Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIĄTKOWSKA-CHMIEL
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Effects of chelidonine and Ukrain on the activity of serum ALT and AST in rats intoxicated by copper chloride.
Tytuł polski: Wpływ chelodoniny i leku Ukrain na aktywność aminotransferaz (ALT i AST) w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem miedzi.
Autorzy: Jagiełło-Wójtowicz E[wa], Izdebska M., Piątkowska-Chmiel I.
Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.274-277, il., bibliogr. 9 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
Sygnatura GBL: 303,599

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem tej pracy była ocena 10-dniowego stosowania chelidoniny lub leku Ukrain na aktywność AST i ALT w surowicy krwi szczurów poddanych ostremu zatruciu chlorkiem miedzi. Wykazano, że ostre zatrucie miedzią prowadzi do wzrostu aktywności obu aminotransferaz w porównaniu z grupą kontrolną. 10-dniowe stosowanie chelidoniny (50,0 i 100,0 mg/kg i.p.) lub leku Ukrain (7,0 i 14,0 mg/kg i.p.) zwiększało istotnie aktywność AST oraz ALT (tylko Ukrain w dawce 7,0 mg/kg i.p.) w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem miedzi. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno chelidonina jak i Ukrain zwiększają aktywność aminotransferaz w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem miedzi i nie wykazują działania ochronnego.

  Streszczenie angielskie: In this study we have investigated the effects of 10-day treatment with chelidonine or Ukrain on the activities of aminotransferases (ALT and AST) in the serum of copper-poisoned rats. It was found that the acute copper chloride poisoning significantly enhanced AST and ALT activity in serum of rats in comparison in the control group. 10-day treatment with chelidonine (50.0 and 100.0 mg/kg i.p.) or Ukrain (7.0 and 14.0 mg/kg i.p.) significantly increased the activity of AST and ALT (only for Ukrain in a dose of 7.0 mg.kg) in the serum of copper-poisoned rats in comparison with the group receiving cooper chloride only. The results indicate that 10-day treatment with chelidonine or Ukrain increased the activities of aminotransferases in serum of copper-poisoned rats and did not affect the protective changes.


  2/2

  Tytuł oryginału: Effects of chelidonine and Ukrain on the activity of minotransferases in serum of rats intoxicated by tin chloride.
  Tytuł polski: Wpływ chelidoniny i leku Ukrain na aktywność aminotransferaz w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem cyny.
  Autorzy: Jagiełło-Wójtowicz E[wa], Piątkowska-Chmiel I., Chodkowska A[nna], Izdebska M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.278-281, il., bibliogr. 8 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu 10-dniowego podawania chelidoniny i leku Ukrain na aktywność ALT i AST w surowicy krwi szczurów poddanych ostremu zatruciu chlorkiem cyny. Stwierdzono, że ostre zatrucie cyną zwiększało aktywność obu aminotransferaz w porównaniu z grupą kontrolną. 10-dniowe podawanie chelidoniny (tylko w dawce 100.0 mg.kg i.p.) zwiększło istotnie aktywność AST i pozostawało bez wpływu na aktywność ALT w surowicy krwi szczurów poddanych ostermu zatruciu cyną. Natomiast 10-dniowe stosowanie leku Ukrain (tylko w dawce 14,0 mg.kg i.p.) zwiększało istotnie aktywność AST i zmniejszało aktywność ALT w surowicy krwi szczurów poddanych ostremu zatruciu chlorkiem cyny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the presented paper was to investigate the effects of chelidonine or Ukrain on the activity of serum aminotransferases AST and ALT in serum of tin-poisoned rats. The acute administration of tin chloride significantly increased AST and ALT activity in serum of rats in comparison in the control group. 10-day treatment with chelidonine (only in a dose of 100.0 mg/kg i.p.) significantly enhanced the activity of AST and did not affect the activity of ALT in the serum of tin-poisoned rats in comparison with the group receiving tin chlorid4 only. However, 110-day treatment with Ukrain in doses of 7.0 and 14.0 mg/kg i.p. decreased the activity of ST (only in a dose of 15.0 mg.kg i.p.) in the serum of tin-poisoned rats.

  stosując format: