Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PETRASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Najczęstsze powikłania miejscowe związane z wybielaniem zębów z użyciem łyżki indywidualnej.
Tytuł angielski: Most common local complications connected with tooth bleaching using custom-fitted mouthguards.
Autorzy: Petrasz Małgorzata, Lisiecka Krystyna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.22-24, bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z chwilą wprowadzenia wybielania zębów z użyciem nakładki indywidualnej metoda ta szybko została zaakceptowana zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. Obecnie jest to najbardziej popularna metoda rozjaśniania estetycznego zębów. W pracy opisano najczęściej występujące powikłania związane z wybielaniem zębów za pomocą nadtlenków stosowanych w metodzie wybielania nakładkowego. Zwrócono uwagę na nadwrażliwość termiczną zębów i podrażnienia dziąseł, przyczyny powikłań, zapobieganie im oraz postępowanie w przypadku ich wystąpienia.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zmiana mikrotwardości szkliwa zębów stałych po zastosowaniu preparatów wybielających zawierających nadtlenek karbamidu o stężeniach 10, 20 i 35 proc.
  Tytuł angielski: Changes in the microhardness of enamel in the permanent teeth following the use whitening agents containing 10, 20 and 35 p.c. carbamide peroxide.
  Autorzy: Lisiecka Krystyna, Petrasz Małgorzata, Chmiel Jarosław, Szych Zbigniew
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.340-346, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wartości mikrotwardości powierzchni szkliwa górnych siekaczy przyśrodkowych, usuniętych osobom dorosłym, po zastosowaniu preparatów wybielających zęby, zawierających nadtlenek karbamidu stężenich 10, 20 i 35 proc. Wybielano połowę powierzchni wargowej, a uzyskane wyniki mikrotwardości porównywano z częścią niewybielaną. W badaniach mikrotwardości posłużono się metodą Vickersa pod obciążeniem 200 G. Zauważono, że proces wybielania powodował każdorazowo zmniejszenie wartości mikrotwardości. Średnia wartość zmniejszenia się mikrotwardości szkliwa wszystkich pomiarów wyniosła 7,7 proc. twardości początkowej.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena metody nakładkowego wybielania zębów przy użyciu preparatu Opalescence (Ultradent) na podstawie badań klinicznych i doświadczalnych : praca doktorska
  Autorzy: Petrasz Małgorzata, Lisiecka Krystyna (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Stomatologii Dziecięcej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 136 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20446

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  stosując format: