Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIECHOCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności zespołów ratownictwa medycznego w zagrożeniach sercowo-naczyniowych na obszarze wybranych dzielnic Wrocławia w okresie od 1 lipca 1998 r. do 31 grudnia 1999 r.
Tytuł angielski: Efficacy of medical rescue teams in cardio-vascular emergencies in selected areas of Wrocław agglomeration from 1st July 1998 till 31st December 1999.
Autorzy: Piechocki Jacek, Jakubaszko Juliusz
Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (4) s.185-192, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,477

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pomoc przedszpitalna jest pierwszym etapem leczenia poszkodowanych w stanie zagrożenia życia. Niezmiernie istotne jest zachowanie ciągłości działań medycznych w fazie przedszpitalnej i szpitalnej. Cel pracy: Ocena jakości i skuteczności postępowania przedszpitalnego w ambulansie R w zagrożeniach secowo-naczyniowych w latach 1998-1999 w porównaniu z okresem 1991-1994. Materiał: 816 kart zleceń wyjazdu wrocławskich ambulansów ratunkowych R5 i R10 w okresie 1.07.98 - 31.12.99. Szczegółowej analizie poddano 148 pacjentów w stanie zagrożenia życia przekazywanych do Szpitala im. Rydygiera we Wrocławiu. Metoda: Analiza statystyczna danych z kart zlecenia wyjazdu pogotowia ratunkowego, książki przyjęć izby przyjęć chirurgicznej i internistycznej, historie choroby pacjentów, książka operacyjna ostrego dyżuru, protokoły sekcyjne, wyniki tomografii komputerowej i konsultacji specjalistycznej. Wyniki: Spośród analizowanych 148 wyjazdów zespołów R5 i R10 najczęstszą przyczyną interwencji były nagłe zaburzenia sercowo-naczyniowe (66,9 proc.), urazy (17,6 proc.) oraz nagłe zagrożenia neurogenne (15,5 proc.). W grupie nagłych zaburzeń sercowo-krążeniowych doszło do 35 zgonów (35,35 proc.). Najwięcej pacjentów zmarło w pierwszej (n = 20) i 4 (n = 4) dobie leczenia w szpitalu. Czas od wezwania do wyjazdu wyniósł średnio 1 min 29 s. Czas dotarcia na miesjce zdarzenia 6 min 8 s i był dwukrotnie krótszy niż w okresie 1991-1994. Wnioski: Zawraca uwagę poprawa wykorzystania dostępnych środków i metod ratowania życia w fazie przedszpitalnej w okresie 1998-1999 w porównaniu z 1991-1994...

  stosując format: