Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PERUN
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Experimental nail infection with pathogenic fungi.
Tytuł polski: Doświadczalne zakażenie paznokci grzybami patogennymi.
Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław, Perun Magdalena
Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (4) s.179-183, il., bibliogr. 16 poz.
Sygnatura GBL: 313,181

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Dermatofity, grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida oraz niektóre gatunki grzybów pleśniowych mogą atakować paznokcie, powodując grzybice paznokci. Cel pracy: Celem pracy była ocena podatności stóp i rąk osób zdrowych na zkażenie grzybami, które najczęściej wywołują grzybicę paznokci. Materiał i metody: Paznokcie pochodziły od 30 zdrowych osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku od 8 do 85 lat. Dystalne fragmenty płytek paznokciowych po rozdrobnieniu i sterylizacji były zakażone 6 szczepami grzybów (T. mentagrophytes, T. rubrum, C. albicans, C. parapsilosis, A. flavus, S. brevicaulis) wyizolowanymi obficie z paznokci pacjentów z grzybicą paznokci. Zakażenia dokonywano osobno dla paznokci stóp i rąk odpowiednio przygotowanym inokulum, zawierającym 5 x 10**7 form tworzących kolonie w 1 mililitrze, prowadząc inkubację w temp. 27řC przez 14 dni dla dermatofitów i przez 7 dni pozostałych grzybów. Efektywność zakażenia oceniano w preparatach bezpośrednich rozjaśnionych, na podstawie obserwacji strzępek grzybni wnikających do fragmentów paznokci. Wyniki: Podatność paznokci pochodzących od tych samych osób na zakażenie poszczególnymi grzybami była różna. W części przypadków wogóle nie doszło do zakażenia, a w części ulegały bardzo intensywnemu zakażeniu innym grzybem. Stwierdzono wyższą podatność na zakażenie grzybicze paznokci stóp niż rąk. Paznokcie stóp ulegały najbardziej intensywnemu zakażeniu szczepem S. brevicaulis (60 proc.), T. mentagrophytes (53,2 proc.), T. rubrum (50 proc.) oraz C. albicans (43,4 proc.). Paznokcie rąk ulegały tak intensywnemu zakażeniu szczepem T. mentagrophytes i T. rubrum (po 40 proc.) oraz S. brevicaulis (36,7 proc.) i C. Albicans (33,2 proc.).


  2/2

  Tytuł oryginału: Podatność płytek paznokciowych na zakażenia Scopulariopsis brevicaulis.
  Tytuł angielski: Nail plate susceptibility to Scopulariopsis brevicaulis infection.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław, Perun Magdalena, Król Monika
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.333-342, il., tab., bibliogr. [18] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Experimental Scopulariosipsis brevicaulis infection of toe and finger nails collected from 79 persons of both sexes and at various age is presented. Crumbled nail fragments were incubated with a S. brevicaulis strain isolated from toenail acauliosis. The culture was inspected and evaluated under light microscope after seven days of incubation. Hyphe intensively penetrating nail fragments were found in 67.1 p.c. of toenails and 38 p.c. of fingernails. The infection was most intensive in the nails collected from males and elderly persons.

  stosując format: