Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIÓRECKA-MAKUŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Trzepotanie przedsionków u noworodków.
Tytuł angielski: Atrial flutter in neonates.
Autorzy: Tomik Agnieszka, Piórecka-Makuła Anna, Wróblewska-Kałużewska Maria
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.165-169, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Trzepotanie przedsionków występuje sporadycznie u noworodków, może rozpocząć się już w okresie życia płodowego. Przedstawiono postępowanie diagnostyczne i lecznicze u 3 noworodków z trzepotaniem przedsionków, ze szczególnym uwzględnieniem trudności w interpretacji zapisu EKG. Były to noworodki urodzone cięciem cesarskim z powodu stwierdzanej przed porodem tachykardii płodu, bez strukturalnej wady serca. U 1 noworodka arytmia była przyczyną obrzęku płodu i niewydolności krążenia. W leczeniu u wszystkich stosowano digoksynę, u 2 konieczne było zastosowanie amiodaronu. U wszystkich stosowano przez okres 8-12 mies. profilaktyczne leczenie antyarytmiczne.

  Streszczenie angielskie: Atrial flutter is a rather rare disease in neonates, but it can be observed even in fetal life. In this article we present 3 patients treated for atrial flutter, with particular consideration of difficulties in interpretation ECG. All of them were born by caesarean section due to fetal arrhythmia without any congenital heart pathology. One neonate was born with signs of hydroprs fetalis and heart failure. In all of the patients digoxin was used and in 2 cases amiodarone was need. Prophylaxis with antiarrhytmic drugs was continued up to 8-12 months.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zespół wrodzonych wad rozwojowych u niemowląt matek zażywających w ciąży leki przeciwbólowe.
  Tytuł angielski: Complex of congenital malformations in infants borned by the mothers taking the analgesic drugs.
  Autorzy: Piórecka-Makuła Anna, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.67-69, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: First trimester of pregnancy is the time of organogensis. Risk factors during this time may cause fetal death, spontanous abortion or formation various fetal malformations. It names teratogens. We would like to present two infants of mother who ingested analgesics during pregnancy. Babies was born with miscellaneous maltformations: cleft palate, congenital heart disease, congenital pneumonia, malformation of limbs, malformation of external acoustic duct. Many authors widely writes about potential teratogens in pregnancy, but nobody estabilished exact relation between specific teratogen and human malformation.


  3/3

  Tytuł oryginału: Przejściowy przerost mięśnia prawej komory serca u 2 noworodków.
  Tytuł angielski: Transient right ventricular hypertrophy in 2 newborns.
  Autorzy: Wróblewska-Kałużewska Maria, Piórecka-Makuła Anna, Werner Bożena
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.803-806, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Opisano 2 noworodki, u których stwierdzono przejściowy przerost mięśnia wolnej ściany prawej komory serca. W rozpoznaniu różnicowym wykluczono wady wrodzone serca, fetopatię cukrzycową, zaburzenia metaboliczne i uwarunkowania genetyczne. Przyczyna przerostu mięśnia sercowego nie została ostatecznie wyjaśniona. Jako przyczynę brano pod uwagę zakażenie wewnątrzmaciczne, przejściową hipoglikemię stwierdzoną u obojga noworodków oraz przejściowo podwyższone ciśnienie w łożysku płucnym.

  Streszczenie angielskie: Two newborns in whom transient hypertrophy of the anterior wall of the right ventricle are presented. In differential diagnosis congenital heart anomally, diabetic fetopathy, metabolic disorders and genetic causes were excluded. The direct cause of right ventricular hypertrophy remains unclear. Intrauterine infection, transient hypoglycemia and transient pulmonary hypertension were taken into consideration as well.

  stosując format: