Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PICHÓR
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Przezskórna gastrostomia endoskopowa u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym i dysfagią. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Percutaneous endoscopic gastrostomy in amyotrophic lateral sclerosis patients with dysphagia. A preliminary report.
Autorzy: Tomik Barbara, Szczudlik Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Budzyński Andrzej, Rembiasz Kazimierz, Banach Marta, Pichór Anna, Partyka Dorota
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.891-901, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przezskórna gastrostomia endoskopowa (PEG) jest polecana metodą leczenia objawowego dysfagii u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym (SLA). Celem badania była ocena bezpieczeństwa, powikłań oraz przeżywalności i po założeniu PEG u 13 chorych z SLA. W pracy dyskutowane są czynniki związane z przeżywalnością chorych po założeniu PEG w dwóch grupach chorych: zmarłych po założeniu PEG (6 z 13) i nadal żyjących (7 z 13). Praca wskazuje, że w naszym materiale procedura związana z założeniem PEG jest bezpieczna oraz, że należna pojemność życiowa (FVC) jest czynnikiem istotnie związanym z przeżywalnością chorych po założeniu PEG.


  2/2

  Tytuł oryginału: The heterogeneity of neuropathological changes in amyotrophic lateral sclerosis. A review of own autopsy material.
  Autorzy: Adamek Dariusz, Tomik Barbara, Pichór Anna, Kałuża Józef, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.119-124, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: As an approach to the validation of different pathological findings in ALS, we have reviewed the histopathological slides of 24 cases (12 men, 12 women) of autopsy-confirmed ALS which had been treated in our centre (18 definite, 3 probable and 3 possible ALS). The mean age and survival was 57.1 years and 23.5 months respectively. The slides (from motor cortex, basal ganglia, brain stem and spinal cord) were reviewed with special attention paid to the severity of motor cortex and corticospinal tract degeneration, infiltrations of macorphages, atrophy of lower motor neurones, accumulation of lipofuscin, chromatolysis and gliosis. We also searched for the occurrence of axonal spheroids and various kinds of inclusions, like Bunina bodies, large hyaline, Lewy-body-like inclusions and even larger "hyaline balls", and ubiquitinated inclusions. The histological examination revealed considerable differences between particular cases. Different kinds of inclusions were found in 19 out of 24 cases. A shorter duration of the disease was found in the cases with numerous macrophages. The apparent histological degeneration of the motor cortex was found in cases with longer duration of the disease. However, the differences were not significant and no correlation between the occurrence of any type of inclusion or any other pathological finding and the duration of the disease was found. Whether apparent pathomorphological "heterogeneity" reflects some true differences in the pathogenesis of ALS is disputable.

  stosując format: