Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIASECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Seminaria z cytofizjologii : podręcznik dla studentów medycyny, weterynarii i biologii
Autorzy: Bartel Hieronim, Bigda Jacek, Godlewska-Jędrzejczyk Jolanta, Hryniewiecka Lilla, Kawiak Jerzy, Kubrakiewicz Janusz, Litwin Jan A., Malejczyk Jacek, Moskalewski Stanisław, Myśliwska Jolanta, Myśliwski Andrzej, Orkisz Stanisław, Piasecka Małgorzata, Sawicki Wojciech, Wójcik Cezary, Zabel Maciej
Opracowanie edytorskie: Kawiak Jerzy (red.), Zabel Maciej (red.).
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, XVIII, 418 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,700


2/4

Tytuł oryginału: Germ cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptotic cells in rat testis in experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide.
Autorzy: Laszczyńska M[aria], Słuczanowska-Głąbowska S[ylwia], Piasecka M[ałgorzata], Skowron J[oanna], Dębińska-Szymańska T.
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.163-164, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptosis were detected by TUNEL technique in the seminiferous epithelium of control rats and of rats with experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide. The percentage of convoluted tubules with apoptotic cells and the number of apoptotic cells (predominantly spermatogonia and spermatocytes) was increased in the experimental group. The results indicated stage-specific germ cell apoptosis. In the experimental group, apoptotic cells were most evident at early (I-IX), middle (VII-VIII) and late (XII-XIV) stages of teh seminiferous epithelium cycle, as revealed by light and electron microscopy. We suggest that a decreased concentration of testosterone and an increased concentration of prolactin could disturb spermatogenesis and contribute to the intensive apoptosis of germ cell in rats with hyperprolactinemia. sertoli cells which have receptors for testosterone and prolactin and play an important role in spermatogenesis and in the initiation of apoptosis in seminiferous epithelium, could mediate such an influence of both hormones.


  3/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie cytometrii przepływowej do oceny kondensacji i integralności DNA plemników ludzkich.
  Tytuł angielski: Application of flow cytometry to evaluate of human sperm DNA condensation and integrity.
  Autorzy: Piasecka Małgorzata
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 supl. 20: Wybrane zagadnienia z regulacji rozrodu s.25-43, il., bibliogr. 65 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • urologia

  Streszczenie polskie: Wiele przypadków męskiej niepłodności ma podłoże genetyczne i molekularne prowadzące do morfologicznych i funkcjonalnych zaburzeń plemników. Rozwój i zastosowanie technik wspomaganego rozrodu, szczególnie ICSI - Intracytoplasmic Sperm Injection, stwarza ryzyko wprowadzenia do komórki jajowej plemnika z nieprawidłowym DNA (np. z zaburzoną kondensacją i nacięciami). Może to być przyczyną braku koncepcji lub wczesnych poronień. W artykule opisano dwa testy (Sperm Chromatin Structure i TUNEL Assay), w których wykorzystuje się cytometrię przepływową do wczesnej detekcji zaburzeń kondensacji i integralności DNA w dużej liczbie plemników. Testy te mają istotne znaczenie prognostyczne dla zapłodnienia in vivo i in vitro.


  4/4

  Tytuł oryginału: Arteriovenous angiomas in pictures of digital subtractional angiography (DSA).
  Tytuł polski: Naczyniaki tętniczo-żylne w obrazach cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA).
  Autorzy: Piasecka Katarzyna, Krupski Witold, Jędrzejewski Grzegorz, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.390-399, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W materiale 16 naczyniaków tętniczo-żylnych stwierdzanych w grupie 591 angiografii tętnic mózgowych przedstawiono wartość cyfrowej angiografii subtrakcyjnej. Analizowano uwidocznienie tętniczych naczyń zaopatrujących, masy naczyniowej, jądra i żył drenujących. Angiogramy korelowano z przekrojami kontrastowymi TK, odtwarzając współistniejące krwawienie śródmózgowe i podpajęczynówkowe. Porównano stopień uwidocznienia efektu masy w obu badaniach. Podkreślano wartość angiograficznego wykazania działania ssącego naczyniaków w tzw. zespołach podkradania.

  Streszczenie angielskie: The value of digital subtractional angiography (DSA) was presented in the material of 16 arteriovenous anigomas found in the group of 591 angiographies of cerebral arteries. Visualisation of arterial supplying vessels, vascular mass, nucleus and draining vessels was analyzed. Angiograms were correlated with CT contrast sections to reconstruct coexisting intracerebral and subarachnoid hemorrhages. The degree of visualization of mass effect in the two examinations was compared. There was emphasized the role of angiographic demonstration of the sucking effect of angiomas in the so-called stealing syndromes.

  stosując format: