Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIECHOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Charakterystyka defektywnych szczepów MRSA nie wytwarzających koagulazy lub czynnika CF.
Tytuł angielski: Characteristics of coagulase-negative and CF-negative methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains.
Autorzy: Garbacz Katarzyna, Piechowicz Lidia, Wiśniewska Katarzyna, Galiński Janusz
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.1-8, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przebadano 186 szczepów MRSA pochodzących z różnych ośrodków regionu gdańskiego. Określono obecność genów nuc, mec A i coa metodą PCR. Wykryto 14 szczepów defektywnych, które nie wytwarzały koagulazy (7,25 proc.) oraz 7 szczepów nie posiadających czynnika CF (3,76 proc.). W celu scharakteryzowania szczepów defektywnych określono ich wzory restrykcyjne genu koagulazy (coa) metodą PCR-RFLP oraz wzór fagowy i lekooporność. Wzór restrykcyjny B był charakterystyczny dla koagulazoujemnych MRSA, podczas gdy wzór A był bardziej rozpowszechniony i występował zarówno wśród CF-ujemnych jak i CF-dodatnich MRSA.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate frequency of coagulase-negative and CF-negative strains among methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and to assess their homogenicity in respect of genotype, fagotype and drug resistance pattern. A total of 186 MRSA strains collected from different hospitals in Gdańsk region were studied. Gens: nuc, mecA, and coa were identified by PCR method. The coagulase tube test for staphylocoagulase and the slide test for clumping factor were used. Coagulase - negative and CF - negative MRSA strains were confirmed by PCR - RELP method of coa gene; phage typing and drug resistance pattern were evaluated by disc diffusion test. The results of the study showed low frequency of both coagulase - negative and CF-negative MRSA strains (7,25 p.c. and 3,76 p.c. respectively). Among MRSA population tested the simultaneous occurrence of the strains lacking coagulase and clumping factor was not observed. All coagulase negative MRSA had coagulase gene (coa) and differed from CF-negative strains in respect of coa gene.

  stosując format: