Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PERZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wpływ impedancji ucha środkowego na przebieg progu słyszalności u dzieci z przerostem trzeciego migdałka.
Tytuł angielski: The influence of the middle-ear impedance on the hearing threshold level in children with adenoid hypertrophy.
Autorzy: Furmann Anna, Goińska Alicja, Hojan Edward, Perz Piotr
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.77-81, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przerost trzeciego migdałka powoduje u dzieci podwyższenie progu słyszalności, szczególnie dla małych częstotliwości. Wpływa on także na podatność ucha środkowego, a co za tym idzie, na jego impedancję. Na podstawie przeprowadzonych badań u 18 dzieci z przerostem trzeciego migdałka stwierdzono istnienie zależności między wartością impedancji ucha środkowego a wartością progu słyszalności dla częstotliwości 250, 1000 i 2000 Hz oraz średnią wartością ubytków słuchu dla częstotliwości 250, 1000 i 2000 Hz.

  Streszczenie angielskie: The adenoid hypertrophy in children may lift the hearing threshold level especially for low frequency and also influence on the middle-ear impedance. The authors tested eighteen children with adenoid hypertrophy and ten healthy children. The tone audiometry for 250 Hz-8 kHz and impedance audiometry was made. For eight children with adenoid hypertrophy tests were made before and after adenoidectomy (surgical removal of the adenoids). The authors found the relation between the curve of the hearing threshold level and the middle-ear impedance. It was found correlation between the middle-ear impedance and the value of hearing threshold level for 250 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz and average of value for 250, 500 and 1000 Hz. There was no correlation etween the middle-ear impedance and the value of hearing threshold level for 500 Hz and average of value for 500, 1000 and 2000 Hz.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of ulcerative colitis-evaluation of results.
  Autorzy: Drews Michał, Hermann Jacek, Krokowicz Piotr, Perz Hanna
  Opracowanie edytorskie: Popiela Tadeusz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.491-500, il., tab., bibliogr. 23 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników chir. leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) u chorych operowanych w latach 1970-1997. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 142 chorych dokonując analizy dokumentacji, a wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki. Proktokolektomię całkowitą ze stałą ileostomią (TPC) wykonano u 33 (73 proc.) chorych na 45 operowanych w latach 1970-1986, a proktokolektomię odtwórczą (IPAA) u 52 (79 proc.) na 66 operowanych w latach 1993-1997 [TPC - 33 (73 proc.); IPAA - 52 (79 proc.), p=0,001]. Odsetek operacji wykonywanych ze wskazań nagłych lub pilnych zmalał w istotny sposób na rzecz zabiegów wykonywanych ze wskazań wybiórczych [doraźne z 25 (56 proc.) w latach 1970-1986 do 19 (29 proc.) w lataach 1993-1997, planowe z 20 (44 proc.) do 47 (71 proc.) w podobnym okresie; p=0,02]. Odsetek zgonów okołooperacyjnych zmalał z 19 proc. (6) w latach 1970-1979 do 2 proc., do 2 proc., (2) w okresie 1990-1997 (p=0,01). Ciężkie powikłania wystąpiły u 27 (47 proc.) chorych wśród 57 (40 proc.) operowanych doraźnie i u 14 (16 proc.) wśród 85 (60 proc.) operowanych planowo (p=0,001). W grupie 11 chorych oczekujących na operację z powodu ostrego rzutu w.z.j.g. do 7 dni, ciężkie powikłania wczesne wystąpiły u 2 (18 proc.) pacjentów, a wśród 46 chorych z okresem oczekiwania dłuższym niż 7 dni u 18 (39 proc.) (p = 0.05). U chorych operowanych metoda proktokolektomii odtwórczej najczęściej rozpoznawano odległe powikłania zbiornika jelitowego, w ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess ulcerative colitis (UC0 surgical treatment results in patients operated between 1970 and 1997. Material and methods. The study group comprised 142 patients, whose documentation was retrospecttively evaluated, and results statistically analysed. Results. Total proctocolectomy with permanent ileostomy (TPC) was performed in 33 (73 p.c.) patients amongst 45 operated between 1970-1986, whereas restorative proctocolectomy (IPAA) was undertaken in 52 (79 p.c.) patients amongst 66 who underwent surgery between 1993 and 1997 [TPC-33 (73 p.c.); IPAA-52 (79 p.c.0, p=0.001). The proportion of emergency operationsdecreased significantly, whereas the proportion of elective procedures incereased [emergancy; 25 (56 p.c.) in 1970-1986 to 19 (29 p.c.) in 1993-1997; elective; 20 (44 p.c.) to 47 (71 p.c.) respectively; p=0.02]. The mortality rate decreased from 19 p.c. (6) between 1970-1979 to 2 p.c. (2) between 1990-1997 (p = 0.01). Severe early complications occurred in 27 (47 p.c.) patients amiongst 57 (40 p.c.) undergoing emergency surgery, comparison to 14 (16 p.c.) patients amongst 85 (60 p.c) operated electively (p=0.001). Major early complications affected 2 (18 p.c.) patients amongst 11 undergoing surgery due to severe attack of UC within 7 days, compared to 18 patients (39 p.c.) amongst 46 awaiting for surgical treatment over 7 days (p=0.05). Patients after IPAA were affectesd most commonly by ileal reservoir late complications. Stricture of the ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Tłuszczakomięsak - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Liposarcoma - case report.
  Autorzy: Pyda Przemysław, Paszkowski Jacek, Perz Hanna
  Opracowanie edytorskie: Ruka Włodzimierz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.649-654, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Tłuszczakomięsak (liposarcoma) należy do rzadko występujących nowotworów. Szczyt zachorowań przypada pomiędzy 40 a 60 r.ż. Bardzo często długo rośnie nie dając żadnych dolegliwości, osiągając przy tym olbrzymie rozmiary. Histopatologicznie tłuszczakomięsaki zostały podzielone na pięć grup. Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie guza. W pracy opisano przypadek olbrzymiego tłuszczkomięsaka przestrzeni wewnątrzotrzewnowej i zaotrzewnowej rozpoznango u 37-letniego mężczyzyny, leczonego chirurgicznie w naszej klinice. Podczas laparotomii usunięto guz ważący 19,5 kg. Ostateczne rozpoznanie histopatologiczne to liposarcoma bene differentiatum.

  Streszczenie angielskie: Liposarcoma is a rare tumor that may occur wherever fat is present, especially in the extremities and the retroperitoneum. This type of tumor occurs during adult life, with its peak incidence between 40 and 60 years of age. Very often liposaracomas do not produce symptoms until they obtain large dimensions. Surgical resection is the treatment of choice. We presented a case of a 37 year old man with a giant retroperitoneal liposarcoma treated at the Department of General, Gastroenterological and Endocrynological Surgery, Karol Marcinkowski Medical University in Poznań. The tumor, weighing 19.5 kg was excised during laparotomy. Definitive histological diagnosis demonstrated a well- differentiated liposarcoma.


  4/5

  Tytuł oryginału: Podwyższony poziom antygenu CA 125 w chorobach nienowotworowych miednicy mniejszej u kobiet w wieku rozrodczym.
  Tytuł angielski: Elevated level of CA 125 antigen in women in reproductive age without neoplastic diseases in pelvis minor.
  Autorzy: Bulsa Marek, Nowacki Maciej, Perzanowski Paweł
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.517-522, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zachowanie się markera CA 125 w chorobach nienowotworowych miednicy mniejszej u kobiet w wieku rozrodczym. Badany materiał podzielono na cztery grupy: 29 kobiet z endometriozą, 16 kobiet ze stanami zapalnymi w obrębie miednicy mniejszej, 7 z marskością wątroby, wadami wrodzonymi narządu rodnego i ciążą, 8 z endometriozą w średnim wieku ginekologicznym 6,75. Stwierdzono, że stany zapalne przydatków macicy, wyrostka robaczkowego oraz marskość wątroby i wrodzone wady narządu rodnego mogą przebiegać z podwyższonym poziomem antygenu CA 125. Wykazano również, że endometrioza w obrębie miednicy mniejszej może także manifestować się podwyższonym poziomem CA 125.

  Streszczenie angielskie: Behaviour of CA 125 antigen in women in reproductive age without neoplastic diseases in pelvis minor was presented. The study material was divided into 4 groups: 29 women with endometriosis, 16 women with inflammation of pelvis minor, 7 women with cirrhosis, developmental malformations of reproductive organs and pregnancy, 8 women of middle gynaecological age 6.75 had endometriosis. It has been revealed that the inflammatory state of the uterine adnexa and the appendix as well as cirrhosis, developmental malformation of reproductive organs may evolve with elevated level of CA 125 marker. It has also been shown that endometriosis in pelvis minor may be expressed by a raised level of CA 125 marker.


  5/5

  Tytuł oryginału: Żyć z autyzmem : wybrane zagadnienia dotyczące problematyki osób dorosłych z autyzmem
  Opracowanie edytorskie: Perzanowska Alina (red.), Wolińska-Chlebosz Agata (red.), Dąbek-Malczyk Agnieszka (red.).
  Źródło: - Kraków, Fundacja "Wspólnota Nadziei" 2002, 151 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,710

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: