Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIEŃKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Badania cytogenetyczne w diagnostyce chłoniaków B-komórkowych.
Tytuł angielski: The use of cytogenetic analysis in B-cell lymphoma diagnosis.
Autorzy: Pieńkowska-Grela Barbara
Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (1) s.3-13, il., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,722

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Efektem pracy wielu zespołów badawczych było ustalenie istotnych korelacji pomiędzy specyficznymi nieprawidłowościami cytogenetycznymi a typem histologicznym ludzkich chłoniaków złośliwych. Konkretne zmiany kariotypowe skorelowane są z charakterystyczną morfologią, specyficznym immunofenotypem i określonymi cechami klinicznymi nowotworu. Specyficzne markery cytogenetyczne wykryto metodami klasycznego badania kariotypu (prążki G) i fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Typowe aberracje cytogenetyczne, np. translokacje: t(8;:14)(q24;q32) w chłoniakach Burkitta (BL), t(14;18)(q32;q11) w chłoniaku grudkowym (FL)) czy t(11;14)(qqq13;32) w chłoniaku z komórek płaszcza (MCL), mogą być użyteczne w zdefiniowaniu określonego subtypu NHL, co ma istotny wpływ na ustalenie strategii leczenia pacjenta. Obecnie użyteczność badania cytogenetycznego wzrasta. W określonych przypadkach znajomość aberracji kariotypowych pozwala, poza precyzyjniejszym ustaleniem diagnozy, na prognozowanie odpowiedzi na leczenie czy przebieg choroby.

  Streszczenie angielskie: Many studies in malignant lymphoma have discussed correlation between histologic subtypes and specific cytogenetic abnormalities. Several cytogenetic abnormalities in lymphoma cells are associated with characteristic morphology, specific immunophenotype and have distinctive clinical features. Certain chromosomal markers were detected by conventional G-banding and fluorescent in situ hybrydization (FISH) methods. Typical cytogenetic changes of Non Hodgkin's Lymphoma (NHL), eg. the translocation t(8;14)(q24;32) in Burkitt's lymphomas (BL), t(14;18)(q32;q11) in Burkitt's lymphomas (BL), t(11;14)(q13;q32) in Mantle cell lymphomas (MCL) may be useful in definition of NHL subtypes and, may require different treatment strategies. Currently, the practical application occur karyotypic changes, not only for diagnostic purposes but also for predictic response to therapy and prognosis.


  2/6

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza funkcji oczu i powikłań po operacji zaćmy z wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych, tylnokomorowych mocowanych do twardówki i soczewek przedniokomorowych.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of visual function and complications after cataract surgery with implantation of sclear-fixated posterior chamber intraocular lenses and anterior chamber intraocular lenses.
  Autorzy: Lubiński Wojciech, Barnyk Krzysztof, Pieńkowska-Machoy Elżbieta, Karczewicz Danuta, Palacz Olgierd
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.46-49, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To compare the results of implantation of scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses and angle-supported anterior chamber intraocular lenses (IOLs). Material and methods: This study of 98 eyes of 98 patients comprised two groups. In group A (n = 48), a scleral-fixated posterior chamber IOL was implanted and group B (n = 50) an angle supported anterior chamber IOL. Follow-up was from 1 to 5 years (mean - 3 years). Results: After surgery, in group A, we achieved very good visual acuity (0.9 - 1.0) significantly frequent (p 0,003) than in group B (gr. A - 56 p.c., gr. B - 24 p.c.). Postoperative astigmatism was significantly higher in group B (p 0,0004). In the same group, the rate of complications was also higher (gr. B -83 p.c., gr. A - 71 p.c.). Conclusions: Scleral-fixated IOLs offers better visual outcome and low rate of complications than angle-supported IOLs. Anterior chamber IOL implantation should be performed only in very old patients with good endothelial cell counts.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna oceny cytogenetycznej - przypadek chłoniaka z dużych rozlanych komórek B (DLBCL) o nietypowej lokalizacji.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of the cytogenetic analysis - diffuse large B cell lymphoma case with atypical localization.
  Autorzy: Grygalewicz Beata, Woroniecka Renata, Pieńkowska-Grela Barbara, Sikora Krzysztof
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.308-311, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 39-letniego mężczyzny, przyjętego do Kliniki Urologii Centrum Onkologii z podejrzeniem nowotworu lewego jądra. Wstępna diagnoza histopatologiczna wykonana po orchidectomii wskazywała na nasieniaka (seminoma). Badanie cytogenetyczne na materiale guza wykonano przy użyciu technik klasycznego barwienia różnicowego chromosomów metafazowych (GTG) oraz fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FIHS). Stwierdzono obecność kariotypu hipotetraploidalnego z występowaniem licznych zmian strukturalnych, dotyczących głównie chromosomów 1, 6, 18, X. Nie stwierdzono aberracji obejmujących krótkie ramię chromosomu 12-12p. Obecność amplifikacji materiału 12p jest specyficzna dla wszystkich guzów jąder (TGCT - Testicular Germ Cell Tumor), niezależnie od typu histologicznego. Komórki badanego nowotworu wykazywały natomiast wysoki stopień multiplikacji materiału pochodzącego z chromosomu 18. Aberracje dotyczące tego chromosomu nie są typowe dla guzów jąder, są natomiast charakterystyczne dla chłoniaków nieziarniczych. Uzyskany wynik poddawał w wątpliwość pierwotną diagnozę. Powtórna analiza preparatów histologicznych, wraz z dodatkowym badaniem immunohistochemicznym i histochemicznym, pozwoliła na ostateczne ustalenie rozpoznania jako chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL - Diffuse Large B-Cell Lymphoma).

  Streszczenie angielskie: A 39-year-old patient, edycja suspected of testicular cancer was admitted to the Urology Clinic and left-sided inguinal orchidectomy was performed. The preliminary diagnosis of seminoma testis sinistri, grade I was estabished. Cytogenetic study was performed using subsequent conventional G-band analysis and fluorescent in situ hybridization (FISH) method using specific DNA probes. Analysis of G-banded metaphases revealed a hypotetraploid chromosome complement with many nonrandom chromosome aberrations. Those changes mainly comprised 1, 6, 18 and X chromosomes. Aberrations of 12p material were not detected, especially isochromosome i(12p) was absent. The amplification of the short arm of the chromosome 12, especially as the i(12p) marker chromosome, has been found as a highly non-random chromosome abnormality associated with testicular germ cel tumors (TGCT). Amplification of 12p material is specific for all histological types of such tumors. In 80-90 per cent of cytogeneticall analysed TGCT an overrepresentation of complete short arm of chromosome 12, as the i(12p) marker, has been frequently reported. Furthermore, studies using FISH methods have revealed that 12p aberrations occur in every i(12p)-negative TGCT. In such cases multiplicated 12p material has been found in markers substitutive for i(12p). In the current studied case, analysed cells showed multiplication of normal copy of chromosome 18 and some chromosomal markers, that involved chromosome 18 material. A huge amplification of chromosome 18 material was observed preliminarily in banding metaphases...


  4/6

  Tytuł oryginału: Poziom endoteliny-1 we krwi pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta oraz jej wpływ na występowanie zmian w perymetrii statycznej i GDx.
  Tytuł angielski: The endothelin-1 level in blood serum of patients with primary open angle glaucoma and its influence on the static perimetry and Gdx changes.
  Autorzy: Pieńkowska-Machoy Elżbieta, Millo Barbara
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.214-217, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the work was to define the relationships between the endothlin-1 level in blood serum of glaucoma patients concerning the visual field defects and the number of nerve fibers. Material and methods: 24 women and 14 men, aged 38 - 74 year (mean 53.4 year) with primary open angle glaucoma, without any systemic diseases. The control group consisted on 20 healthy women and men, aged 34 - 70 year (mean 52.6 year). The endothelin-1 level was tested with the enzymo-immunologic methods from the blood serum. The visual field defects were examined with the Humphrey static perimetry. The nerve fibers were analized with the Gdx apparatus. Resuts: Mean value of ET-1 in blood serum were similar in both examined groups, it was 0.51 in group of glaucoma patients and 0.54 (fmol/l) in the control group. There were no significant correlations between ET-1 level, static perimetry, GDx parameters and age in the group of patients with POAG. The statistics significancy were stated for ET-1 level an dMD-parameter in static perimetry (p 0.03) and ET-1 level with The Number - the GDx parameter (p 0.03). Conclusion: There was no significant level of ET-1 in blood serum in group of patients with POAG. There have not been stated any relationships between the static perimetry and GDx changes in patients with POAG to endothelin-1 level in blood serum. It is the preliminary communication.


  5/6

  Tytuł oryginału: Degradacja siloksanów stosowanych do produkcji kosmetyków.
  Tytuł angielski: Degradation of siloxanes used for the production of cosmetics.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Dorosz Agnieszka, Prokopowiczut. Magdalena, Czarnobaj Katarzyna, Pieńkowska Krystyna, Kamysz Wojciech, Falkiewicz Bogdan
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.193-202, tab., bibliogr. 45 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Streszczenie polskie: Silikony, a szczególności siloksany, są grupą związków chemicznych o wszechstronnym zastosowaniu w przemyśle i życiu codziennym człowieka. W 2000 roku światowa produkcja silikonów wynisła około 10 milinów ton, z czego znacząca część została wykorzystana w gospodarstwach domowych. Wśród innych zastosowań trzeba wymienić, że związki te są jednym z najważniejszych surowców do wyrobu kosmetyków. Silikony są tworzywami stosunkowo trwałymi, mogą więc stanowić uciążliwy odpad środowiskowy. W niniejszej pracy przedstawiamy krótki przegląd dzisiejszego stanu wiedzy na temat środowiskowego losu (environmental fate) i procesów degradacji (w tym biodegradacji) siloksanów zawartych w kosmetykach, dzięki którym związki te nie kumulują się w naszym otoczeniu.


  6/6

  Tytuł oryginału: Significance of chromosomal markers in the diagnosis of mantle cell lymphoma (MCL).
  Autorzy: Woroniecka Renata, Pieńkowska-Grela Barbara, Grygalewicz Beata, Rygier Jolanta, Witkowska Anna, Rymkiewicz Grzegorz, Jarosińska-Romejko Joanna
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (4) s.545-553, il., tab., bibliogr. s. 552-553
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: According to the REAL/WHO classification, the diagnosis of mantle cell lymphoma (MCL) should be based on clinical, histopathological, immunological and cytogenetic or molecular data. This study is based on 13 cases, which were initially diagnosed as MCL with the use of conventional cytogenetic method and fluorescent in situ hybridization (FISH). MCL is associated with a specific cytogenetic aberration t(11;14)(q12;q32). The chromosomal analyses confirmed the MCL diagnosis in four cases. A neartetraploid cell line and two copies of t(11;14) were observed in three cases. These results correspond with a blastoid variant of MCL, accompanied by aggressive course and poor prognosis. The presence of karyotype with t(11;14) as the sole anomaly predicts an intermediate clinical outcome. Six patients had normal karyotypes, which is characteristic for the typical form of MCL, associated with a better prognosis. In this study we show that detection of chromosomal abnormalities is useful in diagnosis of MCL and has some prognostic significance.

  stosując format: