Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIĄTOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zarys kariologii
Autorzy: Piątowska Danuta, Paul-Stalmaszczyk Małgorzata, Brauman-Furmanek Stefania, Ciesielski Piotr, Szatko Franciszek, Malenta-Markiewicz Ewa, Cynkier Jarosław, Kuźmiński Maciej, Borczyk Dariusz
Opracowanie edytorskie: Piątowska Danuta (red.).
Źródło: - Warszawa, Med Tour Press International Wydaw. Medyczne 2002, 266 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 741,333

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia


  2/4

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z X Kongresu Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego w Monachium.
  Tytuł angielski: Report from the X Congress of the European Society of Endodontology in Munich.
  Autorzy: Piątowska Danuta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.58-60, il. - 10 Kongres Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego Monachium 04-06.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Endodontyczne


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena przepuszczalności zębiny i cementu korzeniowego dla jonów wapniowych i hydroksylowych.
  Tytuł angielski: The evaluation of dentin and radicular cementum permeability to calcium and hydroxyl ions.
  Autorzy: Żęcin Agnieszka, Piątowska Danuta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.9-13, il., bibliogr. [25] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 jest materiałem powszechnie stosowanym w stomatologii, m.in. jako czasowa wkładka antyseptyczna. Celem pracy jest odpowiedź na pytania: czy zębina i cement korzeniowy są przepuszczalne dla jonów wapniowych i hydroksylowych i czy w związku z tym można spodziewać się efektu terapeutycznego po długoczasowym leczeniu tym preparatem.

  Streszczenie angielskie: Calcium hydroxide is commonly used in dentistry as a temporally filled dressing material. The aim of this study is the answer of questions: if radicular dentin and cementium are permeable to calcium and hydroxide ions and if we can suspect long-term therapeutic effects after using this material.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena mikrotwardości zębiny próchnicowej - badania laboratoryjne.
  Tytuł angielski: The microhardness of carious dentine - a laboratory study.
  Autorzy: Borczyk Dariusz, Klimek Leszek, Piątowska Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.399-403, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Twardość zębiny stanowi podstawowe kryterium różnicowania zębiny próchnicowej od zębiny zdrowej klinicznie. Celem naszego badania było określenie zmian mikrotwardości zębiny od połączenia szkliwno-zębinowego do miazgi. Do badań użyto 10 ludzkich usuniętych zębów stałych z ubytkami próchnicowymi. Po odpowiednim przygotowaniu próbek wykonano 30 pomiarów mikrotwardości metodą Vickersa. Z wykonanych badań wynika, że mikrotwardość zębiny próchnicowej nie wzrasta skokowo, lecz zmienia się stopniowo w miarę przechodzenia od połączenia szkliwno-zębinowego w kierunku miazgi.

  Streszczenie angielskie: Currently, hardness is the basic criterion used to differentiate between caroius dentine and clinically sound dentine. The aim of the study was to evaluate the change in the microhardness of dentine from the EDJ to the dental pulp. Samples were prepared from 10 extracted, carious, human, permanent teeth. After sample preparation, 30 measurements of Vicker's hardness were made. Results of our study showed that the hardness of carious dentine dropped gradually from the EDJ to the pulp.

  stosując format: