Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PFEIFER
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Anual fissure - pathophysiology and management.
Tytuł polski: Szczelina odbytu - patofizjologia i postępowanie.
Autorzy: Pfeifer Johann
Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.188-189, streszcz., rez.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Etiologia szczeliny odbytu pozostaje nieznana, jednak za najbardziej prawdopodobne przyjmuje się skojarzone działanie urazu, niedokrwienia i wady anatomicznej. W ostatnich dziesięcioleciach standardowym postępowaniem stała się sfinkterotomia boczne, z odsetkiem powikłań nie przekraczającym 5 proc. Leczenie zachowawcze polega na miejscowym stosowaniu toksyny botulinowej, blokerów kanału wapniowego i substancji uwalniających tlenek azotu. Zasada leczenia zachowawczego jest taka sama jak w przypadku leczenia chirurgicznego - zmniejszenie napięcia, ciśnienia i bólu w obrębie odbytu celem przyspieszenia gojenia. Sfinkterotomia chemiczna z zastosowaniem tlenku azotu stanowi korzystną alternatywę obarczoną niewielkim ryzykiem efektów niepożądanych i może być uznana za metodę z wyboru w leczeniu pacjentów ze szczeliną odbytu.

  Streszczenie angielskie: Etiology of anal fissure is not known, however trauma with ischemia in combination with the anatomical structure is the most likely one. In the last decader standard therapy is lateral sphineterotomy with less than 5 p.c. of complication rates. Conservative management involves botulinum toxin, calcium channel blocker or NO-donor substances topical application. The idea behind the conservative treatment is identical to radical approach - to diminish anal pressure and pain in odrer to speed up the healing. Chemical sphincterotomywith NO is a viable option with small side effects and can be considered the procedure of choice for patients with anal fissures.


  2/2

  Tytuł oryginału: Surgery for incontinence. Role of artificial sphincter.
  Tytuł polski: Chirurgiczne leczenie nietrzymania stolca. Zastosowanie sztucznego zwieracza odbytu.
  Autorzy: Pfeifer Johann
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.190-191, streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uważa się, że ok. 1,5 proc. osób w populacji ogólnej cierpi z powodu nietrzymania stolca, a brudzenie bielizny występuje u ok. 5 proc. U pacjentów z nasilonym i nieodwracalnym nietrzymaniem stolca możliwości leczenia chirurgicznego są ograniczone. Poza operacjami polegającymi na przemieszczeniu mięśni duże nadzieje wiąże się z implantacjami sztucznego zwieracza (artifical bowel sphincter, ABS). Jest to urządzenie zbudowane z mocnego elastomeru silikonowego, wypełnione płynem i składające się z mankietu, pompy i balonu regulującego ciśnienie. Odsetek powikłań jest niewielki, a głównym problemem są zakażenia. Chirurgiczne leczenie nietrzymania stolca musi być zindywidualizowane i dostosowane do konkretnej sytuacji klinicznej. Duże nadzieje budzi zastosowanie systemu ABS, pod warunkiem, że uda się uniknąć zakażeń.

  Streszczenie angielskie: It is said that up to 1.5 p.c. of population suffer from fecal incontinence, with soiling rate up to 5 p.c. For patients with severe irreparable fecal incontinence the surgical options are limited. Besides muscle transfer operations implantation of artificial bowel sphincter is a promising technique. It consist of fluid-filled, solid silicone elastomer device built of: cuff, pump and pressure regulating ballon. The complication rates seem to be very low with predominant factor of infection. Surgical treatment of fecal incontinence must be tailored to individual patient although ABS system is a promising device if infection can be avoided.

  stosując format: