortality. Only rapidly started treatment allows to patient's survival. However, bacteriologic prove of the diagnosis is achieved only in 40 p.c. of cases. It was hoped that introduction of PCR to clinical practice, would allow rapid and unquestionable diagnosis. We present case of male with lymphocytic bacterial meningoencephalitis in whom tuberculous etiology was suspected. The diagnosis was abandoned when negative results of PCR was obtained. As cessation of treatment led to dramatic worsening of patients state, the antituberculosis therapy was restarted. After 2 months of therapy, complete clinical remission was achieved. Nevertheless, computed tomography of brain revealed clinically asymptomatic hydrocephalus. Presented case shows that the treatment is effective, it should not be ended even in case of negative results of PCR test.


  5/6

  Tytuł oryginału: Proces apoptozy w przebiegu doświadczalnego zarażenia T. pseudospiralis u myszy.
  Tytuł angielski: The apoptosis in the course of experimental infection with T. pseudospiralis in mice.
  Autorzy: Widyma Agnieszka, Piekarska Jolanta
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.413-417, bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The level of apoptic cells in the lamina propria of the mucosa of the jejunum and in the masseter muscle in the mice infected with 200 larvae T. pseudospiralis was observed. Cryostat preparations made from jejunum and muscle samples on 7, 14, 21, 28, 60, 180 and 360 day post infection (dpi), were examined employing the TUNNEL method with the use of "In situ Cell Death Detection KIT Fluorescein" of Roche. The number of apoptic cells in the lamina propria of jejunum started to increase as early as on 7 dpi. The highest number of the apoptic cells, on an average - 56,4 in the crypt-villus unit, was recorded on 28 dpi, whereas the retyrn to the standard level took place only 360 dpi. The level of the apoptic cells in the masseter muscle was the highest on 28 and 60 dpi, which constituted some 30 p.c. of all the cells of infiltration.


  6/6

  Tytuł oryginału: Meble szkolne a wady postawy uczniów.
  Tytuł angielski: School furniture and body posture defects in schoolchildren.
  Autorzy: Kąkołowicz-Laskowska Barbara, Kwiatkowska Bożena, Piekarska Jolanta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.356-358, il., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu niedostosowanych do wzrostu uczniów mebli szkolnych na powstawanie wad postawy. W 2000 roku przeprowadzono badania w 10, losowo wybranych, łódzkich szkołach podstawowych. Objęto nimi 475 uczniów z klas III (wszystkie lekcje w tej samej sali) oraz IV (początek korzystania z klasopracowni). Mierzono wysokość uczniów oraz zajmowanych przez nich krzeseł i stołów. Lekarz ortopeda oceniał prawidłowość postawy. Uczniowie i wychowawcy wypełniali ankietę. Z przeprowadzonych badań wynika, że: 1. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mają świadomość potrzeby i znają zasady przyjmowania prawidłowej pozycji w ławkach szkolnych. 2. Pomimo deklarowanej przez pedagogów świadomości zagrozeń wynikających z niedostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, duży odsetek mebli nie spełnia nakładanych przez Polską Normę wymogów. Problem ten dotyczy zwłaszcza uczniów korzystających z klasopracowni. 3. Odsetek uczniów uczęszczających na gimnastykę korekcyjną jest zby niski w stosunku do ogólnej liczby schorzeń układu ruchu i wad postawy zaobserwowanych u dzieci objętych badaniem. 4. Stosunkowo wysoki odsetek uczniów bawi się na dworze tylko godzinę lub wcale, gdy tymczasem normy higieniczne dla 10-latków przewidują 3-5 godzin ruchu na świeżym powietrzu dziennie. Nieproporcjonalnie dużo czasu uczniowie spędzają przed telewizorem i komptuerem. 5. Ponad 75 proc. populacji ma wady postawy, głównie skrzywienia kręgosłupa i deformacje klatki piersiowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of non-standard school furniture on the development of body posture defects. The study was conducted in 2000, in 10 primary schools, selected at random, in the city of Łódź. It covered 475 children of the 3rd form (using only one room) and the 4th form (using several class laboratories). The height of the children, their chairs and tables was measured. An orthopaedist evaluated their body posture. In addition, the children and their teachers filled out a brief survey. The results of the study show that: 1. Both children and teachers are aware of the need and principles of a correct body position at a school desk; 2. Despite the teachers' declared awareness of health risk related to non-adjustment of furniture to a child's height, a high percentage of furniture sets neither meet hygienic requirements nor conform to the Polish standard. This problem concerns particularly the pupils using class laboratories; 3. The proportion of children in corrective exercise classes is too low in relation to the general number of locomotor and body posture disorders in children covered by the study; 4. A relatively high percentage of pupils spend only hour outdoors while the standard for the 1-year old is 3-5 hours of physical outdoor activities daily. Children spend too much time watching television or using computer; 5. According to orthopaedic examination, over 75 p.c. of the population have body posture defects, mainly scoliosis and chest deformations.

  stosując format: