Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIĘT
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Wartość oznaczeń IL-6 i IL-8 w surowicy krwi w przewidywaniu rozwoju infekcji wewnątrzmacicznej u ciężarnych z przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego.
Tytuł angielski: Clinical value of maternal serum IL-6 and IL-8 determination as a predictor of an intrauterine infection in pregnancies complicated by premature rupture of membranes (PROM).
Autorzy: Stefanowicz Joanna, Pięta-Dolińska Agnieszka, Iwanek Alicja, Jaczewski Bogumił, Czichos Ewa, Oszukowski Przemysław
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.574-580, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód


  2/12

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania położniczego w wybranych sytuacjach położniczych.
  Autorzy: Pięt Małgorzata
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.368-372, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/12

  Tytuł oryginału: Wady szkliwa w zębach stałych u dzieci w wieku szkolnym.
  Tytuł angielski: Enamel anomalies in permanent dentition of school children.
  Autorzy: Sosnowska-Boroszko Anna, Gordon Anna, Siemińska Jolanta, Remiszewski Aleksander, Janicha Jadwiga, Wacińska-Drabińska Maria, Grzybowska Anna, Goliński Adam, Wal Agnieszka, Piętowska Małgorzata, Kolti Faride Valipour, Boguszewska-Gutenbaum Halszka
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.116-121, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to examine the prevalence of permanent teeth enamel anomalies in schoolchildren in one warsaw schools. There were 409 children examined (7-14 years old), living from the birth in a region with optimal level of fluoride in the water. The epidemiological DDE Index was used in this examinations. 38 p.c. of children had enamel anomalies. The most of examined children had disturbances in from of white/cream mottling and lines. The localization was referred to premolar teeth then incisors and canines in maxilla.


  4/12

  Tytuł oryginału: Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (zespół Jeune'a) u 15-letniego chłopca - sześcioletnia obserwacja.
  Tytuł angielski: Asphyxiating thoracic dysplasia in a 15-year-old boy - 6-year observation.
  Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Grzybek Henryk, Pięta Marcin, Karczewska Krystyna, Ostański Mariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.635-643, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (asphyxiating thoracic dysplasia, zespół Jeune'a) jest genetycznie uwarunkowaną dysplazją kostną klatki piersiowej, śmiertelną najczęściej w okresie życia płodowego lub wczesnego dzieciństwa. Z zespołem Jeune'a mogą współistnieć inne dysplazje kostne oraz niewydolność nerek, wątroby i trzustki. Dotychczas opublikowano około 100 przypadków zespołu. Celem pracy jest opis schorzenia u 15-letniego chłopca, obserwowanego do 20 roku życia. Choroba rozpoczęła się w 2 roku życia ograniczeniem rozwoju klatki piersiowej i infekcjami dróg oddechowych. W 15 roku życia chłopca hospitalizowano z powodu wystąpienia duszności. Przy przyjęciu stwierdzono niedobór masy i wysokości ciała oraz wąską, długą i płaską klatkę piersiową, hipoksję tkankową, restrykcję i obturację oddechową, a w scyntygrafii perfuzyjnej i wentylacyjnej płuc symetryczne zmniejszenie wychwytu radioznacznika, bez zaburzeń wentylacji regionalnej. W mikroskopie elektronowym uwidoczniono brak nabłonka śluzówki oskrzeli i zgrubienie błony podstawnej z obecnymi w niej i pod nią licznymi włóknami kolagenowymi i fibroblastami. Ponieważ jest to pierwszy w piśmiennictwie elektronomikroskopowy obraz śluzówki oskrzeli w zespole Jeune'a, nie można jednoznacznie ustosunkować się do opisywanych zmian. Po 6 latach zaobserwowano poprawę masy i wysokości ciała oraz niektórych parametrów antorpometrycznych klatki piersiowej, utrzymywanie się restrykcji i obturacji oddechowej, stagnację niewydolności oddechowej i pogłębienie niewydolności krążenia.


  5/12

  Tytuł oryginału: Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA).
  Autorzy: Piętka Hipolit
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.109-110
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/12

  Tytuł oryginału: Współistnienie zespołu Jarcho-Levina, jamistość rdzenia kręgowego i osteoporozy u 15-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: The coexistence of Jarcho-Levin syndrome, syringomyelia and osteoporosis in a 15 years old boy.
  Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Pięta Marcin, Głowacki Jan, Karczewska Krystyna, Skrzelewski Stanisław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.778-784, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół Jarcho-Levina (dziedziczony autosomalnie) jest schorzeniem śmiertelnym najczęściej już w okresie płodowym, noworodkowo-niemowlęcym lub wczesnego dzieciństwa. Dzieci rzadko dożywają późniejszego wieku. Dotychczas opisano niewiele ponad 130 przypadkow zespołu. Wyróżnia sie dwa jego typy: łagodniejszą dysplazję kręgowo-żebrową (spondylocostal dysplasia - SCD) i cięższą (spondylothoracic dysplasia - STD), czyli właściwy zespół Jarcho-Levina. W artykule opisano współistnienie zespołu Jarcho-Levina z jamistością rdzenia kręgowego i osteoporozą u 15-letniego chłopca, u którego choroba wyraziła się wadami rozwojowymi budowy i segmentacji kręgów, ukrytym rozszczepem kręgosłupa szyjno-piersiowego i charakterystyczną, krabopodobną deformacją klatki piersiowej. Anomalie te doprowadziły do kyfoskoliozy i znacznego skrócenia tułowia, a przez to i wzrostu, co zwiększyło proporcje długości kończyn do tułowia i wysokości ciała. Zespołowi towarzyszyła jamistość rdzenia kręgowego w odcinku C5 - Th1 oraz osteoporotyczny kościec, ze znacznie zmniejszoną gęstościa ( w odcinku L2-4Z = 5,17). Przedstawiony prezypadek jest - zgodnie z naszą wiedzą - pierwszym w piśmiennictwie światowym opisem współistnienia zespołu Jarcho-Levina, jamistości rdzenia i osteoporozy. Anomalia , rozpoznana jako STD, posiada rownież cechy SCD. Być może w przyszłości, dzięki większej liczbie obserwacji i rozwojowi genetyki, dojdzie do weryfikacji podstaw klasyfikacji zespołu Jarcho-Levina.

  Streszczenie angielskie: Autosomally inherited Jarcho-Levin syndrome is an illness leading to death usually in the foetal, neonatal or infantile period or in early childhood. The children rarely survive to the age of adolescence. Hardly 130 cases of the syndrome were described up to now. There are two types of the syndrome: milder spondylocostal dysplasia (SCD) and more severe spondylothoracic dysplasia (STD) - the proper Jarcho-Levin syndrome. The authors present a case of coexistence of Karcho-Levin syndrome with syringmyelia and osteoporosis in a 15 years old boy. His disease manifested itself in developmental anomaly of structure and segmentation of vertebrae, occult cervicothoracic spina bifida and characteristics crablike deformation of thorax. These anomalies led to kyphoscoliosis and considerable shortening of trunk as well as to growth which increased the proportions of limbs lenght to the trunk and body height. The syndrome was accompanied by the syringomyelia in C5-Th1 segment and osteoporotic skeleton with significantly decreased bone density (in the L2-4 segment Z = 5,17). According to the best of our knowledge the presented case is the first description of the coexistence of Jarcho-Levin syndrome, syringomyelia and osteoporosis in world literature. The anomaly diagnosed as STD has also the features of SCD. The verification of the classification principles of Jarcho-Levin syndrome may take place in future basing on bigger number of observation and on genetics development.


  7/12

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  8/12

  Tytuł oryginału: Objaw Vincenta - jego znaczenie diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Vincent symptom - diagnostic significance.
  Autorzy: Przybysz Jan, Krzymański Grzegorz, Domański Wojciech, Brożyna Bogusław, Biernacka Barbara, Chloupek Aldona, Piętka Tomasz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.802-807, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Izolowane zburzenia czucia w obrębie wargi dolnej mogą być wywołane wieloma przyczynami, w tym obecnością nowotworów żuchwy. Gdy uszkodzenie nerwu zębodołowego jest spowodowane przez guz naciekający żuchwę od zewnątrz, jego wykrycie jest łatwe i z reguły on jest rozpoznany wcześniej, nim dojdzie do porażenia nerwu zębodołowego dolnego. Natomiast w przypadku pierwotnego guza nowotworowego rozwijającego się w głębi kości, w bezpośrednim sąsiedztwie nerwu lub przerzutu nowotworu do żuchwy, pierwszym i początkowo jedynym objawem zmiany nowotworowej może być zniesienie czucia wargi dolnej. Opisano dwa przypadki chorych, u których pierwszym objawem obecności guza nowotworowego żuchwy były zaburzenia czucia w obrębie unerwienia nerwu zębodołowego dolnego. Podkreślono znaczenie diagnostyczne izolowanej neuropatii nerwu zębodołowego dolnego.

  Streszczenie angielskie: Isolated dysaesthesia of the lower lip can result from many different causes, including primary tumours and metastases in the mandible. In the case of a tumour that infiltrates the mandible from the neighbourhood, detection is easy and the diagnosis is usually made earlier, before the inferior alveolar nerve has been damaged. However in the case of a primary tumour developing within the bone, in the direct vicinity of the nerve, or in the case of metastasis to the mandibular bone, dysaesthesia of the lower lip can be the first and only symptom of the tumour. The authors describe two cases in which the first symptom of a mandibular tumour was dysaesthesia in the area innervated by the inferior alveolar nerve. The underline the diagnostic significance of isolated neuropathy of the inferior alveolar nerve.


  9/12

  Tytuł oryginału: The application of ultrasound contrast, 3D imaging and tissue harmonic imaging in the differential diagnosis of lymph nodes enlargement in children.
  Tytuł polski: Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących, obrazowania 3D oraz THI w diagnostyce różnicowej powiększonych węzłów chłonnych u dzieci.
  Autorzy: Dybiec Ewa, Brodzisz Agnieszka, Piętka Magdalena, Obłoza Małgorzata, Niedzielska Grażyna, Kowlczyk Jerzy, Wieczorek Paweł
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.131-142, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/12

  Tytuł oryginału: Cytokiny a choroba niedokrwienna serca.
  Tytuł angielski: Cytokines and the ischaemic heart disease.
  Autorzy: Drabek Grzegorz, Cecha Józef, Muryn Zuzanna, Pietrasińska Barbara, Komin Ewa, Piętka-Rzycka Anna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.53-57, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/12

  Tytuł oryginału: Udział cytokin zapalnych w rozwoju zapalenia żołądka i chorobie wrzodowej wywołanej przez Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: The inflammatory effects on development of gastritis and stomach ulcer induced by the Helicobacter pylori.
  Autorzy: Komin Ewa, Pietrasińska Barbara, Piętka-Rzycka Anna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.73-77, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/12

  Tytuł oryginału: Congenital lobar emphysema - 2.5-year follow-up of a boy treated in the neonatal period with bronchoscopic bronchial lumen obstruction.
  Autorzy: Torbus Onufry, Dzielicki Józef, Jachimowicz Magdalena, Pikiewicz-Koch Anna, Mielczarek Maria, Pięta Marcin, Głowacki Jan
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.260-263, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The authors present the case of a neonate with congenital lobar emphysema treated with an atypical method. Case report: Progressive respiratory disturbances requiring resuscitation were present since the first moments of the patient's life. Chest X-ray revealed an excessively bright image of the right lung with mediastinal structures displaced to the left and signs of compression atlectasis of the other lung. After one week mechanical ventilation, improvement of respiratory function allowing spontaneous breathing was obtained. Bronchoscopy performed in the second week of life revealed a fissure-like stenosis of the middle lobe bronchus, due mainly to edema and folded mucosa. According to the scheduled treatment, after aspiration of bronchial secretion, the bronchial lumen was obstructed using a rubber stopper. The condition of the infant after procedure was good. Regression of emphysematous changes was observed during 2.5-year follow-up. The last control chest X-ray revealed normal ventilation of both lungs. Conclusion: Structural treatment of congenital emphysema is not obligatory. Conservative, bronchoscopic management is a safe and effective method of treatment in congenital lobar emphysema.

  stosując format: