Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIĘTKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA).
Autorzy: Piętka Hipolit
Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.109-110
Sygnatura GBL: 313,626

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  2/5

  Tytuł oryginału: Objaw Vincenta - jego znaczenie diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Vincent symptom - diagnostic significance.
  Autorzy: Przybysz Jan, Krzymański Grzegorz, Domański Wojciech, Brożyna Bogusław, Biernacka Barbara, Chloupek Aldona, Piętka Tomasz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.802-807, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Izolowane zburzenia czucia w obrębie wargi dolnej mogą być wywołane wieloma przyczynami, w tym obecnością nowotworów żuchwy. Gdy uszkodzenie nerwu zębodołowego jest spowodowane przez guz naciekający żuchwę od zewnątrz, jego wykrycie jest łatwe i z reguły on jest rozpoznany wcześniej, nim dojdzie do porażenia nerwu zębodołowego dolnego. Natomiast w przypadku pierwotnego guza nowotworowego rozwijającego się w głębi kości, w bezpośrednim sąsiedztwie nerwu lub przerzutu nowotworu do żuchwy, pierwszym i początkowo jedynym objawem zmiany nowotworowej może być zniesienie czucia wargi dolnej. Opisano dwa przypadki chorych, u których pierwszym objawem obecności guza nowotworowego żuchwy były zaburzenia czucia w obrębie unerwienia nerwu zębodołowego dolnego. Podkreślono znaczenie diagnostyczne izolowanej neuropatii nerwu zębodołowego dolnego.

  Streszczenie angielskie: Isolated dysaesthesia of the lower lip can result from many different causes, including primary tumours and metastases in the mandible. In the case of a tumour that infiltrates the mandible from the neighbourhood, detection is easy and the diagnosis is usually made earlier, before the inferior alveolar nerve has been damaged. However in the case of a primary tumour developing within the bone, in the direct vicinity of the nerve, or in the case of metastasis to the mandibular bone, dysaesthesia of the lower lip can be the first and only symptom of the tumour. The authors describe two cases in which the first symptom of a mandibular tumour was dysaesthesia in the area innervated by the inferior alveolar nerve. The underline the diagnostic significance of isolated neuropathy of the inferior alveolar nerve.


  3/5

  Tytuł oryginału: The application of ultrasound contrast, 3D imaging and tissue harmonic imaging in the differential diagnosis of lymph nodes enlargement in children.
  Tytuł polski: Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących, obrazowania 3D oraz THI w diagnostyce różnicowej powiększonych węzłów chłonnych u dzieci.
  Autorzy: Dybiec Ewa, Brodzisz Agnieszka, Piętka Magdalena, Obłoza Małgorzata, Niedzielska Grażyna, Kowlczyk Jerzy, Wieczorek Paweł
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.131-142, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Cytokiny a choroba niedokrwienna serca.
  Tytuł angielski: Cytokines and the ischaemic heart disease.
  Autorzy: Drabek Grzegorz, Cecha Józef, Muryn Zuzanna, Pietrasińska Barbara, Komin Ewa, Piętka-Rzycka Anna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.53-57, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Udział cytokin zapalnych w rozwoju zapalenia żołądka i chorobie wrzodowej wywołanej przez Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: The inflammatory effects on development of gastritis and stomach ulcer induced by the Helicobacter pylori.
  Autorzy: Komin Ewa, Pietrasińska Barbara, Piętka-Rzycka Anna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.73-77, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: