Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PFEFFER
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: An open-label study to evaluate the safety, tolerability and efficacy of rivastigmine in patients with mild to moderate probable Alzheimer's disease in the community setting.
Autorzy: Bilikiewicz Adam, Opala Grzegorz, Podemski Ryszard, Pużyński Stanisław, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Ochudło Stanisław, Barcikowska Maria, Pfeffer Anna, Bilińska Małgorzata, Paradowski Bogusław, Parnowski Tadeusz, Gabryelewicz Tomasz
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.PI9-PI15, il., tab., bibliogr. 22 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Long-term safety and efficacy of Exelon (rivastigmine) was evaluated in a multi-center open label study of 62 patients with probable mild to moderated Alzheimer's disease living in community setting. Material/Methods: The patients started treatment with 1.5 mg bid (3 mg/day) Exelon and were scheduled to receive doses of 1.5 mg bid Exelon escalating on a biweekly basis. The patients were maintained on the highest tolerated dose within the assigned dose range 1.5 - 60.0 mg bid (3 - 12 mg/day) for the rest of the study. Evaluations were scheduled at biweekly intervals for the first 8 weeks and subsequently at study weeks 12, 18 and 26. Effects of Exelon on cognition were evaluated using the mini-mental state examination (MMSE) and selected items of Alzhemier's disease assessment scale (ADAS-cog) and the staging ot the disease was measured using the global deterioration scale (GDS). Safety was monitored by physical examinations, vital signs, laboratory tests, ECG recording and by the assessment of adverse events. Resutls: 55 patients completed the study (89 p.c.). Patients treated for 26 weeks showed the mean MMSE, ADAS-cog and GDS scores close to baseline values (p = NS) with no improvement and no deterioration. Exelon was generally well tolerated with 11 p.c. of patients withdrawing due to adverse events. The most frequently reported adverse events related to the gastrointestinal tract. Conclusions: In conclusion, the study data indicate that treatment with Exelon is safe, generally well tolerated and inhibits the progression of cognitive decline in patients wtih mild to moderate Alzheimer's disease over 26 weeks of treatment.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Amerykańskiego Kolegium Kardiologów odnośnie do zapobiegania zawałom mięśnia sercowego i zgonom u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego na tle miażdżycy: aktualizacja z roku 2001.
  Autorzy: Smith, jr Sidney C., Blair Steven N., Bonow Robert O., Brass Lawrence M., Cerqueira Manuel D., Dracup Kathleen, Fuster Valentin, Gotto Antonio, Grundy Scott M., Houston Miller Nancy, Jacobs Alice, Jones Daniel, Krauss Ronald M., Mosca Lori, Ockene Ira, Pasternak Richard C., Pearson Thomas, Pfeffer Marc A., Starke Rodman D., Taubert Kathryn A.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.280, 282, 284-287, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Wiedza żołnierzy na temat AIDS jako wskaźnik zagrożenia zakażeniem.
  Tytuł angielski: Soldiers' knowledge about AIDS as an indicator of infection risk.
  Autorzy: Pfeffer Michał
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.471-474, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakładając, że stopień zagrożenia AIDS jest istotnie związany z poziomem wiedzy na temat choroby, postanowiono sprawdzić wiadomości żołnierzy służby zasadniczej w tym zakresie. Badanie przeprowadzono dwukrotnie, w odstępie 5 lat, na terenie tych samych jednostek wojskowych. W 1993 roku ankietowano 758 żołnierzy (grupa I), w 1998 - 510 (grupa II). Poziom wiedzy obu grup na temat HIV/AIDS okazał się zróżnicowany: 10 żołnierzy z grupy II uzyskało bardzo niskie noty - do 20 pkt. na 46 możliwych, w grupie I takich osób nie było. Jednocześnie, 57 respondentów z grupy drugiej (11 proc.) uzyskało maksymalne noty, w grupie I było ich 17 (2,2 proc.). Więcej o AIDS wiedzą mężczyźni lepiej wykształceni, mieszkający w mieście wojewódzkim, będący w gorszej sytuacji materialnej, silniej eksponowani na media, niewierzący oraz osobiście znający zakażonego. Zasób informacji na temat najbardziej popularnych i zarazem najprostszych metod zapobiegania HIV (i innym chorobom przenoszonym drogą płciową) wydaje się dostateczny. Stosowanie prezerwatyw, wspóżycie z jednym partnerem deklaruje większość badanych. Należy stwierdzić, że wiedza żołnierzy na temat AIDS jest niewielka i chaotyczna. Nieco większy zasób wiedzy respondetów z grupy II był przypuszczalnie efektem nauki szkolnej, której program uzupełniono o elementy wychowanie seksualnego. Nie uzyskano potwierdzenia tezy, że wiedzy żołnierzy po roku służby jest większa od wiedzy poborowych.

  Streszczenie angielskie: A study of the knowledge about AIDS was conducted in soldiers in obligatory military service, basing on the assumption that AIDS ifnection risk is related to the level of knowledge about the disease. The study was conducted twice within 5 years (in 1993 and 1998) in the same soldiers. Group I, examined in 1993, consisted of 758 soldiers, while Group II, investigated in 1998 - 510. The level of knowledge of HIV/AIDS was varied: 10 respondents from Group II showed very poor knowledge - 10 soldiers had less than 20 points on a 46-point scale; in Group I, there was no such results. At the same time, 57 soldiers (11 p.c.) from Group I achieved the maximum result, i.e. 46 points (there were 17 such soldiers in Group I - 2.2 p.c.). Men who are better educated, living in privince capitals, in a worse material condition, more exposed to mass media, irreligious, and personally knowing an infected person, know more about AIDS. The scope of knowledge concerning the most popular, and at the same time, the simplest methods of protection against HIV (also against other sexually transmitted diseases) seems to be sufficient. Most respondents declare that they use condoms and have sex with one partner. The study shows that in soldiers, the knowledge about AIDS is poor and chaotic. A slightly better knowledge was observed in Group II, and it was probably and effect of school education supplemented with elements of sexual eduaction. The hypothesis that in soldiers after one year of service, the knowledge would be greater than that in new recruits, was not confirmed.

  stosując format: