Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIECHA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Styl życia osób z otyłością - badania wstępne.
Tytuł angielski: Life style of people suffering from obesity - the preliminary investigation.
Autorzy: Piechaczek Wioleta, Eszyk Jolanta
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.858-863, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Otyłość jest coraz częstszym zjawiskiem w naszym społeczeństwie, stwierdzanym, gdy u kobiet masa ciała przekroczy 30 proc. masy należnej, a u mężczyzn 25 proc. Zazwyczaj występowanie otyłości jest typowe dla niektórych osób i może wynikać z uwarunkowań genetycznych lub zaburzeń hormonalnych, przeważnie jednak jest efektem nieprawidłowego stylu życia oraz negatywnych zachowań zdrowotnych, jak nieodpowiednia dieta, czy brak elementarnej aktywności fizycznej. Celem pracy była próba analizy i oceny stylu życia osób z nadwagą lub otyłością. Badaniem objęto grupę 40 osób, które uznały że są otyłe. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji. Problemy badawcze zawarte w ankiecie dotyczyły przyczyn otyłości, zachowań zdrowotnych oraz stylu życia osób otyłych. Z przeprowadzonych badań wynika, że głównymi przyczynami otyłości są nieprawidłowe nawyki żywieniowe i brak aktywności ruchowej. Potrzeba promowania zdrowego stylu życia wśród osób otyłych jest znaczna, uświadamia bowiem konieczność zmiany niepożądanych zachowań zdrowotnych.

  Streszczenie angielskie: Obesity is a phenomenon, which is occurring more and more frequently in our society. It occurs when the adequate body mass exceeds 30 p.c. by women and 25 p.c. by men. Usually, the occurrence of obesity is typical of some people and may result from genetic conditions or hormone disorders, byt most frequently it is an effect of an inappropriate life style, negative health behaviours such as: inappropriate diet or the lack of elementary physical activity. The goal of the paper is the analysis and a life style evaluation of people suffering from obesity. The examination covered a group of 40 people who attend themselves for obese. The examinations were conducted by means of a survey questionnaire of own structure. The examinations problems included in the survey concerned the causes of obesity, life comfort, health behaviours and life style of obese people. From the conducted examinations it can be inferred that the main causes of obesity are inappropriate eating habits and the lack of physical activity. The need to promote a healthy life style among obese people is very significant, because it makes people aware of the neccessity to change the undesirable health behaviors.


  2/7

  Tytuł oryginału: Tellurium-induced cognitive deficits in rats are related to neuropathological changes in the central nervous system.
  Autorzy: Widy-Tyszkiewicz Ewa, Piechal Agnieszka, Gajkowska Barbara, Śmiałek Mieczysław
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 131 (3) s.203-214, il., tab., bibliogr. s. 213-214
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The effects of sodium tellurite 0.1 and 0.4 mg/kg were assessed in the Morris water maze. Two days after treatment rats were tested for acquisition (posttreatment days 3-6) and on seventh day on a spatial retention task. Tellurium treatment was found to cause significant impairment in retention of the spatial learning task. Locomotor disturbances were not the cause of the observed effects. Ultrastructural observations showed neuropathological changes in hippocampus subfields and prefrontal cortex with swelling of synapses, astrocytes and astrocytic processes around the vessels in the cerebral cortex neuropil. Severity of the observed changes in glial-neuronal unit was in correlation with the extent of learning impairment. A direct injury of Schwann cells with the secondary myoclasis was noted in the sciatic nerve. Our results indicate that acute treatment with sodium tellurite results in impairment of learning and spatial memory.


  3/7

  Tytuł oryginału: Resorpcja masywnych zwapnień tkanek miękkich po subtotalnej paratyreoidektomii u chorego z przewlekłą niewydolnością nerek leczonego powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł angielski: Resolution of massive soft tissue calcifications after subtotal parathyreoidectomy in haemodialysed patient with chronic renal failure.
  Autorzy: Chudek Jerzy, Piecha Grzegorz, Marcinkowski Wojciech, Nieszporek Teresa, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.193-196, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano 55-letniego chorego na przewlekłą niewydolność nerek leczonego od 10 lat powtarzanymi hemodializami, u którego stwierdzono zaawansowaną wtórną nadczynność przytarczyc. Leczenie aktywnymi metabolitami witaminy D doprowadziło do nasilenia hiperfosfatemii i wtórnie do powstania masywnych zwapnień tkanek miękkich. Pourazowe złamanie lewej kości udowej i unieruchomienie chorego doprowadziło do hiperkalcemii opornej na leczenie zachowawcze. Dopiero subtotalna paratyreoidektomia umożliwiła normalizację kalcemii a w 12 miesięcy po zabiegu stwierdzono prawie całkowitą resorpcję zwapnień.

  Streszczenie angielskie: A case of a 55 year old haemodialysed patient with chronic renal failure and advanced secondary hyperparathyroidism is described. Treatment with active viatmin D metabolites accelerated hyperfosfataemia which caused massive soft tissue calcifications. After immobilization due to posttraumatic femoral bone fracture hypercalcaemia resistant to pharmacological treatment was revealed. Normocalcaemia was achieved after subtotal parathyroidectomy and 12 months later nearly complete resolution of soft tissue calcifications was observed.


  4/7

  Tytuł oryginału: Wpływ suplementacji cynku na procesy uczenia się i konsolidacji pamięci u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Piechal Agnieszka, Widy-Tyszkiewicz Ewa (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], V, 142 k. : il., tab., bibliogr. k. 119-142, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19941

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  5/7

  Tytuł oryginału: Wsparcie społeczne i psychiczne wśród pielęgniarek.
  Tytuł angielski: Social and psychic support among nurses.
  Autorzy: Piecha Maria, Kosińska Maria
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.307-313, il., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/7

  Tytuł oryginału: Rodzaje interakcji leków z pożywieniem.
  Tytuł angielski: Kinds of food and drug interaction.
  Autorzy: Piechal Agnieszka, Blecharz-Klin Kamilla
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (4) s.34-37, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Concurrent administration of medications and food can lead to interactions that change the absorption or metabolism of the medication or food. Drug - food interactions may have important clinical implications. These interactions may be beneficial and improve drug therapeutic index, or may generate adverse effects and decrease drug's action. A mechanistic understanding of drug - food interactions would aid in the better management of patients with different kind of disease.


  7/7

  Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna w klasach I - III chorzowskich szkół podstawowych.
  Tytuł angielski: Health education at primary schools (1st - 3rd form) of the city of Chorzów.
  Autorzy: Piechaczek Wioleta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.456-459, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Edukacja zdrowotna w nowoczesnym ujęciu nie jest nastawiona jedynie na zapobieganie chorobom, ale również na poprawę stanu zdrowia poprzez zmianę stylu życia. Celem jej jest stymulowanie zachowań prozdrowotnych, a eliminowanie szkodliwych dla zdrowia. Edukacja zdrowotna w szkole jest niezwykle potrzebna, z uwagi na zagrożenia z jakimi uczniowie w tym środowisku mogą się spotkać. W 5 chorzowskich szkołach podstawowych z uczniami klas I - III, nauczycielami i rodzicami przeprowadzono zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej. Zrealizowano cztery bloki tematyczne: odżywianie, ruch, nałogi i stres w życiu człowieka. W trakcie lekcji u większości uczniów stwierdzoo wiele negatywnych dla zdrowia zachowań. Wychowanie zdrowotne przyniesie większe efekty, jeżeli stanie się przedmiotem obowiązkowym, będzie prowadzone przez specjalistów, problematyka zostanie dostosowana do wieku i potrzeb uczniów, a działania edukacyjne obejmą równolegle nauczycieli i rodziców.

  Streszczenie angielskie: Modern approach to health education stresses disease prevention and improvement of health condition through changes in lifestyle. Its aim is to stimulate the development of pro-health behaviour and to eliminate behaviour harmful to health. Health education at school is necessary because of hazards pupils encounter in this environment. Classes in health ducation were carried out at five primary schools in Chorzów, with the participation of 1st to 3rd form children, teachers and parents. The classes consisted of four thematic blocks: health nourishment, physical exercise, addictions and stress in human life. The classes revealed that most pupils display behaviour harmful to the health. Health education will have better effects if it becaomes an obligatory subject, classes are conducted by specialists and the problems discussed are adjusted to pupuils' age and needs, and the educational activities involve teachers and parents simultaneously.

  stosując format: